Și avocații sunt afectați de actuala situație de urgență si criza economică creată!

CĂTRE - UNBR -COMISIA PERMANENTA -BAROUL BUCUREȘTI , -TOATE BAROURILE -CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR – FILIALA BUCUREȘTI  TOATE FILIALELE DIN ȚARĂ  -DOMNILOR  DECANI, DOMNILOR CONSILIERI,

·         În contextul pandemiei declarată oficial cu virusul COVID-19,

·    ținând cont de măsurile decretate de Președintele României privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul României,

·   având în vedere imposibilitatea desfășurării activității de avocat pledant, întrucât accesul în incinta instanțelor judecătorești este drastic limitat,

·  cu consecința limitării și imposibilității obținerii de venituri prin prestarea serviciului avocațial, inclusiv serviciile de consultanță, acestea devenind adesea desuete,          totodată observând blocajul financiar inerent ce se prefigurează prin limitarea salarizării potențialilor clienți precum și diminuarea profitabilității agenților economici care ne-ar fi putut deveni clienți,

·  observând și închiderea instituțiilor statului cu care lucram în mod frecvent și schimbarea modalității de comunicare cu acestea în mediul online,

·  ținând cont că observând și faptul că Comisia Europeană vrea să protejeze lucrătorii împotriva șomajului și a pierderilor de venituri pentru a evita efectele mai serioase pe termen lung,

· Luând act că Comisia Europeană va direcționa 37 de miliarde de euro în cadrul Politicii de coeziune pentru finanțarea unor investiții pentru combaterea efectelor economice ale crizei provocate de pandemia COVID-19,

·și consideră că pandemia COVID-19 se califică drept „eveniment neobișnuit în afara controlului guvernamental”, ceea ce oferă un spațiu bugetar cheltuielilor excepționale,

·  Având în vedere hotărârea consiliului UNBR nr. 410/07-08 decembrie 2018 privind cotele de contribuție la sistemul CAA Solicit:

1.    Implementarea de măsuri drastice de combatere a avocaturii clandestine, în raport de sesizările de pe site-ul BB și prin intermediul grupurilor de avocați de pe facebook, fenomen care prezintă risc major de a lua amploare în următoarea perioadă, 2.    Demersuri de informare publică cu privire la importanța serviciilor avocațiale acordate de avocați (nu de alți profesioniști), pentru evitarea concurenței neloiale, mai ales în ceea ce privește PREVENȚIA pierderii proceselor sau efectelor conexe ale acestora, cu consecințe uneori catastrofale pentru justițiabilii necunoscători ai unor noțiuni de bază de drept,

3.    Amânarea la plată a contribuțiilor la bugetul BB și UNBR, precum și a cotei de 11% la CAA până la încetarea stării de urgență,

4.    Scutirea de penalități de întârziere pe toată perioada stării de urgenț[, plus 60 de zile după încheierea acesteia, având în vedere iminenta lipsă de disponibilități bănești la ieșirea din starea de urgența,

5.    Asigurarea unui sprijin financiar lunar pentru avocați, în cuantum de minim3000 lei /avocat, pe toată perioada stării de urgență, compus din:

5.1 De la bugetul statului, în lumina reglementărilor naționale și internaționale privind sprijinirea IMM0urilor mici și mijlocii precum și a membrilor profesiilor liberale - Un procent de 75% din cota minimală de contribuție de 2723 lei, stabilită de CAA, prin Decizia sus-menționată, cu excepția avocaților care au realizat peste 13.200 lei lunar în ultimele 6 luni – prin efectuarea de demersuri la Parlamentul României în vederea reglementării acestui ajutor financiar pentru avocați, noi fiind o categorie vulnerabilă în contextul descris

5.2 Din bugetul CAA – suportarea diferenței de 1000 lei până la suma de 3000 lei/avocat, din excedentul CAA – filbuc, ca și ajutor financiar în raport de exigențele de taxare obligatorie a avocaților cu minim 300 lei/lună la fondul CAA - filiala București

5.3 sprinin financiar de la UE, prin luarea legăturii cu omologii din statele europene.

6.    Din pricina pericolului de infectare la care suntem expuși, solicităm să fie efectuate demersuri imediate pentru ca ONORARIILE apărătorilor din OFICIU să fie stabilite și plătite în CUANTUM DUBLU pe toată perioada stării de necesitate (așa cum sunt stabilite în zilele libere/sărbători legale)

7.    Policlinica avocaților să fie deschisă la program normal pentru a sprijini avocații în acordarea de rețete/consultații, mai ales urgențe, pentru cazuri de ex cronice

8.    Din bugetul CAA - Gratuitate medicamente pentru avocați – care privesc direct pandemia – pentru creșterea imunității, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus, în special pentru categoria de persoane vulnerabile (avocați peste 50 ani, cu boli suprapuse)

9.    Din bugetul CAA - Sprijin medicamentos pentru avocații aflați în tratament permanent cu medicamente și produse medicale absolut necesare din import, care nu se mai găsesc în farmacii (de ex EUTYROX), măști, biocide, mănuși,

10.  Din bugetul CAA – subvenții de 50% din prețul medicamentelor (altele decât cele descrise la pct 8 și 9) pentru toți avocații

11.  Din bugetul BB - Sprijinirea avocaților din BB în dobândirea semnăturilor electronice per cabinet, necesare pentru desfășurarea activității profesionale prin mijloace electronice de comunicare cu instituțiile statului (acolo unde se ivește nevoia). Acest demers se poate face de către BB prin achiziție publică, la un preț mai mic decât am achiziționa fiecare în parte.

12.  Restrângerea activității Consiliului și a salariaților BB și pe cale de consecința reducerea cheltuielilor cu personalul BB (la jumătate, inclusiv Saj -ul)

13.  Pregătire profesională online, prin susținerea de videoconferințe / webinarii pe teme de ineteres

14.  Măsuri în vederea accesării gratuite online a înregistrărilor conferințelor desfășurare în mediul profesional în ultimele 12 luni

Cu deosebită considerație, Av. Viviana Serni, Elena Mavhima  


ANA ADRIANA PUIU    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez ANA ADRIANA PUIU să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...