NU MAI VREM SĂ BEM APĂ DIN LACURI DE ACUMULARE !!!

 Către: GUVERNUL ROMÂNIEI

În atenția domnului Prim-Ministru Dacian Cioloș

 

NU MAI VREM SĂ BEM APĂ DIN LACURI DE ACUMULARE !!!

Având în vedere că:

- apa de băut pentru cetățenii din Orașul Pucioasa, Comuna Brănești, Comuna Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Băi și Comuna Doicești este captată din Lacul de Acumulare Pucioasa și din data de 16.01.2016 cei cca. 30.000 locuitori nu mai primesc apă potabilă pe sistemul de alimentare public din cauza infestării microbiologice și a concentrației mari de clor utilizat pentru distrugerea bacteriei Clostridium perfringens (conform analizelor DSP Dâmbovița);

- există permanent riscul de îmbolnăvire a utilizatorilor prin transmiterea unor boli;

- există riscul opririi furnizării apei (lacul este colmatat și infestat microbiologic) fără a exista o sursă alternativă de alimentare cu apă potabilă;

- văzând ”Note de fundamentare” semnată de Prefectul Județului Dâmbovița dl. jr. Ioan Marinescu și de Președintele Consiliului Județean Dâmbovița dl. conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu (pagina 1, ultimul paragraf): ”Până la executarea unor lucrări ample de decolmatare și igienizare a lacului de acumulare Pucioasa, solicităm aprobarea fondurilor pentru execuția unei aprovizionări alternative de apă din lacul Bolboci, care deversează în zona amonte a lacului de acumulare Pucioasa”;

- izvoarele de apă montană reprezintă sursă alternativă de alimentare cu apă potabilă stabilită prin MASTERPLANUL APĂ/CANALIZARE ”PLANUL DIRECTOR PENTRU SECTORUL DE APĂ ȘI CANAL – JUD. DÂMBOVIȚA” și nu lacurile de acumulare;

- soluția propusă de Consiliul Județean Dâmbovița nu rezolvă problema din cauză că apa este preluată tot din surse de suprafață (lacul Bolboci-Scropoasa) și afluentul Ialomiței (zona Glod-Moroeni) și de asemenea ocolește infrastructura creată pe POS Mediu pentru alimentarea cu apă potabilă din izvoarele montane, iar perioada de execuție poate fi mai scurtă în cazul investițiilor în desfășurare,

vă solicităm:

- să verificați de ce nu au fost finalizate până în prezent investițiile cu finanțare guvernamentală (prin Consiliul Județean Dâmbovița și Compania Națională de Investiții) și cu finanțare din fonduri europene (POS MEDIU – prin Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița) începute din anul 2008 în ceea ce privește transportul apei potabile din izvoarele și puțurile montane (Rătei-Gâlma) până în Orașul Fieni de unde Orașul Pucioasa trebuie să preia apa potabilă pentru cca. 30.000 consumatori, persoane fizice și alte consumuri colective;

- să dispuneți finalizarea de urgență a acestor investiții pentru a se preîntâmpina o îmbolnăvire în masă a utilizatorilor care sunt ținuți a bea apă infestată microbiologic și chimic din lacul de acumulare Pucioasa.

 

Vă rugăm să răspundeți solicitării noastre, conform legilor în vigoare.

Cu considerație,

Jr. Dănuț Bădău,

Primarul U.A.T. Orașul Pucioasa

 

 

 


Dănuț Bădău    Contactați autorul petiției