Sprijinirea operatorilor economici din România

Către:      

Guvernul României

 

Asociaţia Întreprinzătorilor Arbor, prin prezenta salută iniţiativele demarate de către Guvernul României de a sprijini firmele afectate de pandemia Covid-19, care vor fi de mare ajutor economiei naţionale.

Totodată în numele firmelor membre şi a simpatizanţilor vă solicităm aplicarea altor măsuri, care şi ele pot fi de mare ajutor pentru companiile afectate:

- Subvenţionarea de către Guvernul României a sumelor plătibile pentru personalul trimis în şomaj tehnic. Solicităm ca această subvenţie să se refere la toate firmele, care sunt afectate de efectele negative ale pandemiei şi nu numai la firmele închise forţat prin lege. Totodată elaborarea unei metodologii eficiente, care să facă posibilă eliminarea abuzurilor.

- Sprijinirea în primul rând a fabricanţilor de echipamente medicale şi de protecţie precum şi a firmelor de producţie şi de transport.

- Sprijinirea firmelor prin posibilităţi de scontare şi factoring acordate de către bănci.

- Amânarea plăţii T.V.A. cu cel puţin trei luni – fără aplicarea de penalizări, amenzi, dobânzi (simple sau de altă natură) sau penalităţi de întârziere în cazul societăţilor afectate.

- Amânarea pentru o perioadă de cel puţin trei luni a îndatoririlor de plată a dobânzilor şi a ratelor bancare de către societăţile afectate – fără aplicarea de penalizări, amenzi, dobânzi (simple sau de altă natură) sau penalităţi de întârziere.

- Asigurarea posibilităţii acordării de împrumuturi de urgenţă cu dobândă redusă sau nulă pentru companiile aflate în dificultate şi cu o perioadă de graţie de cel puţin şase luni.

- Amânarea plăţii impozitului pe profit – fără aplicarea de penalizări, amenzi, dobânzi (simple sau de altă natură) sau penalităţi de întârziere - pentru o perioadă de cel puţin trei luni.

- Amânarea (pentru o perioadă de cel puţin trei luni) şi micşorarea impusă prin lege a plăţilor chiriilor de suprafeţe comerciale şi de producţie folosite de către companiile afectate. Micşorarea chiriilor să fie adusă la un nivel de 20% faţă de chiriile plătite înainte de perioada pandemică.

-  Amânarea plăţii contribuţiilor (CAS şi CASS) existente în momentul de faţă – cu o perioadă de cel puţin trei luni – fără aplicarea de penalizări, amenzi, dobânzi (simple sau de altă natură) sau penalităţi de întârziere - în cazul societăţilor afectate.

-  Prelungirea – prin lege cu cel puţin 90 zile a termenelor de plată datorate de companii către orice alte unităţi economice – fără aplicarea de penalizări, amenzi, dobânzi (simple sau de altă natură) sau penalităţi de întârziere.

Vă mulţumim repetat pentru măsurile deja luate şi aşteptăm aplicarea noilor prevederi, pentru sprijinirea economiei naţionale.

Multă sănătate tuturor!

În numele Asociaţiei Întreprinzătorilor Arbor şi a celorlalte firme semnatare a petiţiei,

Cu respect,                                                 

Bajkó Tibor,                                                   

preşedinte


Bajkó Tibor - Asociaţia Întreprinzătorilor Arbor    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Bajkó Tibor - Asociaţia Întreprinzătorilor Arbor să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.