Spunem NU Timbrului literar!

Petiție

cu privire la creșterea prețului cărții cu valoarea timbrului literar

Având în vedere faptul că, în conformitate cu Legea 35/1994, la prețul cărții se adaugă un procent de 2% care majorează acest preț, suma rezultată din aplicarea acestui procent fiind virată către uniunile de creație (în majoritate covârșitoare către Uniunea Scriitorilor din România)

 Consider:

1. că îmi este încălcat dreptul la a opta dacă doresc sau nu să virez o parte din banii mei către o asociație profesională privată, organizație care mi-a fost impusă, acest aspect reprezentând o încălcare a dispozițiilor art. 44 din Constituția României; 

2. că, prin achiziția unei cărți, am fost/sunt prejudiciat(ă) în mod nemijlocit cu suma care reprezintă valoarea timbrului literar;

3. că mi-a fost/îmi este îngrădit accesul la cultură, fiind obligat să achiziționez produsul cultural la un preț mai mare decât cel impus de cei care comercializează produsul, acest aspect reprezentând o încălcare a dispozițiilor art. 33 din Constituția României.

Drept pentru care semnez această Petiție cu scopul de a obliga legiuitorul să revină asupra unei reglementări injuste și, de asemenea, îmi exprim acordul ca acestă petiție să fie înaintată Instituției Avocatului Poporului precum și altor instituții abilitatea în vederea sesizarii Curtii Constituționale cu privire la neconstituționalitatea Legii nr. 35/1994.

Această petiție poate fi (și trebuie) semnată olograf și în librăriile partenere: Cărturești, CLB, Diverta, Humanitas, Litera, Mihai Eminescu și Nemira. 


Asociatia Editorilor din Romania    Contactați autorul petiției