PACT PENTRU INCLUZIUNE

Decembrie, 2019 

NOI, PĂRINȚII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DIN ROMÂNIA ȘI ADULȚII CU DIZABILITĂȚI DIN ROMÂNIA, 

Observând legislația internațională la care România este parte și practicile existente în statele dezvoltate,

Înțelegând faptul că protecția drepturilor omului reprezintă protecția democrației,

Susținând inviolabilitatea dreptului la viață, demnitate,sănătate, educație și muncă,

Considerăm că excluziunea, segregarea și lipsa pârghiilor sociale și instituționale de viață decentă în comunitate, pe toate etapele de viață, reprezintă un atentat la comunitatea persoanelor cu dizabilități din România, care trenează de cel puțin 30 de ani.

 

Astfel, solicităm clasei politice românești și factorilor de decizie să ia act de situația gravă a persoanelor cu dizabilități din România, cetățeni români, și să adere la Pactul pentru Incluziune, independent de culoarea și apartenența politică.

Pactul pentru Incluziune reprezintă un angajament moral de prioritizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în toate demersurile de politici publice prin:

1. Crearea de servicii de intervenție timpurie și reabilitare în comunitate, adecvate, suficiente și accesibile,

2. Implementarea educației incluzive pe toate nivelurile de învățământ și asigurarea mijloacelor necesare de suport, accesibilizare, acomodare și modificare în toate școlile din România,

3. Implementarea de programe de tranziție către piața muncii din ciclul gimnazial, până la finalizarea etapelor individuale de studiu,

4. Modificarea cadrului legal în ceea ce privește o serie de aspecte cheie privind viața independentă a persoanelor cu dizabilități precum capacitatea legală și facilitarea accesului pe piața muncii (angajarea asitată),

5. Alocarea fondurilor necesare măsurilor de asistență și protecție socială a copiilor și adulților cu dizabilități de la Bugetul Central de Stat,

6. Susținerea și promovarea în Parlamentul European a inițiativei civice europene ”Europe CARES” privind reglementarea unitară a educației incluzive a persoanelor cu dizabilități la nivelul Uniunii Europene, prin intermediul unei Directive. 

---

PACTUL pentru INCLUZIUNE va traversa întreaga țară și va fi semnat de părinți ai copiilor cu dizabilități și adulți cu dizabilități din toate județele, prin intermediul unei Ștafete Națioanle pentru INCLUZIUNE.
 
În luna decembrie 2019, la finalul Ștafetei Naționale, vom invita decidenții să se ralieze Pactului pentru Incluziune, la București.

ȘTAFETA_NAȚIONALĂ_PENTRU_INCLUZIUNE1.png

 


Maria Mădălina Turza - Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Maria Mădălina Turza - Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...