Salarizarea asistentului social trebuie sa reflecte importanța socială a muncii sale

Către

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a Senatului României    

 

Stimată Doamnă Ministru,

Stimați Parlamentari,    

Suntem un grup de asistenți sociali care dorește să vă supună atenției o inechitate prezentă în actualul proiect al legii salarizării unitare a angajaţilor de la bugetul de stat, respectiv faptul că asistentul social se regăsește pe gradul 5 de ierarhizare în funcţie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare şi a atribuţiilor postului. Am luat cunoștință de comunicatul postat în data de 25.10.2023 pe site-ul Colegiului National al Asistenților Sociali din România, referitor la sesizarea acestui fapt de către alți colegi ai noștri, asistenți sociali, comunicat ce poate fi accesat prin acest link : https://www.cnasr.ro/blog/post/comunicat-25102023

Conținutul comunicatului poate fi vizualizat și accesând pe pagina CNASR.RO secțiunea RESURSE - COMUNICATE/PUNCTE DE VEDERE.

Salutăm întâlnirea ce a avut loc, pe această temă, în data de 15.11.2023, între Ministrul Muncii și Protecției Sociale -  doamna Simona Bucura-Oprescu și Președintele  Colegiului National al Asistenților Sociali din România - doamna Diana Cristea, împreună cu Secretarul executiv al colegiului - doamna Tatiana Duță.

Ne exprimăm susținerea fără rezerve a punctului de vedere formulat în cuprinsul comunicatului, referitor la ierarhizarea funcțiilor reprezentative și, respectiv, la poziționarea profesiei de asistent social la gradul 6 al acestei ierarhizări, la fel cu profesia de psiholog - similară ca nivel de studii, importanță socială, responsabilitate și reglementare legală.

Este injust și inacceptabil ca asistentul social, partener cu psihologul în echipele de intervenție socială, să fie dezavantajat prin încadrarea profesiei sale la un nivel de ierarhizare inferior.

Față de cele menționate în comunicatul amintit mai sus, adăugăm că este corect ca asistenții sociali să fie încadrați cu același salariu, indiferent de instituția unde lucrează și de ministerul care coordonează respectiva instituție, diferențele de venit brut între asistenții sociali putând fi justificate doar de condițiile concrete de muncă și, respectiv, de sporurile existente la nivelul locului de muncă unde asistentul social își desfășoară activitatea.

Această abordare este, în opinia noastră,  una unitară - așa cum se arată în chiar titlul legii.

Ne exprimăm opinia că o funcție specifică (asistent social, psiholog, etc.) trebuie să corespundă unui salariu unic, doar gradul profesional și sporurile acordate conform buletinelor de expertizare a locurilor de muncă putând fi elemente care să genereze diferențe de venit între reprezentanții aceleiași profesii.

Suntem absolut convinși că aveți cunoștință de specificul activității noastre, de importanța socială  cel puțin egală a activității asistentului social, raportată la importanța socială a muncii psihologului.

De asemenea, știm că vă sunt cunoscute dificultățile și pericolele muncii de asistent social (relaționarea cu persoane cu dizabilități diverse, expunerea la riscul de contractare a bolilor transmisibile, riscul de a fi agresați fizic și verbal, intervenții în medii insalubre și cu riscuri de vătămare, etc.).

Asumându-și aceste riscuri, asistentul social este cel care asigură accesul persoanelor defavorizate la prestațiile sociale (beneficii sociale, servicii medicale, psihologice, etc.), fiind un factor activ de inițiere a relaționării cetățeanului cu ceilalți specialiști  (medic, psiholog, asistent medical, etc.). Importanța acestui element nu poate fi contestată, întrucât reprezintă unul dintre aspectele respectării drepturilor constituționale ale cetățenilor.

În lumina acestor considerente, dorim să vă transmitem, stimată doamnă Ministru și stimați Parlamentari, solicitarea noastră de a ne susține pentru concretizarea încadrării juste și echitabile a profesiei de asistent social pe același nivel de ierarhizare cu profesia de psiholog - pentru a elimina o discriminare certă în ceea ce privește nivelul de salarizare conform criteriilor luate în considerare în elaborarea propunerii de modificare a legii salarizării, respectiv: importanța socială a muncii,  gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare şi a atribuţiilor postului.                

Așteptăm cu încredere corectarea acestei inechități în noua lege, cu sprijinul dumneavoastră, fapt pentru care vă asigurăm de întreaga noastră considerație.


NICOLESCU CRISTIAN    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că NICOLESCU CRISTIAN va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...