Petiție pentru menținerea limbii latine în noile planuri-cadru!

S-au aniversat, nu cu mult timp în urmă, atât Centenarul Unirii din 1918, cât și un secol de la alte evenimente, legate de acesta, între care putem evidenția serbarea, cu mare fast, a unui veac de învățământ universitar românesc la Universitatea din Cluj (octombrie 2019). Am amintit aceste elemente deoarece, atât prin eforturile înaintașilor din secolele trecute – între care se evidențiază domnitorul cărtutar Dimitrie Cantemir și corifeii Școlii Ardelene – cât și prin activitatea desfășurată în ultimii 100 de ani, Alma Mater Napocensis,  alături de celelalte centre universitare de tradiție (Iași, București, Cernăuți), comunitatea academică românească a depus eforturi serioase de a demonstra continuitatea multimilenară pe aceste meleaguri, aducând, între altele, ca argument, romanizarea, prin creștinare, a traco-dacilor. Strămoșii noștri, preluându-l pe latinescul romanus au devenit, de peste un mileniu, români! Putem aduce multe argumente în favoarea latinității limbii române, o limbă romanică, singura limbă romanică existentă și azi în Orientul Europei. Creștinismul are, pe aceste meleaguri, două milenii de existență, pătrunzând, în spațiul carpato-balcanic, în casele strămoșilor noștri, în primul rând, prin intermediul limbii latine! Pentru cei interesați de mai multe amănunte, argumentarea acestor idei – cu multe exemple, detaliate – se regăsește în acest text:

https://paganelis.wordpress.com/despre-fundamentele-stravechi-ale-educatiei-in-spatiul-romanesc/

Din păcate, actualii „diriguitori” ai „educației” românești, într-o atitudine de profund dispreț față de tradiție, de rădăcinile romanice și creștine, strâns legate între ele, au decis eliminarea pur și simplu a limbii latine din planurile-cadru:

https://www.edupedu.ro/exclusiv-schimbari-majore-la-gimnaziu-in-noile-planuri-cadru-pregatite-de-ministerul-educatiei-fara-note-din-toamna-la-religie-muzica-desen-si-sport-eliminarea-materiilor-educatie-tehnologica-si/

Astfel încât, acum, ne adresăm atât acelora care, prin schimbările anunțate, exclud limba latină din planurile-cadru, cât și celor care susțin această măsură, extrem de neinspirată: dacă aveți conștiință, bun-simț, caracter, și mai ales, credință în Dumnezeu, aveți curaj să vă priviți în oglindă, să ieșiți în public cu fruntea sus? Cum vom mai putea demonstra, noi, românii, că suntem popor romanic și româna – limbă romanică, dacă latina va pieri, complet, din învățământul preuniversitar? Cum veți răspunde la întrebarea „De ce ești român?”, exemplificând, în replica dată, prin romanitatea, latinitatea limbii române, dacă latina, „mama limbii române” nu va mai exista în școlile românești? Dacă veți elimina limba latină, posteritatea își va aminti acest episod trist, rușinos, pentru Educația românească, prin acest citat din Mihai Eminescu:  

„Voi sunteți urmașii Romei?

Niște răi și niște fameni!

I-e rușine Omenirii

Să vă zică, vouă, „oameni”!”


Ionel Boamfă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ionel Boamfă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...