Petiție pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ

Semnaţi această petiţie dacă sunteţi de acord cu următoarele propuneri:

1. Se va mări numărul de ore pe care îl petrec elevii la şcoală cu 1-2 ore. Zilnic, elevii vor da un test în acele ore. Ei vor trebui să rezolve niște probleme. Vor primi note la aceste teste.
Profesorii vor primi la școală niște plicuri. În acestea se vor afla foile cu subiecte.

În fiecare oră, elevii vor trebui să dea soluții la cel puțin 10 probleme. În fiecare an, elevii vor trebui sa dea solutii la cel puțin 1500 de probleme.

Studiu de caz: Dacă durata testului este de o oră

Elevii vor avea de rezolvat 10 probleme pe zi, 50 de probleme pe săptămână, 1500 de probleme pe an.

Studiu de caz: Daca durata testului este de 2 ore

Elevii vor avea de rezolvat 20 de probleme pe zi, 100 de probleme pe săptămână, 3000 de probleme pe an.

Exemple de subiecte:

1) Elevii văd în foaia cu subiecte nişte desene. Ei trebuie să scrie răspunsul la următoarea întrebare: Este lumina undă sau particulă? Trebuie să motiveze răspunsul.

2) Va trebui să se determine entropia unui fragment de text din manuscrisul Voynich. Acest lucru îl pot face cu ajutorul unei formule: Entropia Shannon(entropia informaţională). Astfel, ei vor şti dacă are sens ceea ce este scris în text.

3) Elevii citesc un fragment dintr-un scenariu de film. Ei trebuie să scrie care sunt regulile pe care trebuie să le urmeze cel care scrie un scenariu de film.

2. Elevii vor avea o materie nouă în orar. Vor studia la acea materie o oră pe săptămână. La acea oră se va discuta pe seama unei teme pe care o vor avea de făcut pentru acasă și despre cea care au avut-o de efectuat. Vor primi o notă pentru fiecare temă efectuată.
Durata de efectuare a temei va fi de zeci de ore. 

Un exemplu de temă pe care elevul va trebui să o facă acasă:

Li se vor da fiecăruia un microscop Foldscope la școală. Vor trebui să efectueze acasă un proiect. Vor trebui să folosească acest microscop ca să facă proiectul.

3. Elevilor li se vor da la sfârşitul fiecărei ore de curs teme de făcut pentru acasă.

Pentru o temă nefăcută, elevului i se vor scădea 4 puncte la următoarea lucrare. Apoi va lua o notă de 1 pentru fiecare temă nefăcută.

Toți elevii vor primi la școală un manual cu probleme. Acel manual va avea probleme de matematică, fizică, chimie, limbi străine etc.
Va trebui ca în manual să se specifice durata de efectuare a exerciţiilor.
(Elevii pot să rezolve şi problemele din actualele manuale şcolare. Toate manualele şcolare sunt pline cu probleme.)

Durata de efectuare a temei la o materie trebuie să fie de 20 de minute.
(Durata de efectuare a temei de la română va fi de o oră.)
Timpul necesar realizării temei la o materie pentru un student va fi de 30 de minute. Studenții vor trebui să-și facă temele în maxim 30 de zile de când le-au primit. Pe site-ul unei adrese de internet administrată de Ministerul Educaţiei se vor afișa cerințele din tema pentru acasă. Pentru o temă nefăcută, studentul va lua o notă de 1.

Trebuie ca profesorii să nu dea la toţi elevii aceleaşi teme de făcut, deoarece e posibil ca unii să copieze rezolvările de la colegii lor. Trebuie să le spună:''Primii 4 elevi de la băncile de la rândul de la fereastră au de rezolvat subiectele 1,2 şi 3. Următorii 4 elevi au de rezolvat subiectele 4, 5 şi 6 etc.''

