Petiție pentru produsele locale și produsele țărănești făcute în casă

Solicităm Guvernului și Parlamentului României reglementări legale clare care să permită țăranului român să-și valorifice surplusul de produse proprii obținute în gospodărie, fără  bariere birocratice și taxe exagerate.

Solicităm acest lucru deoarece satul românesc se află  într-un proces accentuat de îmbătrânire și este afectat serios de migrația forței de muncă. În plus datele statistice arată o polarizare accentuată a resurselor locale în jurul a două, trei familii din fiecare sat, că sunt vânzări masive de terenuri agricole către firme/cetățeni din afara țării, că există suprafețe mari de  teren necultivat și scăderi semnificative ale efectivelor de animale și păsări.

Absența unei legislații clare și permisive în domeniul securității alimentare, care să țină cont de specificul  nostru local (ignatul porcului, prepararea zacuștii, dulcețurilor, murăturilor,  pastramei, produselor din lapte, etc. în casă), fărâmițarea proprietăților,  birocrația excesivă sau aplicarea unor taxe au determinat starea de fapt existentă.

Principala cauză pe care am identificat-o este preluarea  defectuoasă a reglementărilor europene din domeniul igienei produselor alimentare (REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 și 853/2004) în legislația națională (prin Ordinul ANSVSA NR.111/2008)  și aplicarea lor abuzivă  în gospodăriile țărănești care  încercă să-și valorifice sezonier surplusul de produse.   

Argumentație:   

Spunem abuzivă deoarece în preambulul acestor regulamente se  menționează:

Reg. 852, la alineatul (9) 
Normele comunitare nu trebuie să se aplice nici producției primare pentru consum privat, nici pregătirii, manipulării sau depozitării produselor alimentare pentru consum privat. De altfel, ele nu trebuie să se aplice decât întreprinderilor, concept care presupune o anumită continuitate a activităților și un anumit grad de organizare.

Reg. 853, la alineatul (11)
Normele comunitare nu ar trebui să se aplice producției primare destinate unei utilizări în gospodăria privată sau preparării, manipulării și depozitării produselor alimentare în gospodării în scopul consumului privat. În plus, în cazul aprovizionării directe a consumatorului final sau a comerțului cu amănuntul local, în cantități mici, cu produse primare sau cu anumite tipuri de carne de către operatorul din sectorul alimentar care produce aceste alimente, este necesar ca legislația națională să protejeze sănătatea publică, luându-se în special în considerare relația strânsă dintre producător și consumator.

Iar în Articolul 1, alineatele 2 si 3 din Reg.852 se stipulează:

(2) Prezentul regulament nu se aplică:
(a) producției primare pentru consum privat;
(b) pregătirii, manipulării sau depozitării produselor alimentare pentru consum privat;
(c) livrărilor directe, de către producător, a unor cantități mici de produse primare la consumatorii finali sau unitățile locale de desfacere cu amănuntul care le desfac direct la consumatorii finali;
(d) centrelor de colectare și tăbăcăriilor care intră în categoria întreprinderilor din sectorul alimentar numai datorită faptului că utilizează materii brute pentru producția de gelatină sau colagen.
(3) În temeiul legislației lor interne, statele membre instituie normele pentru activitățile menționate la alineatul (2) litera (c). Aceste norme de drept intern asigură atingerea obiectivelor prezentului regulament.

Respectiv în Articolul 1, alineatele 3 si 4 din Reg 583 se precizează:
Prezentul regulament nu se aplică:
(a) producției primare destinate unei utilizări în gospodăria privată;
(b) preparării, manipulării și depozitării produselor alimentare în scopul consumului în gospodăria privată;
(c) aprovizionării directe de către producător a consumatorului final sau a comercianților cu amănuntul locali care furnizează produsele direct consumatorului final, cu cantități mici de produse primare;
(d) aprovizionării directe de către producător, cu cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în exploatație, a consumatorului final sau a comercianților cu amănuntul locali care furnizează direct această carne consumatorului final sub formă de carne proaspătă;
(e) vânătorilor care aprovizionează direct, cu cantități mici de vânat sălbatic sau de carne de vânat sălbatic, comercianții cu amănuntul locali care furnizează direct consumatorului final.

(4) Statele membre stabilesc, în cadrul legislației naționale, dispoziții care să reglementeze activitățile și persoanele prevăzute la alineatul (3) literele (c), (d) și (e). Aceste norme naționale concură la realizarea obiectivelor prezentului regulament.

O altă  lege care îngreunează practicarea unui comerț eficient și modern, de exemplu  prin intermediul rețelelor de socializare, este Legea 145/2013, care prevede printe altele completarea unei  file din carnetul de comercializare, indiferent de cantitatea produselor comercializate. Menționam că aceste bonuri nu produc efecte fiscale, sunt dificil de completat și vulnerabilizează agricultorul în fața organelor de control.


Asociația Creștem România Împreună și Asociația S.O.S Țara Făgărașului    Contactați autorul petiției