Scrisoare deschisă adresată Ministerului Muncii

Către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, SCRISOARE DESCHISĂ

Numele meu este Tănasă Gabriel George și sunt o persoană cu dizabilități. Vă adresez această scrisoare pentru a solicita sprijinul dumneavoastră într-o problemă de interes public, care privește drepturile persoanelor cu dizabilități, fie că acestea au o dizabilitate congenitală sau dobândită înainte sau în timpul dobândirii calității de asigurat.

Vă solicit să dispuneți abrogarea Instrucțiunii metodologice nr. 2/16.12.2021 emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Aceasta stabilește că data apariției handicapului este considerată data eliberării primului certificat de încadrare în grad de handicap, indiferent de natura și momentul apariției afecțiunii care a determinat handicapul. Această interpretare este contrară principiului egalității și nediscriminării, deoarece afectează dreptul la reducerea vârstei de pensionare al persoanelor care au o dizabilitate congenitală sau dobândită înainte sau în timpul dobândirii calității de asigurat.  Această solicitare este în conformitate cu recomandarea nr. 116/04.08.2023 a Avocatului Poporului.

Consider că Instrucțiunea metodologică nr. 2/2021 este nelegală și neconstituțională și trebuie abrogată de urgență, deoarece:
- depășește cadrul legal stabilit de Legea nr. 263/2010 și legea 360/2023 care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2024, privind sistemul unitar de pensii publice și de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care nu definesc data apariției handicapului ca fiind data eliberării primului certificat de încadrare în grad de handicap, ci ca fiind data apariției afecțiunii care a determinat handicapul;
- încalcă prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede că „pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, vârsta standard de pensionare se reduce cu 15 ani sau 10 ani, în funcție de gradul de handicap, dacă au realizat, în condițiile handicapului, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare”;
- încalcă prevederile art. 16 alin. 1 din Constituția României, care prevede că „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”;
- încalcă prevederile art. 20 alin. 1 din Constituția României, care prevede că „dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte”;
- încalcă prevederile art. 50 din Constituția României, care este dedicat protecției persoanelor cu handicap, garantând drepturile acestora la măsuri specifice de protecție, statul trebuie să asigure condițiile pentru participarea efectivă a persoanelor cu handicap la viața comunității, respectând demnitatea, autonomia, nevoile speciale și promovând măsuri de prevenire și tratament specific necesare pentru aceste persoane;
- încalcă prevederile art. 2 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010, care definește persoanele cu dizabilități ca fiind „persoanele care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung care, în interacțiune cu diferiți factori de barieră, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă în societate pe picior de egalitate cu ceilalți”;
- încalcă prevederile art. 5 alin. 2 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care prevede că „statele părți recunosc faptul că persoanele cu dizabilități au dreptul la egalitatea de șanse și la eliminarea discriminării”;
- încalcă prevederile art. 28 alin. 2 lit. b) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care prevede că „statele părți recunosc dreptul persoanelor cu dizabilități la protecția socială și la bucurarea acestui drept fără discriminare pe baza dizabilității și iau măsuri adecvate pentru a proteja și promova exercitarea acestui drept, inclusiv prin asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în special femeilor și fetelor cu dizabilități și persoanelor cu dizabilități care trăiesc în sărăcie, la programe și beneficii de asistență socială”.

În consecință, vă solicit să dispuneți abrogarea Instrucțiunii metodologice nr. 2/2021 și să asigurați aplicarea fără alte derogări, în vederea respectării dreptului la reducerea vârstei de pensionare al persoanelor cu dizabilități care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, în conformitate cu recomandarea nr. 116/04.08.2023 a Avocatului Poporului.

În speranța că veți fi de acord cu demersul meu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru implicarea în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Cu deosebită stimă și considerație,


Tănasă Gabriel George    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Tănasă Gabriel George să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...