În prezent, elevii au teme de făcut la matematică, uneori şi la limbi străine şi română. Nu-i bine.
Elevii nu învaţă multe lecţii. Exemplu: Elevilor li s-au predat 10 lecţii. Profesoara îi anunţă că a 10-a lecţie trebuie să o înveţe pentru lucrare. Deci elevii au scris degeaba celelalte 9 lecţii.
Trebuie ca elevii să ştie ceva noţiuni din fiecare lecţie pe care au scris-o la şcoală. Cum se poate face asta? Ei trebuie să rezolve subiecte la fiecare lecţie pe care au scris-o.
Exemplu - Profesoara de istorie le predă prima lecţie. La sfârșitul orei de curs le va da nişte teme de făcut pentru acasă. Aceste teme le pot face dacă citesc lecţia pe care au scris-o(prima lecţie). Apoi, profesoara le predă a 2-a lecţie. Şi acum elevilor li se vor da teme de făcut pentru acasă. Se continuă tot aşa.

4. Toți elevii vor trebui să citească cărţi.

La şcoală, la terminarea orei de română, profesorul sau profesoara le va spune elevilor că au următoarea temă pentru acasă - au de citit un anumit număr de capitole dintr-o nuvelă sau roman. Vor trebui să citească o oră.
De exemplu - Profesorul: ''Aveţi următoarea temă pentru acasă - citiţi primele 10 capitole din romanul/nuvela x!''
Apoi: ''Aveţi următoarea temă pentru acasă - citiţi capitolele 11-20 din romanul/nuvela x!''
Se continuă tot aşa până când elevii au citit toate capitolele din romanul/nuvela x.

Elevii vor da un test la începutul fiecărei ore de curs. Timpul de efectuare a testului va fi de 10 minute. Cei care nu dau răspunsul corect sau nu știu răspunsul la vreo întrebare vor lua o notă de 1. Ei se vor descurca la test dacă au citit capitolele din roman sau nuvelă(deci dacă și-au făcut tema).
Elevii pot să ia la test o singură notă: 1.

De ce elevii trebuie să citească o carte pe parcursul a mai multor zile? Deoarece ei scriu pe parcursul a mai multor zile comentariul unei opere literare.

5. Elevii vor trebui să învețe un număr dublu de pagini pentru lucrarea de control. Pentru o lucrare de control, elevii din clasele 5-8 vor trebui să  învețe 4 pagini de format A5, cei din clasele 9-12 vor trebui să învețe 6 pagini de format A5. 

6. În fiecare sală de curs se vor pune afişe cu probleme și întrebări, pentru ca elevii să dorească să se culturalizeze.

La începutul fiecărei săptămâni se vor pune alte afişe.

7. Toate şcolile vor fi dotate cu instrumente muzicale.

La ora de muzică, profesorul le va da elevilor nişte foi cu notele muzicale de la o melodie. Apoi, ei vor asculta o înregistrare audio sau profesorul va cânta la un instrument muzical. Elevii se vor uita în foi în timp ce aud melodia, deci vor înţelege mai bine teoria muzicală. Lucrurile vor merge aşa - www.youtube.com/watch?v=1IEP_Km5Hrw
Mulţi elevi vor dori să cumpere instrumente muzicale dacă orele de muzică se vor desfășura astfel.

8. Începând cu clasa a 5-a, elevii vor avea ore de română în fiecare zi.

9. Vor putea să urmeze cursurile dintr-un liceu numai aceia care vor avea cel puțin nota 5 la cele două probe de la evaluarea națională.

10. Elevii vor primi note numai în următoarele situații:

1) Nu-și fac temele.

2) Primesc notă la test.

11. Niciodată nu se vor da lucrari neanunţate.

12. Elevilor li se vor spune punctajul de la fiecare subiect înainte de a da lucrarea de control.

13. Elevii vor fi anunțați că vor da lucrare de control cu cel puțin 72 de ore înainte de ora în care o vor da.

14. Intervalul dintre lucrările de control pe care le dau elevii va fi de minim 72 de ore.

15. Profesorii și profesoarele vor trebui să țină cont de timpul necesar rezolvării tuturor subiectelor de la lucrare de către elevi.

Profesorii și profesoarele vor elabora subiectele ținând cont de următoarele lucruri:

1) Atunci când rezolvă subiectele de la un test, elevul se gândește cel puțin 10 minute la ceea ce trebuie să scrie în foaie.
2) Elevului îi ia 25 de secunde ca să scrie un rând într-o foaie de format A5.

