Petiție de solidaritate cu doamna Doctor Geanina Hagimă (ex. Dragnea)

Către,  

Dl. Dr. Valentin George Bănică, Președinte al Colegiului Medicilor Argeș,

 

 

Prin prezenta petiţie, vă aducem la cunoștință poziția noastră de solidaritate cu doamna Doctor Geanina Hagimă, medic primar Obstetrică – Ginecologie, care urmează să fie anchetată disciplinar pentru faptul că ar fi încălcat unele articole din codul deontologic medical prin ideile prezentate cu ocazia protestului din data de 4.05.2022 în fața sediului CMR.

Trebuie să menționăm că doamna Doctor Geanina Hagimă a respectat cu strictețe codul deontologic medical și nu a afectat negativ imaginea medicinei românești.

 

Constituția României: Art. 30 Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Doamna Dr. Geanina Hagimă este cetățean și medic responsabil, iar de-a lungul celor doi ani de pandemie a  încercat, pe baza datelor științifice extrase din multiple articole medicale publicate în reviste medicale de referință, să găseasca soluții și răspunsuri împreună cu autoritățile din țara noastră. Prin urmare, a elaborat petiții adresate forurilor competente, majoritatea rămânând fără răspuns.

Doamna dr. Geanina Hagimă s-a adresat CMR ca instituție, nu s-a adresat membrilor CMR în mod individual și nu a denigrat niciun coleg medic.

 

Codul deontologic medical: Art. 3 Sănătatea omului este țelul suprem al profesiei medicale

Doamna Doctor este interesată de mecanismele acestei așa-zise pandemii și a studiat încă de la început datele oficiale atât ale instituțiilor internaționale OMS, EMA, FDA, CDC, cât și pe cele ale Institutului Național de Sănătate Publică.

Comunicarea acestor date către public este chiar substratul art. 8 din codul de deontologie medicală: medicul trebuie să contribuie la informarea obiectivă a publicului și a comunității medicale în ceea ce privește problemele medicale

Pornind de la o analiză atentă a studiilor Pfizer atât la adulți, cât și la copii, dr. Hagimă a atras atenția asupra modului în care a fost calculată eficiența vaccinului, prin raportare la reducerea riscului relativ, nu a celui absolut, asupra datelor de siguranță privind reacțiile adverse, lipsa studiilor la gravide și a datelor privind carcinogeneza, etc.

Doamna Doctor Hagimă atenționează că nu a fost evaluată eficacitatea vaccinului prin studii clinice la noi în țară.  Art. 34 din Codul Deontologic Medical susține: în folosirea unor terapii noi trebuie să primeze interesul pacientului, acestea nu pot fi utilizate decât după evaluarea raportului risc/beneficiu.

Autorizația de introducere pe piață acordată producătorilor în cadrul procedurii accelerate de către Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) este condiționată. Potrivit EMA, acest tip de autorizație se eliberează „pe baza unor date mai puțin complete decât cele necesare în mod normal” și presupune că producătorul se angajează să furnizeze date clinice complete în viitor. Rapoartele publice europene de evaluare (EPAR) emise în cadrul Agenției Europene pentru Medicamente pentru Pfizer și Moderna, indică faptul că aceste companii farmaceutice nu au furnizat încă rezultatele studiului principal, care continuă timp de doi ani. Autorizația condiționată ce a fost acordată pentru Pfizer în data de 21 decembrie 2020, este valabilă până în decembrie 2023. Pentru Moderna, autorizația condiționată a fost acordată în data de 6 ianuarie 2021 și este valabila până în ianuarie 2023. „Raportul final al studiului clinic” va fi depus în decembrie 2022. Prin urmare, nu poate exista nicio îndoială că aceasta este o vaccinare în fază experimentală !

La momentul actual,  se recunoaște oficial că vaccinurile impotriva bolii Covid-19 nu previn transmiterea bolii în comunitate, nu previn îmbolnăvirea și au eficiență scăzută în cazul noilor variante ale virusului SARS-CoV-2.

Este cunoscut și faptul că deja există dezbateri aprinse în comunitatea științifică academică medicală internațională pe tema acestor vaccinuri, iar viitorul va aduce probabil mai multe dovezi științifice referitoare la acest subiect.

În  Art. 91 din codul deontologic medical, se afirmă că ,,în cercetarea medicală, binele individual primează față de binele societății în general și al științei”.

Principiul fundamental în medicină ,,Primum non nocere”  nu ar trebui respectat de către medici ? Declarația de la Helsinki (1964), care stă la baza Good Clinical Practice, poate fi în mod flagrant încălcată în condițiile unei crize de sănătate induse de o boală cu mortalitate sub 2% ? Ați promovat o urmărire activă a pacienților vaccinați ? Ați sprijinit medicii în raportarea reacțiilor adverse postvaccinale ? Sunt pacienții informați corect privind posibilitatea apariției reacțiilor adverse imediate și la distanță ?

Considerăm că doamna Doctor Geanina Hagimă și-a făcut datoria de medic în slujba pacienților, atrăgând atenția asupra diverselor aspecte legate de etica medicală, conform jurământului lui Hippocrate. Medicii au datoria să se informeze în mod permanent pentru a-și îndeplini delicata sarcină de a promova sănătatea fizică și psihică a pacienților.

Vă rugăm să analizați cu înțelepciune această petiție și să luați cele mai bune decizii, apărându-vă onoarea de „organizație profesională națională a medicilor” care ,,apără demnitatea și promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate” !

 

 

Cu stimă,

Cetățeni solidari cu doamna Doctor Geanina Hagimă


Constantin Ciobanu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Constantin Ciobanu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...