Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#26715 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sentinta nr. 617 din 30.01.2013

2014-09-25 18:55

#26714: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sentinta nr. 617 din 30.01.2013  

http://portal.just.ro/

Părţi

NumeCalitate parte
Manea Constantin Reclamant
Avram Nicolae Octavian Reclamant
A.N.A.F. Creditor

Raspunsuri


Musafir

#26716 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sentinta nr. 617 din 30.01.2

2014-09-25 18:57:57

#26715: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sentinta nr. 617 din 30.01.2013  

 

Şedinţe

19.11.2014
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

18.06.2014
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    18.06.2014

09.04.2014
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii potrivit raportului
Document: Încheiere de şedinţă    09.04.2014

20.01.2014
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2014

11.11.2013
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de către reprezentanţii Consorţiului de Administratori Judiciari prin care se solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea continuării procedurii potrivit raportului, ca fiind întemeiată.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  450/2013  11.11.2013

16.10.2013
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Hot. Respinge cererea ANAF. Înch. Admite cererea administratorului judiciar (art.49 alin.3)Lg.85/2006. Înch. Respinge cererea de înlocuire administrator judiciar ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Termen fond 11.11.2013-ora 13,00
Document: Hotarâre  5799/2013  16.10.2013

19.06.2013
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge opoziţia Disjunge cererea de ridicare suspendare Termen fond 16.10.2013
Document: Hotarâre  4752/2013  19.06.2013

13.05.2013
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act că în cadrul Adunării creditorilor SC OLTCHIM SA din data de 15.04.2013 a fost confirmat ca administrator judiciar Consorţiului de administratori judiciari ai debitoarei SC OLTCHIM SA, respectiv: ROMINSOLV SPRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr.223, etaj 3, Sector 3 şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL
Document: Încheiere de şedinţă    13.05.2013

10.04.2013
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    10.04.2013

20.03.2013
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea
Document: Încheiere de şedinţă    20.03.2013

15.02.2013
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată de ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL ca neîntemeiată. Cu recurs în 7 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15.02.2013.
Document: Hotărâre intermediară  19/2013  15.02.2013

30.01.2013
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: „Admite cererea formulată de debitorul SC OLTCHIM SA, cu sediul social în Râmnicu - Vâlcea, str.Uzinei nr.1, judeţul Vâlcea, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art.32 alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă , Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC OLTCHIM SA, cu sediul social în Râmnicu -Vâlcea, str. Uzinei nr.1, judeţul Vâlcea. În temeiul art.34 din Legea privind procedura de insolvenţă, Numeşte administrator judiciar provizoriu consorţiul ROMINSOLV SPRL , cu sediul social Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, RFO 0122/2006 şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Învingătorilor nr.24 clădirea Victory Business Center, etaj 3, sector 3, RFO 0239/2006, care vor îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o retribuţie de 8.000 lei/lunar. În temeiul art.61 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului SC OLTCHIM SA, acţionarilor,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 18.03.2013. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 08.04.2013. Fixează termenul de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, pentru depunerea eventualelor contestaţii . Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 24.04.2013. Fixează data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 15.04.2013. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. In temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Termen fond 10.04.2013. Definitivă. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 30.01.2013 .”
Document: Hotarâre  617/2013  30.01.2013