Petiție pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ

Semnaţi această petiţie dacă sunteţi de acord cu următoarele propuneri:

1. Toate şcolile vor avea cel puţin 3 săli destinate cercetărilor ştiinţifice.
Oamenii vor lucra acolo pe bază de voluntariat.

Nu vor mai exista boli.
Omul nu va putea îmbătrâni.
Toţi oamenii vor fi tineri.
Toţi oamenii vor putea să meargă.
Toţi oamenii vor putea să audă.
Toţi oamenii vor putea să vadă.
Toate aceste lucruri vor deveni realitate în maxim 4 luni de cercetări.

Banii pentru cercetare pot veni din fondurile europene.

Trebuie să se facă o adresă de internet în care oamenii pot să-şi expună ideile. Ideile pot fi puse în practică în centrele de cercetare.

În fiecare zi, rezultatele cercetărilor se vor publica pe internet. Astfel, toţi oamenii vor putea analiza rezultatele, ceea ce înseamnă că pot apărea noi idei de cercetare, cercetările pot avansa mai repede, rezultatele pot apărea mai repede.

Trebuie ca mulți oameni să aibă idei de cercetare și să fie interesați să facă cercetări. Acest lucru se va întâmpla dacă:

1) Telespectarii vor vedea zeci de experimente ştiinţifice pe zi. (La fiecare post de televiziune vor putea să vadă cel puţin 10 experimente pe oră.)

2) Se vor pune întrebări la posturile de televiziune, la care telespectatorii trebuie să găsească răspuns. Trebuie ca oamenii să fie interesaţi să afle răspunsul la întrebări.

Exemplu de întrebare: De la ce înălţime trebuie aruncată o bucată de carne ca să ajungă prăjită atunci cand atinge pământul?

Trebuie ca telespectatorii să poată da răspuns la întrebări dând telefon. Pot să câștige bani dacă răspund corect la întrebare.

2. Se va mări numărul de ore pe care îl petrec elevii la şcoală cu 1-2 ore. Zilnic, vor avea loc activități educaționale în acele ore.

Materialele necesare pentru activitățile educaționale vor fi date profesorilor de către Ministerul Educatiei.

Materialele necesare pentru activitățile educaționale(foi cu instrucțiuni și obiecte) vor fi băgate într-o pungă. O pungă va fi suficientă pentru o oră de activități științifice.

Niște exemple:

1) Profesorul: Uitați aici trei obiecte identice.
Fiecare obiect este așezat unul peste altul.
Cine vrea să vină la catedră?
Elevul: Eu!
Profesorul: Ridică cu o mână toate cele trei obiecte, apoi primele două, apoi primul. Ce constați?
Elevul: Cântăresc mai mult primele două obiecte decât toate cele trei, mai mult primul obiect decât toate cele trei sau decât ultimele două.
(Asupra obiectelor nu se acționează în niciun fel.)

2) Profesorul: Compoziția ''Anotimpurile'' a fost scrisă de Antonio Vivaldi. Ea este alcătuită din patru concerte: ''Primăvara'', ''Vara'', ''Toamna'', ''Iarna''.
În anul 1725, Antonio Vivaldi a publicat lucrarea ''Il cimento dell'armonia e dell'inventione''. Acolo se găsesc partiturile de la cele patru concerte. În acest manuscris, el a scris și niște versuri printre portative. Versurile a patru sonete corespund celor patru concerte. Cei ce știu conținutul sonetelor pot să facă o corespondență a versurilor cu ceea ce aud(la concert).
Veți auzi acum niște fragmente scurte din aceste concerte. Voi trebuie să determinați ce se întâmplă acolo.
(Profesorul nu le va spune conținutul sonetelor. Cu toate astea, elevii vor putea să-și dea seama de timpul și spațiul în care se produce acțiunea, deci vor ști ce se întâmplă în melodie.)

Profesorul le va pune întrebări elevilor. Elevii vor trebui să scrie în niște foi răspunsul la întrebarea pe care le-o pune profesorul. Vor trebui să argumenteze răspunsul. Vor primi calificative la aceste teste.
Un exemplu - Profesorul pune următoarea întrebare: Este lumina undă sau particulă? Urmează ca profesorul să facă un experiment științific. La terminarea experimentului, elevii vor scrie răspunsul într-o foaie.

3. Elevilor li se vor da la sfârşitul fiecărei ore de curs teme de făcut pentru acasă.

Pentru o temă nefăcută, elevului i se vor scădea 4 puncte la următoarea lucrare. Apoi va lua o notă de 1 pentru fiecare temă nefăcută.

Ministerul Educaţiei le va da elevilor un manual cu probleme pe care elevii trebuie să le rezolve. Acel manual va avea probleme de istorie, geografie, fizică, chimie, economie, biologie, geografie etc.
Va trebui ca în manual să se specifice durata de efectuare a exerciţiilor.
Durata de efectuare a temei la o materie trebuie să fie de 20 de minute. (Durata de efectuare a temei de la română va fi de o oră.)

