Petiție pentru reluarea activității cabinetelor stomatologice

Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, (A.M.S.P.P.R.), cu sediul în Bucureşti, persoană juridică română în temeiul Sentinţei civile nr. 1822 din 2 iunie 1990, pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti, înregistrată în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 1323/A/1990, având C.F.: 5330891, contact: amsppr @ dental.ro reprezentată de dr. Marton Panțel, președinte,  

Având în vedere că:

- activitatea cabinetelor stomatologice este suspendată, ne afectează deopotrivă pe noi, medicii stomatologi, cât și pe pacienții noștri;

- asistența stomatologică de urgență este în prezent limitată la urgențele medico-chirurgicale cele mai grave, care au fost date inițial în competența cabinetelor din cadrul UPU, astfel că pacienții cu alte patologii care reclamă intervenție de urgență nu primesc asistență medicală;

- stomatologia românească este preponderent privată (în proporție de peste 95%), de la clinici la cabinete, din mediul urban sau rural și asigură locuri de muncă pentru mai mult de 50 000 de persoane, care furnizează asistența stomatologică pentru întreaga populație;

- stomatologia este singura specialitate medicală a cărei activitate este suspendată din data de 22 martie a.c. chiar prin ordonanță militară;

- stomatologia nu este singura ramură în care actul medical poate genera aerosoli sau se desfășoară la o distanță mai mică de 1 m față de pacient dar numai stomatologia este blocată;

- la nivel teritorial se impun cabinetelor stomatologice private neunitar și nejustificat cerințe de supraavizare pentru a putea asigura urgențele, dispuse limitativ;

- datorită costului ridicat al echipamentelor de protecție și a faptului că suntem puși în situația de a achiziționa aparate de nebulizare, costul tratamentului stomatologic este în creștere, fără să aducă plusvaloare actului terapeutic propriu-zis,  

Din aceste motive solicităm permisiunea pentru cabinetele stomatologice să poată asigura într-o primă fază tratamente de urgență, în sensul intervenției necesare pentru controlul durerii, infecției ori sângerării, fără a trebui să se doteze cu nebulizatoare, iar după ieșirea din starea de urgență să ne putem desfășura activitatea standard, cu aplicarea precauțiunilor universale care se impun, în aplicarea unitară a reglementărilor legale și de bună practică pe tot teritoriul țării.

Anexăm în acest sens, la prezenta, opinia legala a avocatei A.M.S.P.P.R.:

Opinie legala

Vă invităm să vă alăturați demersului nostru prin semnarea acestei petiții, pentru a fi adusă la cunoștința autorităților de resort spre a fi analizată.  

Vă mulțumim!

Consiliul de Conducere Național al AMSPPR


Vlad C. DEAC, AMSPPR    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Vlad C. DEAC, AMSPPR să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...