MEMORIU către autoritățile publice privind drepturile locative

 

 

În atenția

Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Domnului Primar, Domnului și Doamnei Viceprimar

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, Domnilor și Doamnelor Consilieri Locali

Instituția Prefectului Județului Cluj, Domnului Prefect

Consiliul Județean Cluj, Domnului Președinte al Consiliului Județean

Guvernului României, Domnului Prim-ministru  

Președinției României, Domnului Președinte al României

 

 MEMORIU

către autoritățile publice centrale și locale privind

Interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea drepturilor locative

 

Cluj-Napoca, 17.12.2014

 

Azi comemorăm în Cluj-Napoca 4 ani de la evacuarea a peste 300 de persoane de pe strada Coastei și relocarea lor în casele modulare construite în zona segregată, poluată și stigmatiza(n)tă a rampei de gunoi a orașului. Cunoscută sub numele de Pata Rât, această zonă compusă din Dallas, rampă, strada Cantonului și casele modulare, găzduiește azi în jur de 1500 de persoane. Majoritatea dintre ele se confruntă cu deprivările materiale (locuințe inadecvate, lipsa de curent, apă, încălzire) și nesiguranța locativă aferente locuirii informale și semi-informale într-o zonă izolată, neglijată timp de mai multe decenii de către administrația publică. Ne exprimăm indignarea că autoritățile centrale și locale nu au găsit nici până acum soluții adecvate pentru integrarea socio-teritorială a comunităților marginalizate din Pata Rât supuse excluziunii locative și spațiale, și nu au pus în aplicare nici până acum măsuri reparatorii față de ele. Ne exprimăm indignarea și din cauză că nici în momentul de față nu există măcar un plan de desegregare socio-teritorială și incluziune locativă pentru zona Pata Rât asumat de către Consiliul Local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, și susținut de autoritățile publice județene și naționale. În timp ce orașul sărbătorește în mare lumină sărbătorile de iarnă, dar și comemorarea a 25 de ani de la revoluția din decembrie 1989, și apoi a celor 8 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, copiii și adulții din Pata Rât continuă să trăiască în întuneric, să rabde frigul și umilința umană.         

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și susținătorii săi, printre ei Fundația Desire și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, atrag și de această dată atenția autorităților locale și centrale asupra violării drepturilor fundamentale ale omului în Cluj-Napoca și în România prin încălcarea drepturilor locative. Această formă de violare a drepturilor omului este o nedreptate sistemică la care sunt supuse categoriile sociale marginalizate, printre ele comunitățile dezavantajate de romi. De multe ori, ea este ascunsă prin criminalizarea celor din urmă, ceea ce se manifestă și în atitudini rasiste, de inferiorizare și dezumanizare a victimelor acestor nedreptăți. 

 

1. Cu privire la comunitățile marginalizate din Pata Rât Cluj-Napoca, și în mod particular cu privire la familiile evacuate de pe strada Coastei în 17.12.2010 revendicăm următoarele: 

- adoptarea unui plan de desegregare și incluziune socio-teritorială a comunităților marginalizare din Pata Rât ca parte a Strategiei de Dezvoltare a Clujului pentru perioada 2014-2020, și începerea punerii sale în practică de către municipalitate cu începere din ianuarie 2015 cu sprijin de la autoritățile județene clujene și Guvernul României;

- adoptarea de urgență a unui plan de relocare în zonele integrate ale orașului a familiilor mutate cu forța în zona Pata Rât, printre ele familiile evacuate în 17 decembrie 2010 de pe strada Coastei, sub forma unor măsuri reparatorii, și începerea imediată a punerii sale în practică; 

- adoptarea de urgență a unui plan de soluționare a nevoilor urgente ale tuturor comunităților marginalizate din Pata Rât (legate de drum, accesul la utilități, starea locuințelor, siguranța locativă), și punerea sa imediată în practică printre altele din bugetul local pe anul 2015, din fonduri județene pentru soluționarea unor situații de urgență și din fondul de rezervă a Guvernului.          

Menționăm că apreciem proiectele punctuale de asistență socială, culturale sau educaționale care au început să fie implementate în beneficiul comunităților marginalizate din Pata Rât cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dar trebuie să atragem atenția asupra faptului că acestea nu pot soluționa problemele locative și ale segregării teritoriale cu care acestea se confruntă.  

 

 

 2. În ceea ce privește eradicarea nedreptăților socio-locative cu care se confruntă toată populația dezavantajată din orașele și comunele României, revendicăm următoarele din partea autorităților publice din România, inclusiv cele locale, județene și centrale:

 

- respectarea de către autoritățile centrale, județene și locale românești a legislației internaționale și standardelor internaționale de drepturile omului cu privire la administrarea evacuărilor din locuințe (de exemplu Comentariul general nr. 7 din 1997 al Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite privind ilegalitatea evacuărilor forțate);

- interzicerea prin lege națională, și prin măsuri județene și locale tranșante a evacuărilor forțate, adică a evacuărilor care se practică de autorități fără consultarea adecvată a oamenilor afectați și fără asigurarea unei alternative locative sau a unor compensații pentru ei prin care își pot achiziționa locuințe adecvate;   

- asigurarea unor locuințe adecvate celor evacuați din case retrocedate sau din locuințe demolate ca parte a unor planuri de "regenerare urbană" administrate de autoritățile publice, astfel încât să se evite atât transformarea victimelor acestor acțiuni în oameni fără adăpost, cât și relocarea lor în locuințe inadecvate plasate în zonele periferice, izolate, de multe ori poluate ale localităților, care pun în pericol sănătatea și viața oamenilor;

- îmbunătățirea legislației naționale, și a practicilor autorităților publice locale în vederea legalizării așezămintelor informale și asigurării prin aceste măsuri a siguranței locative pentru cei afectați;  

- elaborarea și implementarea unei politici privind fondul locativ public sau locuințele sociale și alocarea cu prioritate a unor resurse bugetare și extrabugetare acesteia în vederea asigurării de facto a dreptului la locuință tuturor cetățenilor (în consens cu, de exemplu, Comentariul nr 4 din 1991 al Comitetului Națiunilor Unite pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale cu privire la dreptul la locuire adecvată); astfel încât politica națională și locală a locuirii să răspundă la nevoile locative ale categoriilor sociale marginalizate prin construcția unui număr corespunzător de locuințe sociale, precum și printr-un sistem de distribuire a acestor locuințe care să acorde prioritate celor marginalizați și să faciliteze prin măsuri afirmative accesul lor la locuințe sociale adecvate;

- implementarea unei politici de dezvoltare economică, socială și teritorială care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai și a calității vieții din zonele de locuire defavorizată și integrarea socio-teritorială a acestora în localitățile de care aparțin.

 

 

Semnatari:

Participanții la evenimentele de comemorare a evacuării din 17.12.2010 de pe strada Coastei din Cluj-Napoca:

- La Harneala, spectacol, 15.12.2014, https://www.facebook.com/events/361038127401117/?pnref=story

- Progress in Regress, 18.12.2014, https://www.facebook.com/events/531084183694696/?pnref=story