Interzicerea pe 25 de ani a exportului de materie prima din lemn

Asigurarea unui mediu curat ar trebui să se afle pe lista de priorităti a tuturor formațiunilor politice. Din păcate însă, lipsa de educație referitoare la protecția mediului își spune cuvântul, iar politicile nu sunt gândite nici din perspectiva respectului pentru mediu, nici din cea a consumului de energie.
Propunerile Partidului Ecologist Român pentru zona de protejare a padurilor includ:


(1) Interzicerea exportului de materie primă din lemn pe o perioada de 25 de ani.
(2)Întocmirea unui inventar forestier național în scopul unei bune cunoașteri a resurselor silvice și crearea cadrului necesar în vederea realizării lucrărilor de Cadastru verde la nivel național
(3)Promovarea certificării forestiere în Cadastrul verde național în scopul creșterii potențialului economic și ecologic al pădurilor.
(4)Aprobarea unei strategii forestiere naționale și revizuirea Programului forestier național în scopul unui management durabil al pădurii.
(5) Elaborarea unui program național de împădurire care să aibă ca principal obiectiv creșterea suprafețelor împădurite ca suport al adaptării la efectele schimbărilor climatice .
(6) Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor pădurii.

 

www.per.ro


Partidul Ecologist Roman    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Partidul Ecologist Roman să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook