SOLICITAM ELIMINARE PARAGRAF DIN ART 654 DIN LEGEA 95/2006, Prin care medicii nu raspund nici de diagnostic sau tratament, daca a fost oportun Sau corect, daca ai semnat in Registrul de Consultatii

In atentia Ministerului SANATATII, Ministerului Justitiei, GUVERNULUI si Parlamentului Romaniei

Solicitam eliminarea din art 654 din lege 95/2006 pct (2), paragraful urmator:

(2) Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:

a) ....datorate complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament...

Acest paragraf din acest articol de lege, incalca grav

ARTICOLUL 22Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică din Constitutia Romaniei

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Cat si 

ARTICOLUL 31Dreptul la informaţie din Constitutia Romaniei

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

Iar in cazul unui eventual proces de malpraxis, dreptul la un proces echitabil in acest sens, este imperios necesar,  cum este si cazul de malpraxis atasat aici, in care clasarea s-a bazat pe faptul ca mama, reprezentanta al minorului in proces, a semnat in Registrul de Consultatii al dnei doctor.

In aceasta situatie, influentat de existenta acestui paragraf, mentionat mai sus, nu se poate vorbi de nici un malpraxis, deoarece asa cum se stie, medicul nu te CONSULTA SI TRATEAZA farà semnatura ta in Registrul de consultatii. 

Romania facand parte din Uniunea Europeana se supune si Drepturilor Omului Europene, iar acel paragraf incalca de asemenea:

1) Art 2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului - Dreptul la Viata,

2) Art 3 pct (2) din Conventie Dreptul la integritate al persoanei: in DOMENIILE medicinei si biologiei trebuie respectate in special: a) CONSIMTAMANTUL Liber si in cunostinta de cauza al persoanei interesate, in conformitàte cu procedurale prevazute de lege, cat si

3) Articolul 6 - Dreptul la un proces echitabil,  care este practic anulat de catre acest paragraf din articolul de mai sus 654 lege 95/2006, in EVENTUALITATEA unui proces de malpraxis.

CONSIMTAMANTUL IN MAI TOATE DIAGNOSTICELE SI TRATAMENTELE OFERITE PACIENTILOR DE CATRE MEDICI ESTE VICIAT, NU ESTE LIBER SI IN CUNOSTINTA DE CAUZA, PRIN NEINFORMAREA PACIENTULUI DESPRE ACEST ART DE LEGE, UNDE MEDICUL ESTE EXONERAT DE ORICE RESPONSABILITATE, INCLUSIV DE DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL PRIMIT DE LA DANSUL. 

OBTINEREA semnaturII pacientului FRAUDULOS, prin Inducerea in eroare si neadevar, are implicatii grave in practica medicala, medicul nu mai este raspunzator de nimic, Nici de diagnostic, Nici de tratament. Ce denota acestea?
Din 2006 romanii sunt la picioarele medicilor, daca medicul nu te mai doreste pe acest pamant, si nu are sentimente crestine, avem o mare, mare problema. Iar la cum s-a transformat SOCIETATEA romaneasca in ultimii 34 de ani,  se poate interpreta, Ca medicii au fost exonerati de aceste obligatii professionale si deontologiche, in scopul VATAMARII POPORULUI ROMAN, cu buna stiinta, PREMEDITAT.

Tinand cont de altfel, ca in Romania, Sistemul de supraveghere al reactiilor adverse dupa orice medicament este inactiv, practic inexistent, in acesti 34 de ani de la revolutie,  in Romania nu exista reactii adverse declarate, desi prospectele oricarui medicament are pagini intregi de reactii adverse, deci nerecunoasterea si neraportarea acestora este intentionat facuta de catre medici, iar introducerea sub forma de lege din 2006 si a exonerarii lor de obligatiile professionale si morale le putem considera Ca un ATAC direct din partea INSTITUTIILOR STATULUI ROMAN LA VIETILE NOASTRE Si ALE COPIILOR NOSTRI.

Screenshot_2023-05-28-09-05-24-22_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpgScreenshot_2023-05-28-09-04-42-09_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpgScreenshot_2023-05-29-09-39-35-17_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a41.jpgScreenshot_2023-05-28-09-12-51-52_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpgScreenshot_2023-05-28-09-12-56-27_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpgScreenshot_2023-05-28-09-13-01-44_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg


Negrut Mariana Alina    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Negrut Mariana Alina să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...