Trebuie ca profesorii să nu dea la toţi elevii aceleaşi teme de făcut, deoarece e posibil ca unii să copieze rezolvările de la colegii lor. Trebuie să le spună:''Primii 4 elevi de la băncile de la rândul de la fereastră au de rezolvat subiectele 1,2 şi 3. Următorii 4 elevi au de rezolvat subiectele 4, 5 şi 6 etc.''

În prezent, elevii au teme de făcut la matematică, uneori şi la limbi străine şi română. Nu-i bine.
Elevii au multe lecţii la şcoală pe care nu le învaţă. Exemplu: Elevilor li s-au predat 10 lecţii. Profesoara îi anunţă că a 10-a lecţie trebuie să o înveţe pentru lucrare. Deci elevii au scris degeaba celelalte 9 lecţii.
Trebuie ca elevii să ştie ceva noţiuni din fiecare lecţie pe care au scris-o la şcoală. Cum se poate face asta? Ei trebuie să rezolve subiecte la fiecare lecţie pe care au scris-o.
Exemplu - Profesoara de istorie le-a predat prima lecţie. La sfârșitul orei de curs le va da nişte teme de făcut pentru acasă. Aceste teme le pot face dacă citesc lecţia pe care au scris-o(prima lecţie). Apoi, profesoara le predă a 2-a lecţie. Şi acum elevilor și se vor da teme de făcut pentru acasă. Trebuie mereu să existe continuitate.

4. În fiecare sală de curs se vor pune afişe cu întrebări la care elevii vor dori să găsească răspuns.

La începutul fiecărei săptămâni se vor pune alte afişe.

5. Toți elevii vor trebui să citească cărţi.

La şcoală, la terminarea orei de română, profesorul sau profesoara le va spune elevilor că au următoarea temă pentru acasă - au de citit un anumit număr de capitole dintr-o nuvelă sau roman.

Elevii vor da un test la începutul fiecărei ore de curs. Timpul de efectuare a testului va fi de 5-10 minute. Cei care nu dau răspunsul corect sau nu știu răspunsul la vreo întrebare vor lua o notă de 1.

Un exemplu - Profesorul: ''Aveţi următoarea temă pentru acasă - citiţi primele 10 capitole din romanul/nuvela x!''
Apoi: ''Aveţi următoarea temă pentru acasă - citiţi capitolele 11-20 din romanul/nuvela x!''
Se continuă tot aşa până când elevii au citit toate capitolele din romanul/nuvela x.

Elevii vor trebui să citească o carte pe săptămână.

Mulţi oameni vor citi cărţi pe parcursul întregii vieţi dacă au fost nevoiți să citească cărţi.

6. Toate şcolile vor fi dotate cu instrumente muzicale.

La ora de muzică, profesorul le va da elevilor nişte foi cu notele muzicale de la o melodie. Apoi, ei vor asculta o înregistrare audio sau profesorul va cânta la un instrument muzical. Elevii se vor uita în foi în timp ce aud melodia, aşa că vor înţelege pe deplin teoria muzicală. Lucrurile vor merge aşa - www.youtube.com/watch?v=1IEP_Km5Hrw
Mulţi elevi vor dori să cumpere instrumente muzicale dacă toate şcolile vor fi dotate cu acestea.

7. Examenul de corigenţă se va desfășura în săli de clasă dotate cu camere de supraveghere video.
Examenul de corigenţă se desfăşoară în zilele în care se afişează rezultatele de la examenul de bacalaureat. Camerele video care au fost folosite la bacalaureat pot fi activate în zilele în care au loc corigenţele.

Examenul de corigenţă se va desfăşura în altă şcoală decât cea în care au avut cursuri.

Profesorii supraveghetori şi examinatorii nu vor proveni din şcoala la care au predat elevilor care dau examenul de corigenţă.

Subiectele pentru examen vor fi elaborate de alţi profesori decât cei de la clasa unde au avut ore.

Corectarea lucrării de examen se va face de alţi profesori decât cei de la clasa unde au avut ore.

8. Vor putea să urmeze cursurile dintr-un liceu numai aceia care vor avea cel puțin nota 5 la cele două probe de la evaluarea națională.

9. Elevii vor primi note numai în următoarele situații:

1) Nu-și fac temele.

2) Primesc notă la test.

10. Elevilor li se vor spune înainte de a da lucare punctajul de la fiecare subiect.

11. Niciodată nu se va da lucrari neanunţate.

12. Atunci când profesorii și profesoarele elaborează subiectele de la teste vor trebui să țină cont de timpul necesar rezolvării subiectelor de către elevi.

Profesorii și profesoarele vor elabora subiectele ținând cont de următoarele lucruri:

1) Atunci când rezolvă subiectele de la un test, elevul se gândește cel puțin 10 minute la ceea ce trebuie să scrie în foaie.
2) Elevului îi ia 25 de secunde pentru ca să scrie un rând într-o foaie de format A5.

