Legiferarea școlarizării acasă în Republica Moldova

Către Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării
al Republicii Moldova

 

P E T I Ț I E

 

Stimată Doamnă Ministru,

Asociația Homeschooling Moldova (în continuare „Asociația”) este o asociație obștească care a fost fondată cu scopul de a consolida eforturile părinților interesați de promovarea școlarizarii acasă în Republica Moldova.

Prin prezenta, Vă informăm că Asociația constată tot mai multe adresări ale părinților care exprimă intenția de a-și școlariza copiii în familie. Motivele sunt variate, dar esența intenției este de a asigura un proces de școlarizare personalizat, corespunzător cu particularitățile fizice și de personalitate a copilului, pentru a asigura astfel valorificarea maximă a punctelor sale forte.

În același timp, menționăm că raportul european [1] publicat la 10.01.2019 de către Eurydice întitulat „Home education policies in Europe” constatată că opțiunea de școlarizare acasă, de asemenea cunoscută și ca „homeschooling” sau „home education”, este disponibilă și reglementată juridic în majoritatea sistemelor educaționale europene.

După cum probabil cunoașteți, școlarizarea acasă este un fenoment pe larg acceptat și pe plan mondial în multe alte țări, inclusiv din spațiul post-sovietic. Cîteva exemple notabile sunt Marea Britanie, Irlanda, Franța, Norvegia, Rusia, Ucraina, Belarus, SUA, Canada, Australia, Japonia, India, Africa de Sud, Argentina, Columbia, ș.a.

Această formă de educație se aliniază cu spiritul convențiilor internaționale care fac parte din cadrul juridic al Codului Educației. Exemple importante sunt:

  1. Convenţia europeană a Drepturilor Omului, menționează în primul său protocol, la articolul 2: „Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţămîntului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţămînt conform convingerilor lor religioase şi filozofice.”
  2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, menționează în alineatul 3 al articolului 26: „Părinţii au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor.”

În contextul celor expuse mai sus, Stimată Doamnă Ministru, solicităm ajustărea cadrului normativ pentru a oferi opțiunea școlarizării acasă, și afirmăm disponibilitatea inițierii unui dialog pe marginea acestui subiect.

Cu respect, Diana Chicu,

Președinte al Asociației Obștești „Homeschooling Moldova”

[1] https://publications.europa.eu/s/kgMm


Diana Chicu, președinte al Asociației Obștești „Homeschooling Moldova”    Contactați autorul petiției