Petiție pentru declararea banilor aflați pe cardurile bancare de debit

Claritatea înseamnă transparență. Transparența previne corupția. De aici plecăm în construirea unor mecanisme prin care să punem bazele unei societăți mai sănătoase, iar funcția publică să nu mai fie compromisă.

În prezent, persoanele care completează declarații de avere declară prea puțin conturile curente. Iar una dintre cauze este tocmai faptul că legea nu este clară sub acest aspect: ea nu se referă explicit la cardurile de debit; se referă fie la conturi curente în general, fie doar la cardurile de credit. Bănuim că acesta este motivul pentru care uneori declarantul nu completează nimic în ceea ce privește conturile deținute.

De ce este importantă clarificarea? Pentru că și banii de pe cardurile de debit sunt importanți și dau dimensiunea averii. Pentru că banii circulă mai ales pe cardurile de debit, cele mai multe dintre tranzacții efectuându-se cu astfel de carduri. În lipsa clarificării în sensul că și banii aflați pe cardurile de debit trebuie declarați se creează premisa omiterii unor informații financiare importante, iar în final se oferă o imagine pe jumătate asupra averii. 

Este vorba despre:

Persoanele care dețin funcții publice și care depun declarații de avere potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Cui ne adresăm: 

Parlamentului României și Agenției Naționale de Integritate

Ce cerem:

  • Modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu consecința adaptării în acest sens de către Agenția Națională de Integritate a Ghidului de completare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;
  • Clarificarea obligativității declarării inclusiv a sumelor de bani aflate pe cardurile de debit în cuprinsul declarației de avere, sume care depășesc un anumit prag valoric - Anexa nr.1 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

De ce sunt importante modificările?

  • Pentru că o lege clară nu lasă loc de interpretare;
  • Pentru că transparența înseamnă prevenirea corupției;
  • Pentru că cetățenii ar avea o imagine mai clară asupra veniturilor celui care ocupă o funcție publică și au astfel obligația de a depune inclusiv declarații de avere;
  • Pentru că inspectorii de integritate ar putea urmări mai ușor modul în care fluctuează deținerile în bani și ar avea o imagine mai aproape de realitate asupra dimensiunii averii persoanelor care depun declarații de avere;
  • Pentru că accesul liber la informațiile de interes public este un drept ce nu poate fi îngrădit, este un drept reglementat de lege și garantat de Constituția României, de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului;
  • Pentru că scopul pentru care se publică declarația de avere, cu toate detaliile, este de a face cunoscută averea persoanei care o depune, și nu de a o ascunde de ochii contribuabilului;
  • Pentru că principiul transparenței și cel al responsabilității ar trebui să fie la baza activității oricărei instituții sau autorități publice.

Schimbarea pe care o propune petiția înlătură dubiile, arată clar cum cresc averile și construiește baza pe care se așază o societate mai funcțională în viitor.

Semnează și dă petiția mai departe către un prieten. Construim un viitor mai bun împreună. 

---

Petiția face parte din campania de advocacy „Transparență și competențe în funcții publice” din cadrul proiectului WATCH PR, derulat de Asociația Casa Bună în parteneriat cu RISE Project, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


Ioan Cobzarenco - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Ioan Cobzarenco - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...