Recunoașterea d-nei psiholog Filip Mirela Claudia ca partener de practică de către U.B.B.

PETIȚIE  pentru recunoașterea d-nei psiholog Filip Mirela Claudia ca partener de practică de către U.B.B. – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației  

Către: dl. Lect. Univ. dr. Vaida Sebastian – coordonator de practică a studenților de anul II (ID),  

        Stimate dl. profesor,   Vă adresăm această petiție cu scopul de a reconsidera activitatea desfășurată alături de d-na psiholog Filip Mirela Claudia, ca stagiu de practică.  

        În cursul zilei de 27.10.2023, ne-ați semnalat faptul că activitatea desfășurată alături de d-na psiholog mai sus-menționată nu poate fi recunoscută de către U.B.B. deoarece încalcă regulamentul instituției; a urmat o revenire asupra acestei decizii și ați ales totuși să o luați în considerare ca partener. Totuși, în ziua următoare, 28.10.2023 – prima zi de desfășurare a activităților propuse de d-na psiholog -  ați revenit la decizia inițială din 27.10.2023, fapt care ne-a determinat să înaintăm această petiție.             

        Apreciem intenția și eforturile instituției de a asigura accesul neîngrădit la o formare psihologică de înaltă calitate prin eliminarea unor practici superficiale și de o moralitate discutabilă prin care studentului i se eliberează dovada efectuării stagiului de practică contra cost, fără ca acesta să fi desfășurat vreo activitate, însă cazul semnalat mai sus nu intră în această sferă, după cum dovedesc următoarele aspecte:

  • În cadrul contractului încheiat între Cabinetul Individual de Psihologie Filip Mirela Claudia și fiecare student beneficiar, având ca obiect ”Practica de profil semestrul I” nu se stipulează obligația beneficiarului de a face vreo plată;
  • În cadrul contractului încheiat între Cabinetul Individual de Psihologie Filip Mirela Claudia și fiecare student beneficiar, având ca obiect ”Practica de profil semestrul I”, apare ca drept al beneficiarului posibilitatea de a participa la WORKSHOP PSIHOLOGIE CLINICĂ – „Aplicarea și interpretarea testelor psihologice”;
  • Existența unui contract încheiat între Cabinetul Individual de Psihologie Filip Mirela Claudia – cu personalitate juridică - și fiecare student beneficiar, având ca obiect  WORKSHOP PSIHOLOGIE CLINICĂ – „Aplicarea și interpretarea testelor psihologice” dovedește intenția clară de a fiscaliza veniturile obținute de pe urma acestui contract, iar mai mult, cum majoritatea plăților s-au realizat sub formă de transfer bancar, există mult mai puține șanse ca aceste venituri să facă obiectul unei forme de evaziune fiscală;
  • Noi studenții, ne asumăm diverse costuri aferente desfășurării activităților legate de participarea la cursuri, stagii, examene sau alte activități care ne solicită alte eforturi financiare pe lângă taxa de școlarizare, cum sunt costurile legate de deplasare, de achiziționare a materialelor didactice, birotice, aparatură necesară statutului de student, inclusiv participarea la workshopuri sau conferințe pe care le considerăm de folos în viitoarea carieră de psihologi;
  • Workshopul organizat de d-na psiholog Filip Mirela Claudia se desfășoară în 3 etape, prima având deja loc în data de 28.10.2023; după cum se poate vedea la linkul de mai jos, activitatea desfășurată a fost una activ-participativă din partea studenților;

         Workshopul vizat a adus un plus de valoare semnificativ pentru viitoarea carieră de psihologi, fiind mult mai util, conform părerii noastre, decât alte practici acceptate ca stagii de practică – utilitatea acestui workshop se vede și în dorința majorității participanților de a-l continua chiar și în cazul în care nu doriți să reveniși asupra deciziei și de a o reconsidera pe d-na psiholog Filip Mirela Claudia partener de practică.

         La acest link găsiți înregistrarea workshopului desfășurat în 28.10.2023:

https://drive.google.com/file/d/16RxMfnp78-UTd5TmOqKG3gZz-pukmQ9l/view .

Vă rugăm să analizați prezenta cerere.      

Data: 29.10.2023                                                                                    

Cu stimă,

Studenții de anul II (ID) specializarea Psihologie beneficiari ai serviciilor d-nai psiholog Filip Mirela Claudia                


Studenții de anul II (ID) specializarea Psihologie beneficiari ai serviciilor d-nai psihilog Filip Mirela Claudia    Contactați autorul petiției