Petitie catre guvernul Romaniei, pentru incetarea starii de alerta si oprirea legii vanzarii terenurilor catre straini

Către

Guvernul României,

În atenția d-lui Prim-Ministru al României FLORIN CÎȚU,

Spre știință tuturor Miniștrilor- membri ai Guvernului


Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1,
Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791

Telefon:
(+
40) 213 14 34 00
(+40) 213 19 15 64


www.gov.ro

 

 


Subscrisele :


Asociația
CALEA NEAMULUI, reprezentată de dl. Mihai Tîrnoveanu,

Asociația NEAMUNIT , reprezentată de dl. Aureliu Surulescu,

Grupul Civic STAREA de LIBERTATE, reprezentată de dl. Pompiliu Diplan,

 

în calitate de organizatori ai manifestației din Piața Universității în data de 15 mai 2021, în temeiul dispozițiilor art. 51 – Dreptul la petiționare, art. 54 (1) – Fidelitatea față de țară este sacră, art. 55 (1) – Cetățenii au dreptul și obligația să apere România, art. 2 (1) – Suveranitatea națională aparține poporului român, art. 3 - Teritoriul, art. 22 - Dreptul la viata și la integritate fizica si psihica art. 52 (1) – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 29 – Libertatea conștiinței, art. 30 – Libertatea de exprimare, art. 31 – Dreptul la informație, art. 34 - Dreptul la ocrotirea sanatatii, din Constituția României,

 

Cerem în mod imperativ și vă notificăm următoarele revendicări - comune organizațiilor noastre pentru protestul din 15 mai 2021:

 

1. Încetarea stării de alertă declarată și perpetuată neconstituțional, revocarea tuturor măsurilor abuzive exercitate asupra întregii populații a României și repunerea imediată a țării cu tot ce cuprinde aceasta, în mediul de normalitate al desfășurării vieții, anterior declanșării stării de urgență de la începutul anului 2020;

 

2. Renunțarea de îndată la guvernarea României prin legi și acte normative neconstituționale dictate de interese externe, ceea ce reprezintă un act de înaltă trădare față de interesul național și valorile fundamentale ale neamului românesc, față de siguranța națională și securitatea vieții, țara noastră și națiunea fiind supuse unei decimări fără precedent în istorie, din toate punctele de vedere. Totul desfășurându-se sub egida falsă a grijii față de om și a așa-zisei ocrotiri a sănătății. Cerem încetarea de îndată a politizării Justiției și a presiunilor ce se exercită asupra acesteia de către clasa politică. Eliberați Justiția!

 

3. Abrogarea de îndată a legilor, a tuturor actelor normative, precum și retragerea tuturor proiectelor de lege neconstituționale prin care se încalcă în mod flagrant drepturile și libertățile cetățenești garantate și ocrotite prin constituție, din toate sectoarele mediului social-economic.

Cerem în mod imperativ abrogarea de îndată a tuturor legilor și a tuturor actelor normative adoptate ca emanație a stării de alertă și aflate în vigoare, motivat de faptul că s-au dovedit a fi creat efecte devastatoare și ireversibile la nivel de societate și economie națională, prin crearea posibilității de comitere de abuzuri, acte de terorism mediatic, fraude, mascarea conflictelor de interese, crime împotriva umanității, terorism de stat, trădare conform art 394-398 din Codul Penal, răspândire de informații false.

 

Cerem demiterea în bloc, anchetarea și sancționarea tuturor persoanelor care se identifică a fi vinovate de întreaga situație la scară națională datorită dispozițiilor adoptate și măsurilor executate, la comandă externă, contrar nevoilor și intereselor țării și poporului român.

 

4. Elaborarea unei strategii de redresare socială și economică, în colaborare exclusivă cu specialiștii din toate domeniile de activitate ce aparțin societății civice naționale, precum și cu noi, ONG-urile semnatare, care ne-am angajat în monitorizarea și promovarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

 

Strategia de redresare social-economică fiind chestiune de interes național cerem în mod imperativ respectarea și manifestarea transparenței decizionale a tuturor instituțiilor statului, precum și a reprezentanților și a organelor reprezentative ale poporului român, participarea directă a societății civice autentice, în luarea deciziilor de interes național și securitatea vieții, fiind indiscutabil necesară.

