PETIŢIE pentru strângerea de semnături în vederea demiterii Primarului Municipiului Lugoj, Alexandru Claudiu Buciu, prin Referendum

dsgdsagsadg.jpgPentru motivele prezentate în cele ce urmează, cetăţenii Municipiului Lugoj doresc demiterea primarului Alexandru Claudiu Buciu, prin REFERENDUM.  

În acest sens, se vor strânge semnăturile necesare îndeplinirii procedurii prevăzută de Articolul 162 – Încetarea mandatului primarului în urma referendumului, din OUG 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul Administrativ:  

(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.  

(3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.  

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.                  

 Motivele demiterii primarului Alexandru Claudiu Buciu sunt următoarele:

-Exercitarea cu rea credinţă a atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, în sensul în care, încă de la instalarea în funcţie, nu a luat măsuri în a asigura curăţenia străzilor,a trotuarelor, parcurilor şi a zonelor verzi,precum şi locurilor de joacă, care se afla într-o avansată stare de degradare,fiind pusă în pericol viaţa şi integritatea fizică a copiilor din municipiu, lipsa măsurilor privind furnizarea apei potabile în mod constant, la presiune şi calitate corespunzătoare către cetăţenii municipiului Lugoj, creând prejudicii materiale acestora. Luarea unor decizii arbitrare, ducerea şi menţinerea în derizoriu a aspectului igienico-sanitar şi urbanistic al municipiului Lugoj. Lipsa măsurilor ce se impun în vederea eliminarii gropilor clandestine de gunoi si a asigurării epurării apelor reziduale la standardele în vigoare, deversarea acestor ape reziduale făcându-se în mod brut direct în râul Timiş, punându-se în pericol întreg habitatul şi ecosistemul din aval faţă de locul deversării,precum şi sănătatea publică a cetătenilor. Încălcarea flagrantă, cu bună ştiinţă a dispoziţiilor şi obligaţiilor legale pe care le are în funcţia de primar al municipiului Lugoj, privind o administrare optimă a comunităţii şi un contact decent cu cetăţenii, fără impulsuri dictatoriale.  

-Nesocotirea intereselor generale ale colectivităţii locale şi discreditarea învăţământului prin comasarea celor două școli lugojene, Școala Gimnazială Nr.3 și Școala Gimnazială Nr. 4, situaţie care ar duce la desfiinţarea celei mai vechi şcoli lugojene,precum şi modul nepermis în care a manipulat opinia publică,fără să ţină cont şi de părerile dascălilor şi a părinţilor,precum şi atitudinea execrabilă pentru funcţia pe care o ocupa pe care a avut-o faţă de aceştia. Subfinanţarea învaţămantului, deoarece şcolile şi grădiniţele din Lugoj au primit de la bugetul local cele mai mici fonduri din ultimii 12 ani! Primarul Alexandru Claudiu Buciu nu are cum să  înţeleagă nevoile copiilor din grădiniţe şi ale elevilor din şcolile lugojene,deoarece copiii săi învaţa în Germania.  

-Exercitarea cu rea credinţă a atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, în sensul în care refuza să pună la dispoziţia consilierilor locali documentele necesare care pot asigura o viziune clară asupra deciziilor pe care aceştia trebuie să la ia atunci când votează proiectele de hotărâre care afectează cetăţenii, comunitatea locală şi bugetul local,precum şi atitudinea dictatorială şi lipsită de bun simţ şi respect faţă de ceilalţi reprezentanţi ai cetăţenilor care au fost aleşi în Consiliul local.  

-Lipsa de respect faţă de tradiţiile şi valorile locale prin anularea Rugii Lugojene şi a celorlate evenimente culturale care ţin de tradiţiile municipiului Lugoj şi a lugojenilor,evenimente la care participau mii de cetăţeni şi alocarea unor sume în valoare de zeci de mi de euro către diferite ONG-uri din alte localităţi, pentru organizarea unor evenimente străine de obiceiurile şi tradiţiile locale,la care au participat doar câteva zeci de persoane. Anularea timp de doi ani la rând a unor manifestări locale şi naţionale,precum ziua de 20 Decembrie - Ziua Lugojului sau Ziua Națională a României.  

-Desființarea Casei de Cultură a Municipiului Lugoj şi a trupelor de teatru, folclor şi a Corului “Ion Vidu”, precum şi a Școlii de Arte „Remus Tașcău”,instituţie căreia i-au fost luate 3 clădiri și date unei entități private timișorene. Prin decizia primarului,Casei de Cultură a Municipiului i-a fost înjumătățită organigrama și i s-a interzis organizarea oricăror manifestări culturale.

-Desfiinţarea Cantinei de ajutor social a Municipiului Lugoj,deşi în Campania electorală a promis că va crea “o cantină unică a primăriei”, de care să beneficieze și „persoanele cu dificultăți materiale”. Prin desființarea Cantinei de Ajutor Social, Primăria Lugoj va economisi modica suma de 14.500 de euro anual, în condiţiile în care a lăsat mai mulţi angajaţi fără loc de muncă şi aproximativ 15 pensionari şi 30 de asistați social fără posibilitatea de a primi 2 mese pe zi, la preţul de 12 lei ambele mese, oameni care primesc în prezent doar un tichet valoric de 18 lei/zi, pentru o singură masă, oferită de o firmă privată.

