Locuitorii din Dumbrăvița și Vlădeni au nevoie de titluri de proprietate!

petitie_m3.jpg

În ciuda finanțărilor și cofinanțărilor din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru asigurarea lucrărilor de cadastrare cât și a bugetului local disponibil, reprezentanții comunei Dumbrăvița aleg în continuare să nu efectueze lucrările de cadastrare pentru a reda ce-i de drept cetățeanului.

Din păcate, se sting pe rând consăteni de-ai noștri cu durerea în suflet că în 30 de ani nu au apucat să-și primească titlurile de proprietate. Pleacă pe cealaltă lume cu neputință în suflet fiindcă știu că lasă lucrurile ne rânduite.

De ce după 30 de ani suntem codași și acum la capitolul cadastrare?

Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să acorde sprijin informațional, tehnic și de altă natură la crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară.
Adresăm această petiție Avocatului Poporului, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Instituției Prefectului – Jud. Brașov și Consiliului Județean Brașov cu următoarele solicitări:

-solicitam luarea tuturor măsurilor impuse pentru ca lucrările de cadastrare să înceapă de urgență pe întreaga suprafața de teren ce aparține Unității Administrativ Teritoriale Dumbrăvița.

Proprietatea este un drept fundamental!


USR Dumbrăvița    Contactați autorul petiției
Facebook