 

5. Oprirea imediată a oricăror forme de presiune asupra persoanelor care refuză vaccinarea și a oricăror forme de discriminare ce se exercită asupra cetățenilor care nu sunt vaccinați.

Cerem respectarea de către toate instituțiile statului a dreptului și a libertății persoanelor de a dispune de ele însele – valori sacre și inalienabile ale omului.

Vă atragem atenția că este interzisă folosirea oricărei modalități dolosive, prin orice mijloc, cu privire la vicierea consimțământului și alterarea discernământului persoanelor.

 

6. Respingerea de către Parlament a proiectului de lege L107/2021, elaborat de 61 parlamentari UDMR, USR, PNL, inclusiv de ministrul agriculturii, pentru completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/ 2001, prin care se anulează practic Legea 175/2021.

 

7. Cerem la modul cel mai ferm cu putință, ca printr-un moratoriu, să se interzică vânzarea pământurilor către străini, în condițiile în care, din cauza legilor catastrofale de până acum, o mare parte din teritoriul național a fost deja cumpărat de entități din afara țării.

 

8. Cerem elaborarea unei strategii de recuperare a pamântului vândut către străini. Potrivit Constituției României art. 3 (1) Teritoriul României este inalienabil.

 

9. Cerem ca Guvernul să adopte o politică reală de sprijinire a fermierilor și agricultorilor români.

 

10. Cerem reglementarea legii arendei, în sensul limitării sau eliminării entităților străine din dreptul de arendă.

 

11. Cerem demisia ministrului agriculturii, motivul principal fiind acela că și el se află printre semnatarii proiectului de lege menționat mai sus.

 

12. Cerem în mod imperativ redeschiderea tuturor spitalelor, reluarea normală și firească a tratamentelor, terapiilor și procedurilor medicale pentru asigurarea securității vieții tuturor celor suferinzi și aflați în nevoie, indiferent de afecțiunile de sănătate.

Cerem în mod imperativ aplicarea de îndată a schemelor de tratament uzitate cu succes atât de medici români cât și de medici străini, independent de recomandările OMS sau a altor organisme internaționale, recomandări care puse în practică s-au dovedit ineficiente și/sau eșuate, fapt recunoscut chiar de către acestea și devenit de notorietate la nivel mondial.

Cerem în mod imperativ eradicarea și interdicția de a se mai face vreo presiune, impunere, manipulare, amenințare și/sau sancționare a oricărui cadru medical care își exercită profesia cu libertatea de conștiință nealterată, în spiritul eticii, moralității și al jurământului lui Hipocrat.

 

13. Cerem în mod imperativ redeschiderea normală a școlilor și reluarea firească a procesului de învățământ, raportat la faptul că măsurile au fost luate fără consultarea prealabilă a părinților și consimțământul expres al acestora, încălcându-se astfel autoritatea părintească.

Caracterul excesiv și abuziv al instituirii măsurilor forțate aplicate copiilor, aduce atingere securității vieții, integrității fizice, psihice și emoțional-afective a copiilor, precum și interesului superior al acestora.

Pe cale de consecință cerem eradicarea de îndată a oricăror măsuri privind:

- obligativitatea purtării măștii de către copii, în orice spațiu s-ar afla;

- aplicarea de substanțe „așa-zis” dezinfectante asupra copiilor, aplicarea asupra copiilor a oricărui act de natură medicala (termoscanare, testare, vaccinare, administrare de medicamente, etc.), inclusiv triaj epidemiologic fără prezența și acordul expres al nostru – părinții/reprezentanții legali, după informarea corectă, completă, etică și morală, în condiții de neutralitate și imparțialitate cu privire la actul medical;

- efectuarea presiunilor psihice asupra copiilor noștri prin aplicarea regulilor din ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ, precum si exprimarea față de copii a oricărui tip de amenințare cu privire la încălcarea dispozițiilor prevăzute în acest ghid. Nu puteți impune copiilor să nu respire, să nu se joace, să nu râdă, să nu se îmbrățișeze, etc, cu colegii/prietenii lor;

- exercitarea actului educațional de către cadrele didactice cu mască și/sau vizieră, acestea afectând grav pronunția, procesul de învățare, exprimarea corectă prin distorsionarea sunetelor, etc.;

- interdicția amenințării și sancționării cadrelor didactice care se luptă pentru păstrarea normalității vieții și a procesului de învățământ;

- interdicția intrării părinților în școală;

- interzicem supunerea copiilor la orice act de orice natură să le afecteze integritatea fizică și psiho-emoțională.