Studiu de caz: Dacă elevii dau lucrare în 50 de minute

În 5 minute vor rupe o foaie de hârtie din caiet, își vor scrie numele, subiectele și data la care dau lucrarea de control. În următoarele 45 de minute vor începe să trateze subiectele de la test. Ei vor scrie maxim 87.5 de rânduri(3 pagini și 10 rânduri) ca să ia nota 10 la test.
În acest caz, profesorii și profesoarele vor trebui să elaborează subiectele ținând cont de faptul că elevii pot scrie maxim 87.5 de rânduri în lucrare.

O lege va prevedea ca elevii să dea mereu lucrare în 50 de minute.

16. Profesorii și profesoarele vor trebui să elaboreze punctajul de la subiectele de la lucrare ținând cont de numărul de rânduri pe care elevii le vor scrie la fiecare subiect.

Studiu de caz: Dacă elevii dau lucrare în 50 de minute

În cele 45 de minute, elevul poate să scrie maxim 87.5 de rânduri. 87.5:9=9.7. El va lua un punct la lucrare dacă scrie 9.7 rânduri.

(Câte rânduri va trebui elevul să scrie ca să ia nota 5 la o lucrare de control pe care o dă în 50 de minute? 9.7 x 4 = 38.8 de rânduri. Elevul trebuie să scrie o pagină și jumătate ca să ia nota 5 la lucrare.)

17. Pentru ca elevul să poată rezolva subiectele de la test va trebui să știe doar ceea ce a scris în caiet la orele de curs.

Elevii nu vor mai primi subiecte de olimpiadă la teste. Nu vor mai avea de comentat vreun text la prima vedere. Ca să ia nota 10 vor trebui doar să scrie ce au scris în caiet la orele de curs.

18. Începând cu clasa a 5-a, elevii vor primi note de 1 la 10. La lucrare vor primi mereu un singur punct din oficiu.

19. Toate lucrările corectate vor fi date elevilor, iar dacă ei sunt de acord cu nota primite va trebui ca lucrările să ajungă la inspectoratele şcolare. Dacă nu sunt de acord cu nota primită, profesorii și profesoarele vor trebui să se mai uite o dată pe lucrare.

20. O lege va prevedea ca profesorii și profesoarele să rotunjească notele de la lucrările de control și mediile semestriale în defavoarea elevului. De exemplu, dacă elevul a primit la o lucrare 4.01-4.99, se va trece în catalog nota 4.

21. Nu se va mai da examen de corigență. Elevii care au o media anuală sub 5 la o materie vor rămâne repetenți.

22. Va fi abrogată legea(art.118, punctul 6) care prevede că ''elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.''

Profesorii, profesoarele și unii elevi sunt stresați în ultimele două săptămâni din semestrul al 2-lea. Profesorii și profesoarele sunt stresați deoarece trebuie să stabilească felul prin care îi vor evalua pe elevii care se află în situația de corigență. Unii îi testează pe elevi pe parcursul a mai multor zile.

23. Elevii vor da teze la toate materiile pe care le au în orar. Vor da 2 teze pe săptămână în ultimele 45 de zile din fiecare semestru.
(Vor avea de  învățat pentru teze un număr dublu de pagini față de cât e necesar acum.)

În prezent, elevii nu dau teze în ultimele 3 săptămâni din semestru. O lege din învățământ(art. 6) prevede următoarele: ''Lucrările scrise(tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.'' Trebuie ca această lege să fie abrogată.

24. Li se va interzice elevilor să stea la uşa pe care intră profesorii şi profesoarele în şcoală. (Directorii de şcoli îi obligă pe elevi să chiulească de la ore.)

25. În fiecare școală se va instala o cutie unde elevii pot băga formulare. În formular vor scrie despre faptele imorale ale profesorilor și profesoarelor. Directorii școlilor vor trebui să citească aceste formulare.

Model standard:

- instituţia de învăţământ a elevului;
- numele profesorului și al profesoarei;
- luna şi anul când profesorul sau profesoara a făcut ceva necuviincios;
- faptele imorale(de exemplu: ''x profesoară ne-a ameninţat că dacă nu plătim fondul clasei nu ne va mai semna carnetele de alocaţii'', ''x profesoară m-a dat afară din clasă şi mi-a pus absenţă nemotivată pentru că nu mi-am făcut temele'', ''x profesoară m-a ascultat la oră şi mi-a dat nota 4'', ''x profesoară m-a lovit'' , ''x profesoară nu ne-a lăsat să ieşim în pauză, deşi a sunat soneria'', ''x profesoară m-a pus să stau în picioare pe durata orei pentru că nu mi-am făcut temele'', ''x profesoară nu m-a lăsat să mă duc la toaletă'', ''x profesoară mi-a vorbit urât'', ''x profesoară m-a numit paraşută'' etc.).

