Petiția Grupului de inițiativă PUNE UMĂRUL

Primarului Municipiului Chișinău, Dl. Dorin Chirtoacă,

Consiliului Municipal Chișinău,

Pretorilor, Preturilor din sectoarele Centru, Rîșcani, Botanica, Buiucani, Ciocana,  

20 decembrie 2015  

PETIȚIE    

În conformitate cu prevederile Legii nr. 190 cu privire la petiționare din 19.07.1994, în special art. 6, dorim să sesizăm și să Vă chemăm la acțiuni concrete în privința problemei trotuarelor stricate, blocate, bordurilor înalte și rampelor abrupte pe străzile orașului Chișinău, ceea ce pune în pericol viața noastră și a copiilor noștri.   

Noi, membrii grupului de inițiativă PUNE UMĂRUL, mame cu copii mici, suntem nevoite să accesăm partea carosabilă a străzilor atunci cînd ne deplasăm cu copiii în cărucioare; șoferii ne claxonează, iar la trecerea peste borduri înalte riscăm să răsturnăm cărucioarele. Pentru a confirma problema, am chestionat mai mult de 400 de părinți. În majoritatea chestionarelor, trotuarele stricate, blocate, bordurile înalte și rampele abrupte, constituie principala problemă a părinților cu copii pînă la 5 ani din Chișinău.

Așadar, pentru soluționarea problemei ar putea fi întreprinse în primul rînd măsuri de reabilitare a trotuarelor, coborîrea bordurilor și adaptarea acestora pentru mersul cu copii mici în cărucioare. Suntem deschise să participăm la un dialog constructiv, bazat pe identificarea unor soluții detaliate pentru reabilitarea trotuarelor. Ne declarăm sigure că prin eforturi comune, putem ajunge la soluții clare, realiste și durabile.

Reieșind din cele expuse mai sus, cerem:

  Primarului General a Municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă,

a. Să ne ofere informații despre cheltuielile din bugetul municipiului Chișinău în 2015 pentru reabilitarea trotuarelor, cu specificarea exactă a porțiunilor reparate;

b. Să ne ofere informații despre cheltuielile planificate din bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2016 pentru reabilitarea trotuarelor, cu specificarea exactă a porțiunilor ce urmează să fie reparate;

c. Să convoace un grup de lucru care să aibă drept misiune identificarea porțiunilor de trotuare prioritare care necesită să fie reparate, ținând cont de gradul de utilizare și proximitatea instituțiilor de interes public; d.    Să includă un membru din grupul Părinții din Inițiativa PUNE UMĂRUL în grupul de lucru sus menționat.

În cazul în care vor fi aplicate și alte mecanisme de studiere / identificare a porțiunilor de trotuar care urmează să fie reparate, Vă rugăm să considerați implicarea unui membru din grupul nostru de inițiativă.  

Consilierilor municipali  din Chișinău,

a. Să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Municipal  problema trotuarelor stricate, blocate, bordurilor înalte și rampelor abrupte pe străzile orașului Chișinău;

b. Să insistați ca primarul general să ia în serios problema trotuarelor stricate, blocate, bordurilor înalte și rampelor abrupte pe străzile orașului Chișinău;

c. Să inițiați întâlniri cu grupul Părinții din Inițiativă PUNE UMĂRUL, pentru a discuta detalii despre problemă și a identifica soluții realiste.   Reieșind din competența Dumneavoastră de a vota bugetul municipal Chișinău și modificări la acesta, considerăm că putem să demonstrăm împreună utilizarea banilor publici în interesul comunității.  

Pretorilor din municipiul Chișinău,  

a. Să creeze o comisie pentru fiecare sector, care să evalueze starea trotuarelor;

b. Să identifice și să stabilească străzile prioritare a căror trotuare necesită a fi reparate;

c. Să includă un membru din grupul Părinții din Inițiativa PUNE UMĂRUL la fiecare comisie sectorială creată;  

În temeiul articolului 14 al Legii nr. 190 cu privire la petiționare, solicităm răspunsuri în scris de la fiecare dintre autoritățile/ destinatarii acestei petiții în termen de 30 de zile, la adresa liderului grupului de inițiativă, Victoria Taran, str. Gheorghe Madan, nr.79.    

Anexa 1- lista semnatarilor (____ file) și numărul de semnături____.


veronica teleuca    Contactați autorul petiției