Scrisoare deschisă catre Ministerul Culturii privind proiectul de Cod al Patrimoniului Cultural

Scrisoare deschisă către Ministerul Culturii  

Noi, colecționarii particulari din domeniul numismatic, organizați ca grup de inițiativă, salutăm demersul redactării proiectului de Cod al Patrimoniului Cultural și considerăm firească preocuparea în sensul alinierii prevederilor legislative naționale la normele internaționale.

Cu privire la bunurile culturale mobile, categorie din care fac parte inclusiv obiectele și documentele cu valoare numismatică, apreciem prevederile art. 342 din proiect ce statuează posibilitatea înregistrării bunurilor culturale mobile sau a colecțiilor proprii în evidența bunurilor culturale și a colecțiilor private de bunuri culturale mobile, organizată la nivel județean de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.

Pe de altă parte, considerăm necesar ca Secțiunea 5 - Colecții private și colecționari particulari să fie dezvoltată și să includă și prevederi privind:

A.   Evidența și regimul juridic aplicabil achizițiilor, schimburilor, precum și vânzărilor ocazionale Nota bene, a vinde una sau mai multe monede din colecție, atât timp cât nu reprezintă o practică comercială curentă, considerăm că nu poate intra sub incidența prevederilor privind comercializarea bunurilor culturale mobile, așa cum aceasta este definită la art. 332 din proiect. Orice colecționar face eforturi, uneori considerabile, de a adăuga piese valoroase, în stare cât mai bună, la colecție, astfel încât reprezintă o practică curentă, firească, ca odată achiziționată o piesă cu calitate superioară, vechea piesă din colecție să fie oferită spre vânzare comunității colecționarilor particulari.   

B.   Evidența și regimul juridic aplicabil circulației bunurilor culturale mobile pe teritoriul României Considerăm că un mecanism similar Registrului bunurilor culturale mobile oferite spre vânzare de operatorii economici autorizați, ar putea fi folosit și pentru evidența și libera circulație a bunurilor culturale mobile, în interiorul comunității colecționarilor particulari. Acest model este de altfel folosit în alte țări europene, așa cum este cazul colecționarilor particulari din Suedia.  

C.   Modificarea limitei temporale sub care bunuri culturale mobile pot face obiectul protecției prin clasare și al restricțiilor de circulație Actualmente, în proiectul de Cod, la art. 283, limita temporală este stabilită cu 75 de ani în urmă, mai exact la nivelul anului 1947, finalul perioadei regalității în România.

Astfel, constatăm că o eventuală adoptare a Codului în forma propusă ar conduce la o demotivare și, cel mai probabil, la o scădere drastică a numărului de colecționari particulari, întrucât majoritatea dintre noi colecționăm în primul rând monede din perioada regalistă. Același lucru este general valabil și pentru colecționarii de medalii sau insigne.

Astfel, apreciem că, dacă se consideră necesară reglementarea unei limite temporale, atunci aceasta ar putea să fie stabilită sub anul 1771, an în care au fost emise primele monede din seria Sadagura, în perioada războiului ruso-turc.

Cu mici excepții, realitatea de netăgăduit este că, oricare din monedele emise de la 1771 până în prezent cu scopul circulației, se regăsesc din abundență în colecții sau în oferte către colecționari.

- - -  

Date fiind cele prezentate, solicităm organizarea unei întâlniri, în interiorul perioadei de consultare publică, cu reprezentanții Ministerului Culturii implicați în proiectul de Cod al Patrimoniului Cultural.  

Menționăm că grupul de inițiativă are programate o serie de dezbateri între colecționarii particulari, astfel încât preconizăm să vă supunem atenției și alte propuneri în cadrul unui dialog constructiv și eficient cu Ministerul Culturii pe tema Codului Patrimoniului Cultural, în vederea atenuării restricțiilor pentru obiectele și documentele cu valoare numismatică, exclusiv în scop de colecționare.  

Astfel, cu încadrare în perioada de consultare publică anunțată, vom reveni cu un material consolidat, cu propuneri extinse privind implicațiile asupra colecționarilor particulari de bunuri culturale mobile.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Gabriel Faur să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...