PETIȚIE Către, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, în atenția domnului ministru Nelu Tătaru

Subsemnații locuitori ai județului Harghita, conform listei de semnături anexată prezentei petiții, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, formulează prezenta PETIȚIE
prin care solicităm, cu respect,

1.modificarea art. 1 alin. (4)din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată cu infecția de COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, modificat și completatprin Ordinul MS 497/2020

2.modificarea art. 6 alin. (3) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată cu infecția de COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, modificat și completatprin Ordinul MS 497/2020.

1.Propunem modificarea art. 1 alin. (4) din OMS nr. 414/2020, în sensul introducerii obligativității testării persoanelor indicate la alin. (3) cu COVID-19la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu, test care se repetă într-un termen de 48 de ore, chiar dacă nu prezintă simptome de boală. Astfel propunem ca art. 1 alin. (4) din acest act normativ să aibă următorul conținut:Art. 1(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul «112». La sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliuse efectuează, obligatoriu, testul pentru COVID-19, care se repetă după 48 de ore. Dacă la sfârșitul perioadei de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, respectiv testul pentru COVID-19 a devenit negativ, aceștia pot ieși din izolarefără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menţionate la alin. (3) lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată.”

 2. În continuare, propunem modificareași completarea art. 6 alin. (3) din OMS nr. 414/2020, în sensul introduceri iobligativității testării pentru COVID-19 a persoanelor la expirarea perioadei de carantină, respectiv repetarea acestui test în termen de 48 de ore, astfel încât acest test să poate fi efectuat nu numai la persoanele carantinate care devin simptomatice.Astfel propunem ca art. 6 alin. (3) din acest act normativ să aibă următorul conținut: Art. 6(3) Ieşirea din carantină instituţionalizată se va face după o perioadă de 14 zile,dacă persoana nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării şi este clinic sănătoasă. Pentru aceste persoane se efectuează, în mod obligatoriu, testul pentru COVID-19, care se repetă după 48 de ore.Solicitarea noastră se motivează prin faptul că, în prezent,actul normativ mai sus-indicat, limitează extrem de mult sfera persoanelor care pot fi testate pentru COVID-19, în condițiile în care testarea a cât mai multor persoane ar conduce, la depistarea, în faza incipientă, afocarelor de infecții cu COVID-19, conducând, astfel, în mod evident, la limitarea răspândirii acestui nou tip de coronavirus în rândul oamenilor aflate în zone de risc cu infectare. Prin modalitatea propusă s-ar detecta rapid cazurile de COVID-19, limitându-se astfel riscul transmiterii acestei boli într-un mediu mai larg, precum și s-ar obține dovezi de transmitere comunitară încă nedetectată.

Consiliului Județean Harghita    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Consiliului Județean Harghita să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...