Părinții la muncă - copiii în siguranță

229.pngPreședintelui Comisiei Naționale Extraordinare 

pentru Sănătate Publică

d-ul Ion Chicu

Ministerului Sanătății și Protecției Sociale

d-nei Viorica Dumbrăveanu

Ministerului Educației Culturii și Cercetării

d-lui Igor Șarov

Avocatului Copilului

d-nei Maia Bănărescu

PETIȚIE

           În conformitate cu prevederile Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018, noi, semnatarii respectivei petiții, invocăm încălcarea următoarelor drepturi fundamentale a părinților și a peste 150 000 copii, înmatriculați în instituțiile de învățământ preșcolar (atât public, cât și privat) din Republica Moldova:

 • dreptul la muncă a părinților (art.43 al Constituției);
 • dreptului la protecție socială a familiilor și copiilor(art.47 al Constituției);
 • dreptul la viață și sănătate a copiilor (art.24 al Constituției);
 • dreptului la învățătură a copiilor, care frecventează grădinițele din Republica Moldova(art.35 al Constituției).

         În situația când 52% din familiile cu copii din țara noastră, au drept sursă de venit activitatea salarială, este o adevărată crimă faptul că, autoritățile au ignorat și continuă să ignore problemele apărute în urma adoptării deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale și ulterior a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, care au impact negativ direct asupra familiilor cu copii preșcolari. De facto, statul a plasat familiile cu copii preșcolari într-un cadru de risc extrem, prin faptul că nu asigură părinților posibilitatea de a lasă în siguranță copiii în instituții preșcolare, dar nici nu oferă compensații financiare și garanții de păstrare a locului de muncă.

         În mod imperativ, specificăm că, pe parcursul ultimelor luni, autoritățile nu au dorit să ia în calcul problemele, generate de adoptarea unor decizii în cadrul Comisiilor menționate, neglijând în mod vădit impactul periculos asupra unor categorii de persoane, în special asupra familiilor cu copii preșcolari, și anume:

 • nu s-au oferit cadrul legal și soluții cu privire la condițiile de revenire în cîmpul muncii a părinților, cu copii ce frecventează gradinițele;
 • creșterea riscului de infectare a copiilor cu COVID-19, în condițiile când părinții, care merg la serviciu, contactează cu mai multe persoane (transport public, colegi de serviciu, etc);
 • expunerea copiilor la pericol pentru sănătate, datorită faptului că părinții vor fi nevoiți sa-și ia copiii cu ei la serviciu, unde de asemenea există riscul îmbolnăvirii cu COVID-19;
 • expunerea copiilor la pericole pentru viață și sănătate, datorită faptului că copiii vor fi lăsați acasă fie singuri, fie în grija unor persoane, incapabile să le supravegheze la nivelul necesar (în cazul neacceptării de către angajatori a prezenței copiilor la locul de muncă a angajatului);
 • expunerea părinților la riscul de a-și pierde serviciul și sursa de venit, în condițiile când părinții vor fi nevoiți să demisioneze, pentru a asigura supravegherea copiilor preșcolari. Menționăm că lăsarea fără supraveghere a copiilor, cade sub incidența legislației penale(1) Lăsarea, cu bună știință, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, în cazurile când cel vinovat fie că a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate, fiind obligat să îi poarte de grijă, fie că el însuşi a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 200 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani.);
 • nu s-au oferit soluții cu referire la modalitatea funcționării instituțiilor preșcolare, după cum au procedat multe alte state europene.

          Un astfel de comportament denotă lipsă de responsabilitate în raport cu familiile cu copii preșcolari, astfel că statul nu asigură protecție socială și siguranță fizică și financiară, anume celor, care continuă să contribuie prin plăți și impozite către Bugetul de Stat, CNAS și CNAM. Cu atât mai mult, nu putem vorbi de repornirea economiei, în situațiile când nu asigurăm condiții pentru revenirea la locul de muncă a celei mai productive și apte de muncă părți a societății!

Cu considerația celor expuse mai sus, SOLICITĂM URGENT:

 1. Elaborarea unui protocol clar privind redeschiderea și funcționarea grădinițelor în perioada de pandemie și post-pandemie (condiții epidemiologice, număr de copii în grupă, alimentația, proceduri de dezinfectare, aerisire etc).
 2. Redeschiderea instituțiilor preșcolare, cu condiții de maximă siguranță pentru copii și angajații grădinițelor.
 3. Adoptarea următoarelor prevederi legale:
 • privind identificare resurselor financiare pentru acordarea de îndemnizații/suport financiar, în mărime de cel puțin 50 % din salariu, pentru părinții cu copii de vîrstă preșcolară, pe toată perioada nefuncționării grădinițelor (din 11 martie 2020); 
 • privind păstrarea locului de muncă pentru părinții cu copii de vârstă preșcolară, în condițiile nefuncționării instituțiilor preșcolare;
 • privind acordarea de suport financiar echivalent cu coșul minim de consum pentru părinții cu copii preșcolari, care și-au pierdut locul de muncă, pentru toată perioada de declarare a stării de urgență, cât și post stare de urgență, până la redeschiderea instituțiilor preșcolare.

Reieșind din caracterul urgent al problemei expuse, solicităm examinarea petiției și prezentarea unui răspuns scris în termen de 15 zile calendaristice.

La petiție anexăm:

Lista semnatarilor prezentei petiții:


AO „Părinți Solidari”    Contactați autorul petiției