Elevii vor putea să-i reclame pe profesori și profesoare și pe internet. Toți elevii vor primi la școală un cod de autentificare pentru acces pe o adresă de internet administrată de Ministerul Educaţiei. În urma sesizărilor primite de la elevi, inspectorii școlari vor trebui să facă cercetări.
(Inspectorii şcolari nu vor putea şti numele elevului care face reclamaţia, dar vor şti în ce şcoală şi în ce clasă se află acesta.)

26. Se vor afişa adresa fizică, adresa de internet şi numărul de telefon a inspectoratului şcolar pe uşa de intrare în şcoală şi pe fiecare uşă de la sălile de curs. Elevii vor afla că pot să-i reclame pe profesori.

27. Pe tabelul cu rezultatele de la examenul de la evaluarea națională, bacalaureat etc. se vor afișa cele două note date de profesorii care au corectat lucrarea de examen. Astfel, candidații vor şti că ceva este în neregulă atunci când văd că este o discrepanţă între cele două note.
(Doi profesori corectează o lucrare de examen; nota afişată pe tabel este media aritmetică a celor două note.)

28. Se va prelungi timpul de efectuare a subiectelor de la evaluarea naţională, de la bacalaureat și de la examenul de finalizare a studiilor de la facultate cu o oră.

Se specifică pe foile cu subiecte că timpul de efectuare a subiectelor este de x ore. Problema este că va lua cel puțin o oră ca ei să treacă pe foaia de examen ceea ce au scris în ciornă.

29. Examenele se vor da la ora 12.

Până acum câţiva ani examenele de la bacalaureat, evaluarea națională și facultate se dădeau la ora 10. Acum se dau la ora 9. De ce au dorit cei din Ministerul Educaţiei ca ei să dea examen cu o oră mai devreme? Ei şi-au făcut probleme că ei vor învăţa în dimineaţa zilei în care se dă examen, așa că vor lua note peste 5.
Ce se va întâmpla dacă ei au examen la ora 12? Ei vor ști cum să rezolve subiectele deoarece au repetat lecţiile pe care le-au avut de învăţat și în ziua examenului.

30. Toţi elevii vor primi la şcoală în fiecare săptămână o foaie cu toate notele pe care le-au primit pe parcursul întregului semestru. (I se va da elevului foaia cu note.)

Elevii pot învăța mai bine pentru școală dacă știu ce note iau la școală. Dacă știu că au note proaste la x, y sau z materie, ei vor învăța la x, y sau z materie. Dacă știu că au note de 6,7,8,9,10 la x, y sau z materie, ei vor învăța bine în continuare la x, y sau z materie.

31. Se spune că elevii se duc la școală ca să învețe. Realitatea este alta: elevii nu înțeleg nimic din ceea ce se predă la școală, deci nu învață nimic.
Ceea ce nu-l interesează nu ințelege. Elevul trebuie să fie interesat de ceea ce se predă la școală! Numai așa el pot să înțeleagă ceea ce se predă la ore, deci să învețe.

Ministerul Educației va da niște manuale profesorilor și profesoarelor. Ei vor preda la ore din acele manuale. Elevii vor înțelege ceea ce se predă la ore.
Ceea ce le vor spune că nu trebuie să scrie în caiet îi vor interesa. Îi vor interesa și ceea ce vor trebui să scrie în caiet. De ce îi vor interesa ceea ce vor scrie în caiet? Deoarece îi vor interesa ceea ce le-a spus că nu trebuie să scrie în caiet.

