Iohannis - destituire prin inițiativă civică

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/shares/view?id=1167005590012748&amp;overlay=1&amp;ref=notif&amp;notif_t=story_reshare&amp;notif_id=1473602996975804&amp;qsefr=1&amp;_fb_noscript=1" /> (1) Iohannis - Destituire prin inițiativă civică

ACEST DEMERS ÎN CARE VĂ ÎNDEMN SĂ VĂ IMPLICAȚI VA REPREZENTA PRIMA INIȚIATIVĂ ISTORICĂ A SOCIETĂȚII CIVICE DIN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ DE DESTITUIRE A PREȘEDINTELUI, DUPĂ CARE VA URMA LEGIFERAREA LUSTRAȚIE ÎNTREGII CLASE POLITICE CONDUCĂTOARE DE DINAINTE ȘI DE DUPĂ 1989.
Am circa 5.000 de prieteni; dacă fiecare va aduce alți 20 de prieteni, vom obține cele 100.000 de semnături necesare primei ințiative civice.

ARTICOLUL 74
Iniţiativa legislativă...
(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.
(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.
(4) Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.
(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.