Reintroducerea articolului 253 privind titularizarea cadrelor didactice

Prin prezenta petiție cerem reintroducerea articolului 253 in metodologia privind mobilitatea cadrelor didactice ! 
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.


Popescu George    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Popescu George să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...