Solicitam modificarea Art.7 punctele (a) si (c) cap.III din OM_6238_2023 privind Acordarea burselor de merit pentru elevii din clasa a IX-a pe baza mediei de admitere.

Petitie pentru inlaturarea criteriului discriminatoriu de acordare a buselor de merit elevilor din clasa a IX-a si anume, criteriul mediei de admitere.

Includerea elevilor de clasa a IX-a care au avut media generala anuala min 9.5, in lista beneficiarilor burselor de merit din anul scolar 2023-2024

Plata integrala pentru anul scolar 2023-2024, a burselor pentru elevii din clasa a IX-a care au avut media generala anuala min 9.5

 

NOTA: Dupa semnarea petitiei trebuie sa confirmati semnatura; veti primi un e-mail, care de cele mai multe ori ajunge in spam; fara confirmarea semnaturii, aceasta nu se inregistreaza.

 

În fapt, la data de 25 august 2023 a fost depus in dezbatere publica, Ordinul de Ministru privind noile criterii de acordare a burselor pentru anul scolar 2023-2024. Draftul prevede la Capitolul III, art 7, criteriile de acordare a burselor de merit . Pe baza acestor criterii, elevii claselor a IX-a urmau sa beneficieze de bursa de merit în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale, cu condiția să nu fi acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior (clasa a VIII-a ) iar aceasta medie anuala sa fie minim  9.5.

  Desi acest draft a fost in dezbatere publica pana la data de 04 septembrie 2023, urmand ca in data de 08 septembrie 2023 sa fie aprobat, Ministerul Educatiei a anuntat public prin intermediul mas media in data de 08 septembrie 2023 ca modifica acest criteriu iar elevii din clasa a IX-a vor beneficia de bursa de merit in baza mediei de admitere la liceu pastrand acest prag al mediei minime de 9.5.

Aceasta modificare nu fost motivata in nici un fel si o consider discriminatorie deoarece pentru clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a si a XII-a criteriul de acordare a burselor de merit este media generala anuala a anului anterior de minim 9.5.

Precizez ca pentru clasele mai sus mentionate media finala cuprinde rezultatele obtinute la toate disciplinele studiate pe parcursul anului scolar in schimb media de admitere cuprinde rezultatele obtinute la examenul de Evaluare Nationala pentru Lb. romana si matematica + Lb. materna (in unele situatii).

Consider ca media de admitere deserveste repartizarii elevilor la liceu si reflecta cunostintele acestora in ziua examenului pentru 2/3 dintre materii, iar media generala anula, reflecta nivelul de cunostinte acumulat pe parcursul unui an scolar la toate disciplinele.

Performantele elevilor cu media 10 la examenul de Evaluare Nationala sunt recompensate  financiar printr-o plata unica conform Ministerului Educatiei iar bursele de merit se acorda lunar,ca recompensa si stimulent pentru performantele obtinute pe parcursul unui an scolar la toate materiile.

Prin modificarea criteriilor de acordare a burselor de merit, facuta de Ministerul Educatiei, elevii claselor a IX-a nu pot beneficia de recompensarea performantelor realizate in clasa a VIII-a asemeni elevilor din celelalte clase.

Sunt mii de elevi care au reusit sa obtina medii generale pentru anul scolar 2022-2023 peste 9.5, elevi care pe langa stresul, presiunea si pregatirea examenului de Evaluare Nationala  au avut performate la toate disciplinele studiate si care datorita acestor modificari aparute peste noapte, sunt privati de drepturile de care se bucura colegii lor mai mici si mai mari.

Departajarea elevilor pentru acordarea aceluiasi beneficiu precum bursa de merit, dar in baza unor criterii diferite in functie de anii de studiu, consider ca este o masura discriminatorie care duce la demotivarea acestei generatii de copii si presupune nerecunoasterea publica a eforturilor depuse de acestia intr-un an extrem de greu si solicitat pentru ei.   

Ordinul privind metodologia cadru de aprobare a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 12.09.2023. Cu toate ca Ministerul Educatiei se obliga prin legislatia in vigoare sa asigure egalitatea de sanse si sa protejeze drepturile elevilor, prin aceste modificari ale criteriilor de acordare a burselor, acest angajament este incalcat.

Conform art 12, alin. 3 din Legea educatiei actualizata 2018, Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente elevilor și studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive.

Modificarile aduse acestor criterii de acordare a burselor releva faptul ca Ministerul nu recunoaste ca fiind rezultate remercabile sau performanta scolara, efortul elevilor din clasa a VIII-a de a obtine media generala anuala de minim 9.5, desi in cazul celorlalte clase o face iar conform Constitutiei Romaniei, art 16- Egalitatea in drepturi , alin. 1 care prevede ca  Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări este grav incalcat.

  În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile art. 2 din OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată conform caruia prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Conform art 14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului sub incidenta termenului de „orice alt criteriu” intra si diferenta de tratament intemeiata pe datele diferite de lichidare a drepturilor sociale pentru aceasi categorie de persoane.

In calitate de parinti a elevilor de clasa a IX-a, solicitam ca acestia sa beneficieze de aceleasi drepturi si sa fie evaluati in baza acelorasi criterii ca si colegii lor din clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.

 

NOTA: Dupa semnarea petitiei trebuie sa confirmati semnatura; veti primi un e-mail, care de cele mai multe ori ajunge in spam; fara confirmarea semnaturii, aceasta nu se inregistreaza.

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ilea Daniela să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...