Petitie pentru demiterea primarului com. Chiajna, Mircea Minea

PETITIE PENTRU STRÂNGEREA DE SEMNĂTURI ÎN VEDEREA DEMITERII PRIN REFERENDUM A PRIMARULUI COMUNEI CHIAJNA, JUD. ILFOV, MIRCEA MINEA

NOI, cetăţenii com. Chiajna dorim demiterea primarului Mircea Minea prin procedura legala a REFERENDUMULUI declansata de noi cetatenii afectati, in temeiul art 162 si urm din Codul Administrativ, drept urmare a nesocotirii de către acesta persoana a intereselor generale ale colectivității locale / neexercitării atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii

In acest sens, toti locuitorii comunei Chiajna pot strange toate semnăturile necesare indeplinirii proceduril prevăzută de Articolul 162 - Incetarea mandatului primarului in urma referendumului, prevazut in Codul Administrativ- OUG 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, citam:

Art 162 (1) Mandatul primarului incetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 si 145, care se aplică in mod corespunzător.

(2) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atributiilor ce li revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnăturà olografa ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot inscrişi in Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinta in unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat in fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.

Motivele demiterii primarului Mircea Minea sunt urmatoarele:

  1. Gropile de pe strazile comunei Chiajna, in special in zona metropolitana, afecteaza extrem de mult circulatia pe drumurile publice si nu se ia nici o masura in aceasta privinta.
  2. Canalizarea din comuna nu face fata unui debit normal de apa, rezultand inundarea strazilor, curtilor, inclusiv a subsolurilor blocurilor din zona metropolitana.
  3. Din cauza eliberarii de autorizatii de constructii fara a tine cont de nivelul de supraaglomerare a zonei metropolitane, a rezultat o conglomerare de blocuri foarte apropiate, fapt care a eliminat posibilitatea de creare de parcari si spatii verzi pentru locuitori. Copii din aceasta zona sunt foarte afectati din cauza lipsei locurilor de joaca si a spatiilor de relaxare.
  4. Mai mult decat atat, blocurile au fost construite in lipsa unui sistem de canalizare, care a fost inlocuit cu fose septice. Din cauza acestora, aerul este imbacsit cu miros de apa menajera.
  5. Transportul in comun este deficitar din cauza lipsei de autobuze care au fost suplimentate cu masini de tip Maxi-Taxi, care nu fac fata numarului foarte mare de persoane. Oamenii intampina dificultati de deplasare catre locurile de munca, in timp util.
  6. Infrastructura pentru energie electrica si apa potabila curenta este deficitara, neputand sustine la standarde normale confortul populatiei comunei.
  7. In zona metropolitana, lipsa trotoarelor este o problema majora pentru locuitori. Cele care exista sunt mereu inundate la cea mai mica ploaie, iar faptul ca sunt foarte inguste, impiedica circulatia pietonilor in regim normal. Acest lucru se poate spune si despre persoanele cu dizabilitati care sunt puse in imposibilitatea de a circula fara dificultate si a-si rezolva problemele fara sa fie nevoie de a cere ajutorul persoanelor din jurul acestora. Acest fapt duce la incalcarea legi 448/2006, art. 7, al. 2 si art. 8, al. 1, pentru drepturile persoanelor cu handicap care face referire la accesul nemijlocit si neingradit a persoanelor cu handicap la servicii dar si integrarea si incluziunea acestora in societate.
  8. Pentru bazele sportive ale comunei Chiajna se percep taxe de acces, acest lucru ducand la imposibilitatea persoanelor defavorizate de a se antrena, in mod special in satul Rosu.

In masura in care exista persoane interesate in efectuarea acestui demers, ne puteti contacta la nr. 0771 417 944.

Pentru demararea acestei actiuni ne sunt necesare un minimum 3565 de semnături. Partidul Neamul Romanesc - Filiala Chiajna face un apel la cetăţenii responsabili ai comunei pentru a putea lua masuri impotriva abuzurilor si a ne manifesta legal pentru apărarea drepturilor şi intereselor proprii. Legislatia ne apara dar si noi trebuie sa ne aparam recurgand la procedurile legale pentru proasta administrare la care ne expune actualul primar.

Grupul de initiativa
Partidul Neamul Romanesc - Filiala Chiajna

14.259 populatia Chiajna, datata din 2011 de la ultimul recensamant.


Partidul Neamul Romanesc - Filiala Chiajna    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Partidul Neamul Romanesc - Filiala Chiajna să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...