-Inducerea în eroare prin fals a instituţiilor statului,cu privire la domiciliul declarat,deoarece Alexandru Claudiu Buciu are dubla cetăţenie, romană şi germană şi,în acest sens,are şi două domicilii declarate,unul la Lugoj şi altul în oraşul Landshut-Germania. Fals în declaraţiile de avere completate în anii anteriori când a candidat ca independent la funcţia de primar şi ulterior ca membru PNL când a candidat la alegerile parlamentare,prin nedeclararea a trei terenuri aflate în proprietatea sa, încă din anul 2007.Falsul în declaraţii este fapta penală şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

-Majorarea taxelor și impozitelor la Lugoj, pentru anul 2021 şi 2022, situaţie care a dus la împovărarea cetăţenilor şi a societăţilor comerciale din municipiul Lugoj, perioadă în care a cheltuit nesăbuit bani publici din bugetul local, pentru studii de fezabilitate şi alte documentaţii privind diferite investiţii care nu s-au realizat sau pentru evaluări,vânzări,cumpărări de clădiri şi terenuri de la persoane private, transformând Primăria Municipiului Lugoj într-o adevărată Agenție imobiliară.

-Închirierea Ştrandului către un întreprinzător privat pentru o sumă modică şi intenţia de demolare a bazinului acoperit,în condiţiile în care pentru ambele obiective primăriei Lugoj,în calitate de beneficiar al investiţiilor, i-a fost restituita TVA-ul, una dintre condiţii fiind că cele două investiţii realizate din bugetul local să funcţioneze în administrarea primăriei timp de 5 ani. Închiderea cu rea intenţie a  acestei investiţii,pentru că ştrandul să se degradeze,fiind bine ştiut faptul că în piscine trebuie păstrată apa şi în sezonul rece,pentru că acestea să nu se degradeze.Menţinerea cu bună ştiinţă în paragină şi blocarea lucrărilor de reabilitare a centrului municipiului Lugoj,până când acestea se vor degrada şi mai mult,pentru a fi date apoi unor firme apropiate primarului.

-Eliminarea angajaţilor cu experienţă dar incomozi din Primăria Lugoj şi alte instituţii subordonate prin angajarea a peste 50 de persoane noi,fără experienţă,pe criterii politice şi afinităţi personale şi concedierea colectivă abuzivă şi ilegală a unui număr de 30 de angajați de la Meridian 22.

-Bătaia de joc prin luare unor decizii contradictorii privind Târgul de vechituri,care a funcționat de peste jumătate de secol fiind o altă tradiţie a Lugojului, prin închiderea acestuia, mai întâi pe motiv de pandemie şi apoi că nu există un regulament de funcţionare,ulterior anunţând că acesta va fi mutat definitiv într-o nouă locaţie,în zona Hipodrom,pentru că în final acesta urmând să fie redeschis,la un moment dat, tot pe vechea locaţie.

-Comportament inadecvat faţă de investitori, prin desfiinţarea benzinăriilor MOL şi OMV şi distrugerea acestor investiții care au adus anual zeci de mii de euro încasări la bugetul local și care asigura un loc de muncă mai multor lugojeni.

-Refuzul privind eliminarea taxei pe apa de ploaie,taxă care împovărează şi mai mult cetăţenii lugojeni.

-Tăierea arborilor şi defrişarea abuzivă a unor zone întregi din municipiul Lugoj,încălcând dreptul cetăţenilor la un aer curat și fără ca în locul acestora să fie plantaţi alţi copaci.

-Aplicarea discreţionară şi discriminatorie sau după bunul său plac a legilor în vigoare, faţă de unii cetăţeni din Lugoj, cu privire edificarea unor construcţii. În timp ce în cazul unor apropiaţi ai primarului nu se aplica legea,care arata ca o construcţie ilegală trebuie demolată,alţi lugojeni sunt sancţionaţi cu zeci de mii de lei şi puşi să îşi demoleze imobilele. Un primar nu poate fi "pentru unii mumă și pentru alţii ciuma",ci trebuie să vegheze la respectarea legilor de către toţi cetăţenii.

Pentru demararea acestui Referendum sunt necesare aproximativ 10.000 de semnături. Greu, dar nu imposibil. Cetăţenii responsabili ai Municipiului Lugoj se pot manifesta în mod legal pentru apărarea drepturilor şi intereselor proprii, grav afectate de primarul Alexandru Claudiu Buciu,care a minţit în campania electorală cetăţenii de buna-credinţă.

 

Semnând acesta petiţie vă exprimaţi acordul asupra folosirii datelor dvs.cu caracter personal,date pe care le colectam doar pentru întocmirea listelor de semnături necesare pentru demiterea Primarului Municipiului Lugoj,Alexandru Claudiu Buciu,prin Referendum.Înainte de a semna această petiţie, aveţi posibilitatea să alegeţi dacă numele dvs. va fi sau nu public.


Mişcarea Naţională Pentru Apărarea Drepturilor Omului (M.N.A.D.O-T.O.M) Filiala Lugoj    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mişcarea Naţională Pentru Apărarea Drepturilor Omului (M.N.A.D.O-T.O.M) Filiala Lugoj să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...