Studiu de caz: Profesorul le predă numai informații de bază

Profesor: Astăzi vă voi preda despre numerele imaginare.
Cum credeți că sunt notate numerele imaginare?
număr imaginar = ?
Un elev: Cu i! Cuvantul ''imaginar'' începe cu litera ''i''!
Profesor: Corect! Notația pentru numerele imaginare este i.
număr imaginar = i
Care este valoarea lui i?
i = ?
Un elev: i = i! Numărul imaginar nu poate fi diferit decât cel pe care mi-l reprezint în minte.
Profesor: Corect!
Cu cât este egal i la puterea a 2-a?
i la puterea a 2-a = ?
i la puterea a 2-a = -1
Să vă spun ceva despre numerele complexe. Cum puteți face un număr să devină ''complex''? Faceți un număr ''complex'' cu ajutorul numărului real 1.
Un elev: 1+i
Pot face un număr ''complex'' dacă adun un număr real cu unul imaginar.
Profesor: Corect!
număr real + număr imaginar = număr complex

Pe elevi îi interesează ceea ce nu trebuie să scrie în caiet(întrebările), deci îi interesează și ceea ce trebuie să scrie în caiet(răspunsurile la întrebări).

Vor avea de rezolvat probleme de logică. Problemele de logică vor arăta astfel: ... = ?

Elevii vor înțelege logica din spatele lucrurilor.

Studiu de caz: Profesorul le predă și informații suplimentare

Pași care trebuiesc urmați:
1) Profesorul le spune la ore informații suplimentare. Aceste informații îi vor impresiona pe elevi. Ei nu vor scrie în caiet aceste informații;
2) Le pune niște întrebări elevilor(le scrie pe tablă). Elevii vor fi interesați să găsească răspunsurile la aceste întrebări;
3) Le spune că trebuie să scrie în caiet ceea ce le va preda în continuare. Elevii vor scrie în caiet informații de bază. Vor fi interesați să găsească răspunsurile la întrebări, așa că vor fi atenți la ceea ce le predă profesorul. Elevii vor găsi răspunsurile la întrebări.

informații de bază = tot conținutul actualelor manuale școlare
informații suplimentare = ceea ce nu se găsește în actualele manuale școlare

Fiecare oră de curs va începe cu o introducere. Lucrurile se vor desfăşura astfel:

Studiu de caz: Profesorul începe lecţia cu o introducere

La începutul orei de curs, profesorul va scrie pe tabla de scris nişte propoziţii şi nişte fraze. Fiecare propoziţie sau frază va ocupa un rând pe tabla de scris. Va demonstra ce propoziţie sau frază este adevărată şi care este falsă. Va tăia cu o linie orizontală propoziţia sau fraza falsă. Apoi, profesorul le va spune: Deschideţi caietul şi scrieţi ceea ce vă voi spune în continuare!
Elevul va fi atent la oră şi va înţelege ceea ce se predă deoarece unele lucruri pe care le va scrie în caiet le-a mai întâlnit. Când le-a mai întâlnit? La începutul orei de curs(în introducerea pe care a făcut-o profesorul).

Manualele vor avea și informații suplimentare.

Toată lumea va putea să contribuie la crearea manualelor.

Fiecare manual va avea cel puțin 1000 de pagini.

32. Fiecare şcoală va trebui să fie dotată cu veceuri identice cu cele instalate în blocuri, hârtie igienică şi săpun lichid.

33. Toate şcolile vor avea cel puţin 3 săli destinate cercetărilor ştiinţifice.

Oamenii vor lucra acolo pe bază de voluntariat.

Nu vor mai exista boli.
Omul nu va putea îmbătrâni.
Toţi oamenii vor fi tineri.
Toţi oamenii vor putea să meargă.
Toţi oamenii vor putea să audă.
Toţi oamenii vor putea să vadă.
Toate aceste lucruri vor deveni realitate în maxim 4 luni de cercetări.

Banii pentru cercetare pot veni din fondurile europene.

Trebuie să se facă o adresă de internet în care oamenii pot să-şi expună ideile. Ideile pot fi puse în practică în săli în care se fac cercetări științifice.

În fiecare zi, rezultatele cercetărilor se vor publica pe internet. Astfel, toţi oamenii vor putea analiza rezultatele, ceea ce înseamnă că pot apărea noi idei de cercetare, cercetările pot avansa mai repede, rezultatele pot apărea mai repede.

Fiecare școală din România va purta denumirea de INSTITUT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ. Elevii vor înțelege că cariera care li se potrivește este de cercetător științific.


www.tainelescolii.ro    Contactați autorul petiției