Manifestul Unirii Românilor în jurul Valorilor

Regina_Margareta_-_Sinaia.jpg

Noi, semnatarii prezentului manifest, ne declarăm devotamentul absolut față de idealurile perene ale Națiunii Române, încoronate de Coroana Regilor României și salvgardate de instituțiile tradiționale ale spiritualității, culturii și civilizației românești.

 
Considerând că unirea tuturor românilor poate fi realizată numai în baza idealurilor Națiunii și valorilor Coroanei, numim o serie de principii la care noi, în deplină cunoștință, aderăm fără rezerve:
1) Principiul solidarității naționale, cristalizat în discursul interbelic al profesorului Nicolae Iorga: "Ţara noastră are înainte de toate o datorie: aceea de a munci. (...) Munca adevărată şi spornică nu se poate face decât prin solidaritatea naţională. Orice încercare de a rupe solidaritatea naţională este un păcat faţă de această ţară şi faţă de acest neam. (...) Atunci când toată lumea munceşte, prin muncă se face osebirea (...). Muncă, bună înţelegere – acesta este programul de astăzi şi de oricând pentru naţiunea noastră".
2) Principiul universalismului românesc, cristalizat în discursul profesorului Vasile Pârvan din anul 1919, Datoria vieții noastre: "Nu românizarea noastră feroce, întru vegetativul etnografic, ci continua noastră umanizare întru sublimul uman va crea suprema splendoare a culturii românești (...) Din iubirea pentru ideea forță, din avântul către idealul vieții biruitoare a morții, se va naște singura formă, singura existență concretă a supremei noastre culturi, care în trecerea mileniilor de viață umană, să dea nemurirea vieții spirituale, etern-valabile, și faptei geniului națiunii noastre. Și cum nimeni nu știe ziua și ceasul când chiar popoarelor le e dat să se săvârșească în viața trupului, e graba mare ca sufletul națiunii mele să înflorească deplin, înainte ca destinul să unească din nou trupul ei cu natura mamă din care cu milenii înainte s-a trezit la viață".
3) Principiul fondului, clarificat de profesorul Titu Maiorescu încă din 1868: "fără cultură poate încă trăi un popor cu nădejdea că în momentul firesc al dezvoltării sale se va ivi și această formă binefăcătoare a vieții omenești; dar cu o cultură falsă nu poate trăi un popor, și dacă stăruiește în ea, atunci dă un exemplu mai mult pentru vechea lege a istoriei: că în lupta între civilizarea adevărată și între o națiune rezistentă se nimicește națiunea, dar niciodată adevărul".
 
Animați de aceste principii și de devotamentul față de memoria Suveranilor Români, ne exprimăm dorința organizării noastre în jurul unei Mișcări pentru Regat și Coroană, precum și într-o Alianță Națională pentru Restaurarea Monarhiei. Fără a ne desolidariza de greșelile militanților pentru restaurarea monarhiei, afirmăm răspicat că noile criterii de selecție ale membrilor unei vechi sau viitoare forme asociative trebuie să fie cele valorice, începând cu caracterele care - mai mult decât talentele - "hotărăsc soarta popoarelor" (Carol I, 1906).
 
Nu înțelegem exprimarea Îndemnului Regal rostit în fața Națiunii Române de la tribuna Parlamentului ("Stă doar în puterea noastră să facem ţara statornică, prosperă şi admirată în lume", Regele Mihai I, 25 octombrie 2011) decât în cadrul unui stat român cu o formă monarhică de guvernământ, condusă de un Suveran integrat în rândul dinastiilor regale Europene, stat care - loial principiilor sale fondatoare de la 1866 - să slujească aspirațiile poporului român. Acest stat este dator să cristalizeze matricea stilistică a generațiilor (etnicul) în norme și instituții obiective față de indivizi dar active prin expresiile tradiționale ale statalității românești: limbă, drept, morală, artă, știință, religie, mit, moravuri și cutume. Principiul guvernant al întregului ansamblu instituțional românesc nu poate fi altul decât cel al deviziei Totul pentru Țară - nimic pentru mine! (Carol I, Testament, 1899; 1914).  
 
Ne încredințăm că orice monarhist din România își va exprima adeziunea față de acest apel.
 
În încheiere, ne exprimăm deplina încredere în înțelepciunea Majestății Sale Regina Margareta a României, Custode al Coroanei și Șefă a Familiei Regale a României, de a asigura o continuare a lanțului dinastic în baza principiilor stabilite de Tatăl Său, Regele: "o cârmuire sub semnul modestiei, bine cumpănităcu principii morale, respect și mereu cu gândul la ceilalți." (scrisoarea semnată olograf de Regele Mihai din 1 august 2015).
 
Trăiască Regina! Nihil Sine Deo!
 
SEMNEAZĂ:
Flavius BONCEA, jurnalist. Cavaler al Medaliei Regele Mihai I pentru Loialitate (2011).
Alexandru Tiberiu DEKANY, economist. Cavaler al Medaliei Regele Mihai I pentru Loialitate (2013) şi al Crucii Casei Regale (2008).
Bogdan Șerban IANCU, jurnalist senior, SRTV. Cavaler al Medaliei Regele Mihai I pentru Loialitate (2010).
Cornel JURJU, istoric, președinte al asociației Clubul Monarhiștilor Clujeni.
Constantin MARȚIAN, Președintele Alianței Civice, Cavaler al Medaliei Regele Mihai I pentru Loialitate (2008).
Răzvan APETREI, muzician, Președinte al Asociației Corul Regal, Președinte Onorific al Organizației de Tineret a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (2016-prezent).
Mihai ARMAȘ, fotograf.
Emanuel BĂDESCU, istoric.
Nicoleta BOGĂCEANU, jurist, membru al Consiliului de Etică al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (2020-prezent).
Nicolae Mihai BOGDAN, peisagist.
Petru BUMBARU, avocat, proprietar al Conacului "Colonel Petre Petrescu" din satul Drobița, comuna Runcu, județul Gorj.
Cicerone Radu BUSUIUC, Inițiativa Tinerilor pentru Modernizarea României (ITMR), aflată sub Înaltul Patronaj al ASR Principelui Radu al României.
Radu BUȘE, membru al Organizației Municipale București a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.
Oleg CHISELIOV, elev, Chișinău.
Dan CRĂCIUNESCU, membru al Organizației de Tineret a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.
Mihai DONOS, membru al Consiliului de Etică al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (2014-prezent).
Prof. Cristian DUMITRU, istoric, membru al Organizației Municipale București a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.
Daniel DUMITRU, fizician, membru al Organizației de Tineret a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.
Mădălin Cristian FOCȘA, geograf, membru al Organizației Municipale Câmpina a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.
Valentin MUSTAȚĂ, cenzor al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (2020-prezent), membru al Organizației Municipale București.
Alexandra LEMNARU, profesor, secretar al Organizației de Tineret a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.
Andrei TEODORESCU, sociolog. 
Cristian SANDU, jurist, profesor, coordonator al Grupului de Acțiune pentru Monarhie și Democrație (GAMD).
Ritta STOICA, membru al Consiliului de Etică al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, membru al Organizației Municipale București.
Ion URSU, fost preşedinte al Organizaţiei Studenţilor Basarabeni (OSB) din Bucureşti.
Tudor VIȘAN-MIU, istoric.
Michael Rudolf Albert WERNER, traducător autorizat, membru în Consiliul Director al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, membru în Societatea Numismatică Română.

Monarhiștii Români    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Monarhiștii Români să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook