Petitie pentru accesibilizarea Bucurestiului

Semnatarii prezenutului document solicită măsuri urgente de accesibilizare a Municipiului București. Considerăm ca spațiul urban trebuie să fie accesibil tuturor persoanelor, astfel încât să fie asigurat accesul egal la educație, piața muncii, viața culturală, socială și implicarea în deciziile publice. Considerăm că accesbilizarea orașului nu este o opțiune, ci o obligativitate, asigurând astfel condițiile optime de dezvoltare socio-economică a orașului.

România este semnatar al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități încă din 26 septembrie 2007. Cu toate acestea, lipsa unei instituții publice desemnate, responsabilă de monitorizarea implementării prevederilor din Convenție, anulează declarația de intenție asumată la nivel național. Având în vedere scopul Convenției, așa cum este menționat în Art1: “Scopul Convenției este de a promova, proteja și asigura exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități și de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă”, orice amânare de implementare a invocatei Convenții reprezintă încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.

Considerăm că Statul român, prin instituţiile administraţiei centrale şi locale, trebuie să recunoască înainte de toate importanţa accesibilităţii, în vederea procesului de egalizare a oportunităţilor în toate sferele sociale. Mai mult, lipsa accesibilizării spațiului public zădărnicește orice efort de integrare a persoanelor cu dizabilități.

În opinia noastră, acest document reprezintă un set minim de măsuri necesare în vederea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilității garantate atât prin legislația din România, cât prin tratatele internaționale la care România este parte.

Necesitatea unui plan de măsuri rezidă în urmatoarele motivații:

 1. Nu este posibilă o reintegrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități care pot și doresc să muncească fără accesibilizarea spațiului public urban. Sunt necesare crearea de condiții astfel încât să fie posibilă deplasarea în spațiul public, în condiții decente și de siguranță a persoanelor nevăzătoare, persoanelor în fotolii rulante și persoanele cu deficiențe de auz.
 2. Nu este posibilă o reintegrare în munca a persoanelor cu dizabilități care pot și doresc să muncească fără accesibilizarea eficientă a mijloacelor de transport în comun, fără existența unor forme alternative/suplimentare de transport specializat pentru persoanele cu dizabilități.
 3. Orice fel de calificare/recalificare/certificare de competență a unei persoane cu dizabilități este lipsită de substanță atât timp cât nu există posibilitatea ca acele persoane să se poată deplasa în condiții decente de siguranță și accesibile pentru ei la/de la/înspre/dinspre locul de muncă.
 4. Accesul la cultura și la educație este vital pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă șanse egale pe piața muncii.

 

SOLICITĂM MĂSURI IMEDIATE PRIVIND ACCESIBILITATEA, venind astfel in intampinarea necesitatilor stringente a unui numar important de semeni ce merită respectul si admiratia noastra.

Actiuni imediate:

- Refuzul de a recepționa lucrări care nu respectă normele obligatorii de accesibilizare;

I. Accesibilizarea mediului fizic

1. Transportul în comun

 1. Accesibilizarea staţiilor de transport în comun în vederea folosirii acestora de către persoane aflate în scaun rulant, precum și a persoanelo cu mobilitate redusă (persoane vârstnice)
 2. Crearea unor rute semnalizate prin marcaj tactil contrastant către staţiile de transport în comun, în vederea folosirii acestora de către persoanele cu deficienţe de vedere;
 3. Permiterea accesului cu câine ghid în mijloacele de transport în comun;
 4. Condiţionarea eliberării autorizaţiei de funcţionare  către companiile de taxi de punerea la dispoziţie a unui număr de cel puţin 10% autoturisme accesibilizate.
 5. Sancţionarea contravenţională a companiilor de taxi care refuză să transporte persoane însoţite de câine ghid.
 6. Instruirea șoferilor mijloacelor de transport în comun cu privire de măsurile de siguranță suplimentare cu privire la măsurile suplimentare la urcarea unei persoane cu dizabilități sau persoană cu mobilitate redusă în mijlocul de transport (asigurarea că persoana se află în siguranță anterior pornirii de pe loc, asigurarea unui spațiu minim de siguranță etc)

2. Accesibilităţi stradale

 1. Dotarea intersecţiilor principale cu semafoare acustice, în conformitate cu legislaţia românească;
 2. Realizarea marcajelor tactile din materiale durabile care să se preteze folosirii in exterior (de exemplu: pavaj tactil din beton)
 3. Coborârea bordurilor de la trecerile de pietoni la nivelul reglementat, în aşa fel încât acestea să poată fi folosite şi de persoane în scaun rulant.
 4. Luarea de măsuri în vederea împiedicării blocării trotuarelor de maşini.
 5. Plasarea obstacolelor stradale cât mai în afara ariei de circulaţie pietonală (obstacolele includ mobilierul stradal, semnele de circulaţie, panouri publicitare, copertinele magazinelor, coşuri de gunoi, copaci, plante etc.)
 6. Obstacolele stradale ar trebui să fie uşor de detectat, şi, acolo unde este posibil, să fie plasate de-a lungul unei linii continue.
 7. Calitatea trotuarelor trebuie să fie una optimă pentru deplasarea în siguranță a persoanelor în scaun rulant (fără gropi, denivelări majore etc)
 8. Plasarea unor marcaje tactile de avertizare în jurul obstacolelor stradale.
 9. Montarea marcajelor stradale de tipul plăcuţelor/ panourilor cu semne de circulaţie, panouri publicitare la o înălţime de cel puţin 2 m pentru a permite trecerea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

3. Accesibilitate în unităţi publice sau private

 1. Sancţionarea instituţiilor publice sau private care restricţionează accesul cu câine ghid.
 2. Sanctionarea institutiilor publice sau private de interes general care restrictioneaza accesul persoanelor cu handicap
 3. Amplasarea de toalete publice accesibilizate în instituţiile publice și private.

II. Accesibilizarea mediului informaţional

 1. Dotarea mijloacelor de transport în comun cu dispozitive acustice care să anunţe ruta şi numărul acestora;
 2. Accesibilizare site-urilor instituţiilor publice în vederea folosirii acestora de către persoane cu deficienţe de vedere;
 3. Realizarea unei secțiuni în pagina oficială a Primăriei Generale a Municipiului București cu privire la informații despre accesibilizare, atât pentru locuitorii Bucureștiului, cât și pentru potențialii turiști (bilingv și accesibilizat pentru persoane nevăzătoare).
 4. Accesibilizarea monumentelor de interes public pentru persoanele nevăzătoare prin amplasarea de inscripţii în alfabet Braille şi a unor machete tactile.
 5. Accesibilizarea websiteurilor RATB si METROREX astfel incat ele sa poata fi consultate si de catre persoanele cu deficiente de vedere si aparitia unor sectiuni specifice in interiorul acestor websiteuri in care sa se regaseasca toate informatii legate de traseele accesibilizate, tipurile de accesibilitati existente in cadrul acestor trasee, timpul parcurs intre diversele trasee etc. Deasemenea pe websiteurile primariilor locale/judetene/municipiului Bucuresti sa existe o sectiune dedicata accesibilitatii, pe tipuri de accesibilitate (informatiile trebuie sa contina detalii referitoare la imobile culturale sau destinate interesului public, parcari, magazine, restaurante, zone publice – parcuri, gradini – mijloace de transport in comun (sau macar linkuri catre websiteurile RATB si Metrorex)  strazi semaforizate acustic, pasaje de trecere, statii de metrou.

 


ActiveWatch, OPTAR, ONPHR    Contactați autorul petiției