,,Locuințele sociale să se vândă chiriaşilor, cu rate fixe"

  Doar noi putem schimba legea, oricine are dreptul la o locuință, conform Constituției României.

     Dorim ca locuințele sociale să poată fi cumpărate de chiriaşi la un preț abordabil din prețul imobilului, cu o rată fixă stabilită în funcție de venitul brut pe ultimul trimestru. Acest fapt poate genera fonduri pentru bugetul local, iar primăriile pot construi din aceşti bani alte locuințe sociale, acoperind  nevoia de a avea un adăpost sigur şi pentru alte familii nevoiaşe.

     Fondul locativ de stat poate genera sau obține fonduri ce pot fi direcționate pentru reabilitarea imobilelor aflate în administrarea sa, sau, şi mai eficient, ar construi alte locuințe sociale.

      Acoperirea acestei nevoi conduce automat la o stare de confort psihic al membrilor familiei care beneficiază de locuinţa socială, ar GENERA FONDURI pentru construirea/achiziționarea altor locuințe pentru familii care nu îşi permit cumpărarea unui imobil nici măcar printr-un împrumut bancar (trebuie girant). Sigur după ce va începe procesul de achiziționare, familia care inițiază procesul de cumpărare a locuinței nu va putea să o înstrăineze (să o vândă) următorii 10 de ani sau pe durata plății contravalorii apartamentului.

      În acest sens s-au mai făcut demersuri în iunie 2018, prin proiectul de lege L550/2018, respins de Camera Senatului, pe motiv că modificările aduse de noua lege nu sunt însoțite de strategii şi că în paralel mai este propus un proiect similar. Legea nu a fost promulgată pe motiv că nu a existat o coerență în ceea ce priveşte rezultatele pe termen lung.

      ●  Alăturat voi cita modificările propuse de proiectul pentru noua lege a locuinţei, L550/2018, lege care stă încă în aşteptare în Camera Senatului, ignorându-se nevoile reale ale oamenilor:

Art. 7. - Locuințele construite din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuințele de intervenție, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a prețului, în condițiile Decretului-lege nr. 61/1990 și ale prezentei legi);

Evaluarea și vânzarea locuințelor prevăzute la alin. 1 și 2 și la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condițiile Decretului-lege nr. 61/1990 și ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienții de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un preț indexat în funcție de creșterea salariului minim brut pe țară la data cumpărării, față de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.

 

  1. parcare-marcus-aurelius-alba-iulia.jpg

Aşa cum am menţionat la punctul 1 din prezenta, locuinţele sociale, indiferent de sursele de finanţare a acestora, nu pot fi vândute, păstrându-şi, pe toată durata existenţei, categoria de folosinţă de locuinţe sociale»

Din art. 47 din Legea locuinţei/1996 rezultă că:“(1) Locuințele sociale nu pot fi vândute. Dar nu e specificat cui nu se pot vinde. E vorba de terțe persoane, deci nu e specificat că titularul contractului de închiriere nu o poate cumpăra.

Deocamdată modificarea art. 47 din Legea locuinţei nr.114/1996 este în stadiu de analiză la Camera Senatului sub numele de L550/2018 și are următoarele propuneri care pot fi luate în calcul de către Comisia mixtă de de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), locuințele sociale pot fi vândute chiriașilor care dețin locuința în baza contractului de închiriere, la cerea acestora, după trecerea unei durate de un an de la încheierea contractului de închiriere.

(3) Cererea de cumpărare este aprobată de autoritatea publică locală în termen de 10 zile calendaristice, iar contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării cererii de cumpărare, în caz contrar chiriașul având dreptul la despăgubiri materiale.

(4) Prețul de vânzare al locuinței nu poate depăși 50% din limita minimă a prețului prevăzut de Institutul Național de Statistică la data vânzării – cumpărării.

(5) Prețul de vânzare se achită în rate egale neproducătoare de dobânzi, în termen de maximum 30 de ani, prin plata efectuată la casieria sau în contul Trezoreriei unității administrativ teritoriale, fără intermediul vreunei instituții de creditare bancară. Cumpărătorul poate să achite prețul mai repede decât durata stabilită.

(6) Ratele lunare neproducătoare de dobânzi nu pot depăși 10% din venitul net realizat pe membru de familie, de titularul contractului de vânzare-cumpărare și de familia acestuia avut la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu excepția în care cumpărătorul consimte altfel.”Funcționarii publici vor cumpăra locuința socială la preț de vânzare 20% din limita minimă a prețului INS, conform proiectului. De la data cumpărării, locuințele sociale nu se vor putea înstrăina timp de 10 ani.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), locuințele sociale pot fi vândute chiriașilor care dețin locuința în baza contractului de închiriere, la cererea acestora, după trecerea a 10 ani de la încheierea contractului de închiriere și să se vândă doar altor persoane vulnerabile aflate pe lista de priorități a Primăriei de pe raza domiciliului de rezidență.

     ● Doar noi putem schimba legea! Au trecut 25 de ani de atunci, se poate schimba! Toţi au dreptul la o locuinţă! Plătim chiria cât jumătate din rata unui apartament  la o bancă. Vrem să avem locuința noastră.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Popa Diane să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...