REVIZUIRE BAREM - EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 2014

 

Către Ministerul Educaţiei ,

 

Având în vedere discuţiile de pe forumuri şi dezbaterile din presă, părerile contradictorii ale profesorilor de limba română cu privire la subiectele şi baremul evaluării naţionale, este evident că proba la limba română a fost neadaptată la programa şcolară de gimnaziu, iar subiectele, formularea cerinţelor şi baremul au lăsat mult loc de interpretare şi subiectivism. În consecinţă lucrări similare au fost punctate diferit cu diferenţe de până la 2 puncte, în centre de corectare diferite.

Solicitam corectarea lucrărilor a căror notă a fost contestată. ţinând cont de următoarele aspecte obiective:

- Pentru subiectul I.A.1 – cerem luarea în considerare a tuturor sinonimelor din DEX,  atât a celor care sunt în mod real contextuale, cât şi a celor exemplificate în barem, fără o limitare strictă la cele din urmă.

Justificare:

  • Sinonimele contextuale ale cuvântului „cer” sunt în realitate asociate unei rugăminţi, şi nu unei solicitări. Prin urmare, indicarea verbului „a ruga” - sau a altor sinonime ale acestuia - este corectă şi trebuie punctată.
  • Sinonimele contextuale ale cuvântului „fiindcă” sunt în aceeaşi măsură „deoarece” , „pentru că”, „întrucât”, şi „căci”.
  • Sinonimele contextuale ale cuvântului „liniştit” pot fi de asemenea „potolit”, „paşnic”, etc..

 

- Pentru subiectul I.B - cerem acceptarea tuturor interpretărilor date, corespunzătoare profilului psihologic al elevului de 14 ani. Textul propus era mult peste acest nivel.

Justificare:

  • În programa şcolară este menţionat la genul liric numai pastelul, ceea ce nu este nici pe departe cazul acestei poezii. De altfel, în manualele şcolare nu se regăseşte nici măcar o singură poezie atăt de complexă, şi de un simbolism cât de cât asemănător.
  • Din comentariile de pe forumuri şi din informaţiile noastre, unii profesori au acordat punctaj numai dacă erau descrise mesajele, în opinia lor adecvate, cum ar fi speranţa într-un an mai bun şi dorinţa de a nu muri, pe când alţii au punctat şi interpretări mai variate şi accesibile vârstei.
  • În fapt, evaluatorii ar fi trebuit să noteze aspecte structurale privind compunerea solicitată, şi nu identificarea mai mult sau mai puţin discutabilă a mesajului.

 

- Pentru subiectul II.A.3 – cerem notarea cu punctajul indicat în barem, dacă a fost identificată corect partea de vorbire, aşa cum este ea definită din punct de vedere morfologic.

Justificare:

  • Părţile de vorbire sunt unităţile fundamentale ale morfologiei, şi sunt în număr de 10: substantivul, adjectivul, articolul, numeralul, pronumele, verbul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia şi interjecţia. În barem sunt indicate suplimentar faţă de cerinţa de pe foaia de examen şi clasele, şi/sau categoriile pentru părţile de vorbire care trebuiau identificate de către elevi (exemplu: adjectiv propriu-zis, prepoziţie simplă, etc). Prin urmare, elevii care au răspuns corespunzător cerinţei de pe foaia de examen (exemplu: psihologice = adjectiv) nu au fost punctaţi, deoarece nu au indicat şi clasa/categoria adjectivului, cu toate că nu se solicita acest lucru.

(părerile profesorilor interpelaţi diferă destul de mult, având diverse interpretări, e.g.: adjectivul e considerat atât „propriu-zis” cât şi „derivat”! astfel încât simpla menţiune „adjectiv” ar trebui să împace toate taberele)

 

- Pentru subiectul II.B – cerem notarea tuturor lucrărilor care corespund cerinţelor, indiferent dacă elevii au indicat sau nu numele unui autor contemporan.

Justificare:

  • Prin cerinta de pe foaia de examen nu se solicita indicarea unui nume de autor contemporan.

În încheiere, remarcăm că din analiza comparativă a notelor obţinute de elevi la acest examen, în unităţi şcolare cotate similar din punct de vedere al rezultatelor şcolare în ultimii ani, rezultă că evaluarea lucrărilor elevilor a inclus un grad nepermis de mare de subiectivism şi interpretabilitate a baremului, rezultând diferenţe de până la 2 puncte.

Vă rugăm să ne susţineţi în acest demers!


Emilian Simion    Contactați autorul petiției