Studiu de caz

Au mai rămas 45 de minute din ora de curs. Elevii încep să trateze subiectele de la test. Ei vor trebui să scrie maxim 84 de rânduri(3 pagini și 6 rânduri) pentru ca să ia nota 10 la test.
În acest caz, profesorii și profesoarele vor trebui să elaborează subiectele ținând cont de faptul că elevii pot scrie maxim 84 de rânduri în lucrare.

13. Pentru ca elevul să poată rezolva subiectele de la test va trebui să știe doar ceea ce a scris în caiet la orele de curs.

Elevii nu vor mai primi subiecte de olimpiadă la teste. Elevii nu vor mai avea de comentat vreun text la prima vedere. Ca să ia nota 10 vor trebui doar să scrie ceea ce au scris în caiet la orele de curs.

14. Nota de pornire de la lucrările pe care le dau elevii din clasele 5-12 va fi de 1.

15. Toate lucrările corectate vor fi date elevilor, iar dacă ei sunt de acord cu nota primite va trebui ca lucrările să ajungă la inspectoratele şcolare. Dacă nu sunt de acord cu nota primită, profesorii și profesoarele vor trebui să se mai uite o dată pe lucrare.

16. Li se va interzice elevilor să stea la uşa pe care intră profesorii şi profesoarele în şcoală.

Directorii de şcoli îi obligă pe elevi să chiulească de la ore. Acest lucru trebuie să înceteze.

17. În fiecare școală se va instala o cutie unde elevii pot băga formulare. În formular vor scrie despre faptele imorale ale profesorilor și profesoarelor. Directorii școlilor vor trebui să citească aceste formulare.

Model standard:

- instituţia de învăţământ a elevului
- numele inculpatului sau a inculpatei
- luna şi anul când profesorul sau profesoara a făcut ceva necuviincios
- faptele imorale(de exemplu: ''x profesoară ne-a ameninţat că dacă nu plătim fondul clasei nu ne va mai semna carnetele de alocaţii'', ''x profesoară m-a dat afară din clasă şi mi-a pus absenţă nemotivată pentru că nu mi-am făcut temele'', ''x director mi-a dat amendă pentru că fumam în curtea scolii'', ''x profesoară m-a ascultat la oră şi mi-a dat nota 4, deşi ştia foarte bine că toţi elevii învaţă numai şi numai pentru lucrări'', ''x profesoară m-a lovit'' ,'' x profesoară nu ne-a lăsat să ieşim în pauză, deşi a sunat soneria'', ''x profesoară m-a pus să stau în picioare pe durata orei pentru că nu mi-am făcut temele'', ''x profesoară nu m-a lăsat să mă duc la toaleta'', ''x profesoară mi-a vorbit urât'', ''x director a luat mită de la mine'', ''x director mi-a cerut bani pentru eliberarea unui act şcolar'', ''x profesoară m-a numit paraşută'' etc.).

18. Pe tabelul cu rezultatele de la examenul de la evaluarea națională, bacalaureat etc. se vor afișa cele două note date de profesorii care au corectat lucrarea de examen. (Doi profesori corectează o lucrare de examen; nota afişată pe tabel este media aritmetică a celor două note.)

Astfel, candidații vor şti că ceva este în neregulă atunci când văd că este o discrepanţă între cele două note.

19. Se va afişa adresele şi numerele de telefon a inspectoratelor şcolare pe uşa de intrare în şcoală.

20. Se va prelungi timpul de efectuare a subiectelor de la evaluarea naţională, de la bacalaureat și facultate cu o oră.

Se specifică pe foile cu subiecte că timpul de efectuare a subiectelor este de x ore. Problema este că va lua cel puțin o oră ca ei să treacă pe foaia de examen ceea ce au scris în ciornă.

21. Examenele se vor da la ora 12.

Până acum câţiva ani, examenele de la evaluarea naţională, bacalaureat etc. se dădeau la ora 10. Acum se dau la ora 9. De ce au dorit cei din Ministerul Educaţiei să se dea examen cu o oră mai devreme? Ei şi-au făcut probleme că ei vor învăţa în dimineaţa zilei în care se dă examen, așa că vor lua note bune.
Ce se va întâmpla dacă ei au examen la ora 12? Ei vor ști cum să rezolve subiectele deoarece au repetat lecţiile pe care le-au avut de învăţat, în ziua examenului.

22. Elevii trebuie să ştie notele şi absenţele pe care le iau la şcoală.

Pentru ca elevii să nu se trezească că li s-a pus pe nedrept în catalog anumite note şi absenţe trebuie ca acestea să fie afişate pe internet. Elevul va putea să afle de pe internet sau de la secretariatul şcolii notele şi absenţele pe care le-a luat.

Trebuie ca notele şi absenţele să fie afişate pe internet în maxim 72 de ore de când a primit elevul nota x sau absenţa y.

23. Vor fi modernizate veceurile elevilor.

Fiecare şcoală va trebui să fie dotată cu veceuri identice cu cele instalate în blocuri, hârtie igienică şi săpun lichid.


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook