Manifest împotriva dezastrului din sectorul energetic și pentru protejarea consumatorilor de gaze naturale și energie electrică

Propuneri:

 

A-Statul român să acorde 150kw/h lunar gratuit pentru fiecare consumator casnic .

 

B-Statul român să acorde 150 metri cubi gaz natural gratuit pentru fiecare consumator casnic .

 

C-5% TVA la energie electrică, gaze naturale precum și panouri fotovoltaice, invertoare, instalații eoliene, instalații hidro de producere a curentului electric, instalații geotermale, pompe de căldură, acumulatori, instalații de stocare a energiei electrice și a gazelor naturale, instalații de producere și stocare a hidrogenului.

 

D-Prețul energiei electrice și al gazelor naturale trebuie să revină la tariful reglementat care a existat în anul 2019.

 

Toate propunerile de la punctele A , B, C și D sunt menite a proteja cetățenii romani precum și persoanele rezidente pe teritoriul României indiferent de venituri și averi declarate!

 

E-Depolitizarea Agenției Naționale de Reglementare a Energiei

 

F-Conducerea ANRE trebuie să aibă un singur mandat de 2 ani , mandat prin concurs la care să se poată înscrie orice profesionist în domeniul energiei cu studii superioare cu rezultate de excepție, minim 5 ani experiență! Alegerile trebuie să fie supervizate de presa liberă, persoane fizice și juridice cu pregătire în domeniul energetic. Persoanele care au făcut parte din conducere anterior anului 2022 nu mai pot ocupa funcții de conducere, nu mai pot fi angajate la ANRE.

 

H-În conducerea ANRE nu pot fi numite persoane care au lucrat anterior la firmele private din energie și care se află în conflict de interese.

 

I-Investigarea conducerii ANRE din ultimii 10 ani de către o comisie independentă din cadrul UE, rezultatele să fie publicate în termen de 3 luni.

 

I2-Investigarea activității Consiliului Consultativ ANRE din ultimii 10 ani de către o comisie independentă din cadrul UE, rezultatele să fie publicate în termen de 3 luni.

 

I3-Investigarea activității Comitetului de Reglementare ANRE din ultimii 10 ani de către o comisie independentă din cadrul UE, rezultatele să fie publicate în termen de 3 luni.

 

J-În cazul în care se constată prejudicii aduse statului român, consumatorilor casnici sau persoanelor juridice vinovații să plătească despăgubiri persoanelor prejudiciate inclusiv prin confiscarea averilor personale.

 

K-Investigarea contractelor semnate între firmele private din energie și statul român, măsuri în cazul în care contractele nu au fost îndeplinite sau falsificate, comisie UE pentru aceste investigații, măsurile luate de statul român după investigație să fie publicate.

 

L-Raport de activitate al conducerii ANRE lunar, verificat și publicat de către primul ministru și ministrul Energiei.

 

M-Înființarea unei instituții a statului roman similară cu Avocatul Poporului care să preia plângerile consumatorilor și litigiile și care să se numească Avocatul Energiei.

 

N-Investigarea prețurilor nejustificate la energie în ultimele 12 luni de către o comisie de la UE.

 

Toate propunerile prezentate la punctele D, E, F, G, H, I, I2, I3, J, K ,L ,M sunt necesare pentru o mai bună transparență în domeniul energetic precum și pentru a împiedica accesul în funcții cheie din domeniul energetic a persoanelor nepregătite pentru aceste funcții.

 

O-Trecerea rețelelor de Joasa Tensiune (JT) la UAT Unități Administrativ Teritoriale (Primării), aceasta fiind tendință generală la nivel global de descentralizare în domeniul energetic.

 

P-Dezvoltarea unei agenții guvernamentale în subordinea primului ministru care să supervizeze activitatile legate de energie la UAT, care să coordoneze absorbția de fonduri europene în ce privește energia fotovoltaică, eoliană, hidro și geotermală. Această agenție trebuie să realizeze un proiect pilot al unui UAT independent energetic bazat pe energie fotovoltaică, eoliană, hidro, geotermală și hidrogen, proiect care poate fi făcut în 6 luni bazat pe fonduri europene. Pe baza concluziilor trase se va implementa independența energetică a UAT-urilor. Această agenție va prezenta rapoarte lunar primului ministru în ce privește construcția și exploatarea capacităților energetice de la UAT-uri.

 

R-UAT-urile își aplică politica proprie în privința prețurilor la energia generată de capacitățile proprii, ANRE ori alt organism de stat nu trebuie să se implice în ce privește preturile la energia electrică generată din surse proprii și investițiile în energie. Politica de prețuri la energie va fi stabilită de o comisie din cadrul UAT.

 

S-Organizarea, construcția și exploatarea capacităților energetice de la UAT-uri se va face de către o companie de stat, fără implicarea firmelor private. Această companie de stat va fi în subordinea agenției guvernamentale de la punctul P. Surplusul de energie va fi livrat în rețeaua națională.

 

Toate propunerile de la punctele O, P, R și S sunt menite a asigura independența energetică a populației precum și dezvoltarea economică a tuturor regiunilor țării.


Luță Dumitru    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Luță Dumitru să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...