Propunere legislativa - LEGEA PESCUITULUI nr.B311/2021

Domnului Prim Ministru Florin Vasile Câțu

PETIȚIE              

Comuniștii mai democrați decât liberalii Bola și Kociș?              

 

       Am inițiat această petiție văzând Proiectul de lege intitulat Legea pescuitului și înregistrat la Senatul României cu nr. B311/2021.            

       Lecturând proiectul de lege, am tras concluzia lipsei de cunoștințe în materie de legiferare a celor care au inițiat acest Proiect de lege și încălcări flagrante ale Constituției, Legii nr. 24 din 2000 privind tehnica legislativă și a altor acte normative aflate în vigoare.         

       În primul rând, legea reglementează bunuri aparținând prorpietății publice a statului, precum și activitățile sportive de pescuit sportiv, iar acest lucru intră sub incidența art. 136 din Constituție și face obiectul de reglementare al Legii organice. Asupra acestui tip de reglementare este în vigoare Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019. În mod evident, prin Proiectul de lege inițiat, nu se permit abateri de la prevederile stricte ale art. 136 din Constituție și a regimului proprietății publice care este reglementat prin Titlul V al Codului administrativ, art. 285-350.

      Nu insist asupra pescuitului comercial, ci mă voi referi la pescuitul sportiv.

      În primul rând, pescuitul sportiv este recunoscut ca ramură sportivă și intră sub directa reglementare a Legii nr. 69/2000. Potrivit acestei legi, sportul cuprinde cele 3 (trei) forme de practicare (agrement, recreere și competiție) așa cum este definit prin art. 1(2) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului și a definiției din Anexa la legea de mai sus, lit.e.

      Potrivit Legii nr. 69/2000, educația fizică și sportul sunt activități de interes național, sprijinite de stat iar exercitarea acestor activități este liberă și voluntară și se exercită atâtâ individual, cât și în cadrul structurilor sportive.

      Inovația, acestor inițiatori ai legii, constă în faptul că transformă o activitate sportivă într-o activitate necomercială, la care mai adaugă o activitate intitulată pescuit recreativ.

      Am căuat în Codul Activităților economice din România (Codul CAEN) aceste activități. Singurul loc unde sunt menționate este codul 9319 – Alte activități sportive, pescuitul recreativ nefiind menționat în codul CAEN 9329 - Alte activități recreative.

      Ce este de remarcat, este faptul că prin această lege se vrea a se da atribuțiile de reglementare a acestora către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, deși reglementarea acestor activități există prin Statutul și Regulementele Federației Române de Pescuit Sportiv, lucru reținut și de Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 693/2016, pct. 15 din Motivare.

      Pentru a justifica afirmația din Titlul Petiției, citez prevederea din Legea nr. 12/1974 – Legea pescuitului și pisciculturii, în vigoare până în anul 2000:

Articolul 16 „Prin pescuit sportiv se înţelege pescuitul efectuat în scop de agrement de orice persoană, membru al Asociaţiei Generale a Vinatorilor şi Pescarilor Sportivi, pe bază de permis eliberat de aceasta, pentru bazinele şi zonele piscicole pe care le are în folosinţă. ”

      Deci dacă regimul totalitar dădea în folosință apele publice (și peștele din acestea) unei asociații inventate de ea, fără plată, se pune întrebarea:

Erau mai democrați comuniștii decât liberarii Bola și Kociș, care nu doar că nu știu (sau se fac că nu știu din motive care îmi scapă) că pescuitul sportiv este un drept garantat de stat și că autoritățile au obligația se asigure accesul liber  și condițiile pentru practicarea lui (vezi art. 49(5) din Constituție și art. 3 din Legea nr. 69/2000) și impun taxarea lui?

      În concluzie, legea propusa este o lege imperfectă și trebuie scoasă din Procesul de legiferare, drept pentru care vă rugăm domnule Prim Ministru să nu avizați o asemenea aberație legislativă.

      Amintim inițiatorilor art. 1 din Legea nr. 8/2002:

"Jur credinţă patriei mele România.

Jur să respect Constituţia şi legile ţării.

Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor.

Aşa să mă ajute Dumnezeu!"

     Ori, o cerință minimă pentru a respecta Constituția, Legile țării și drepturile cetățenilor, trebuie în primul rând să le cunoști. Inițiatorii acestui Proiect de lege dovedesc contrariul.

 

Prof.univ.dr. Mihai Chiriță

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mihai Chirita să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...