 

14. Cerem imperativ renunțarea de îndată și eliminarea oricăror interferențe, ingerințe și presiuni asupra Instituției Bisericii Ortodoxe Române și a Confesiunilor Religioase, precum și asupra libertății de manifestare a credințelor.

 

În temeiul dispozițiilor imperative ale Constituției României, respectiv, art.1 (5) care spune: În România, respectarea Constituției și a supremației sale… este obligatorie.”

 

Vă notificăm că:

Suveranitatea națională aparține poporului român (art.2(1) Constituție) – adică, titularul natural și de drept al puterii politice este poporul român, care își alege reprezentanți prin alegeri libere.

Funcțiile deținute de acești reprezentanți sunt pe bază exclusiv de mandat dat de către poporul român, este limitat în timp și atribuții, mandat care se revocă de către cel care l-a dat, respectiv, de popor;

Fidelitatea față de țară este sacră (art. 54 (1) Constituție);

Avem dreptul, obligația și libertatea de a ne apăra țara, neamul și pământul strămoșesc (art. 55(1) Constituție);

Avem dreptul și libertatea de a ne apăra viața individuală și pe cea a copiilor noștri (art.22, 23 și 26 Constituție);

Avem dreptul și libertatea de a ne întruni, de a ne manifesta libertatea conștiinței și de a ne exprima liber (art. 39, 29 și 30 Constituție);

Astfel, …“în România, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român… și sunt garantate”. (art.1(3)Constituție).

 

Vă notificăm că, în calitate de reprezentanți ai României si funcționari publici - salariați plătiți de către noi, poporul român, aveți obligația să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale neamului românesc, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României.

 

Pe cale de consecință, pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem imperativ respectarea Constituției României pe care ați încălcat-o, sens în care, înțelegem să facem uz de toate căile prevăzute de lege pentru reglementarea de urgență a acestei situații.

 

În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului de a dispune de tine însuți, a dreptului de proprietate, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Altminteri ne forțați, împotriva voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale pentru demiterea guvernului, precum și împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.

Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, situația de fapt creată precum și prejudiciul iminent ce s-a generat asupra societății, economiei, siguranței naționale și securității vieții, astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația învederată.

România are nevoie și trebuie să se alăture statelor responsabile care își respectă și apară națiunea, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea.

 

Solicităm imperativ:

  • Întrevederea directă dintre Primul-Ministru al României dl. Florin Cîțu și Miniștrii - Membri ai Guvernului României, pe de o parte, iar pe de altă parte, delegația formată noi, din reprezentanții organizațiilor semnatare ale prezentului document-notificare, în calitate de membri activi ai societății civile;

  • Comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări.

 


Semnatarii prezentei notificări sunt:

Asociația CALEA NEAMULUI, reprezentată de dl.Mihai Tîrnoveanu,

Asociația NEAMUNIT, reprezentată de dl.Aureliu Surulescu,

Grupul Civic STAREA DE LIBERTATE, reprezentat de dl. Pompiliu Diplan.

 

  

Se alătură acestui demers și semnează următoarele organizații prin reprezentanții lor:

 • Asociația ALIANȚA PĂRINȚILOR, reprezentată de Avocat Marina-Ioana Alexandru

 • Asociația MEDICI pentru CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT, reprezentată de Dr. Anca Nițulescu

Asociația Pro Decizii Informate, reprezentata de Ec. George Stoian

Asociația Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruință, reprezentata de Dan Grăjdeanu

• Platforma Civica radumoraru.ro, reprezentata de Radu Moraru

Asociația Bucovina Profundă, reprezentata de Dr. Mircea Puscasu

Asociația Europa Veche

Asociația Sfinții Mărturisitori din închisori – Bucovina

Federația Provita

Fundația Pentru Oameni

FOR Forumul Organizațiilor pentru România, reprezentată de ing. Sorin Berilă

Asociația ASCIOR, reprezentata de Nicolae Mușat

Asociația Scut Botoșănean, reprezentata de Bogdan Cărăușu

Asociația Straja Carpaților, reprezentata de Nic Ioanițescu


Starea de Libertate    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Starea de Libertate va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...