Nu zilelor libere date de Guvern

Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat un obicei vicios de a acorda zile libere recuperabile după propriul său plac, considerînd că cetăţenii acestei ţări, vor sau nu, trebuie să se odihnească mai mult decît prevede Codul muncii. Or, art.111 al acestuia, stabileşte o listă exhaustivă a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, clar enumerate, iar acordarea alor zile, care ulterior trebuie recuperate, nu face decît să pericliteze activitatea normală a instituţiilor publice, creînd un disconfort atît în rîndul beneficiarilor serviciilor publice, cît şi a funcţionarilor publici. Nu este clar scopul şi necesitatea cestor "mini vacanţe".

Aceste zilele libere sunt acordate prin Hotărîri de Guvern, ceea ce le face obligatorii pentru cei din sistemul public, lărgind astfel, nejustificat, lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare stabilite de articolul indicat mai sus. Această practică nu doar că ar trebui supusă unui control al constituţionalităţii, dar aduce şi o doză de haos în societate, avînd în vedere că nu este vreun motiv imperativ de a le acorda, iar activitatea persoanelor fizice şi juridice de drept privat depinde de prestarea serviciilor publice, şi pentru că aceste zilele libere date de Guvern nu au un caracter permanent, ci ocazional, fac imposibilă crearea unei agende sigure, fiind necesară reprogramarea activităţilor deja stabilite.

Un exemplu în acest sens, sînt instanţele de judecată, care îşi stabilesc şedinţele ţinînd cont de zilele lucrătoare şi nelucrătoare din calendar, precum şi de art.111 din Codul muncii. "Mini vacanţele" „dăruite” de Guvern, duc sau la amînarea şedinţelor de judecată, cu implicarea mai multor acţiuni procedurale, unele mai dificile, ori necesitatea unei duble remunerări (fapt ce nu se face). La fel, şi cel mai important, este tergiversarea examinării dosarelor din această cauză. Şi astfel de exemple sînt multe.

Cred că mulţi dintre noi sînt deranjaţi de „Mini vacanţele guvernamentale”.

Această practică vicioasă şi lipsită de vreun motiv imperativ trebuie încetată, fapt pentru care propunem semnarea acestei petiţii.