Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#24733 Re: Auditorul independent al OLTCHIM are mari rezerve în privinţa viitorului societăţii

2014-07-28 15:57

#20530: - Auditorul independent al OLTCHIM are mari rezerve în privinţa viitorului societăţii

http://ziaruldevalcea.ro/2014/05/04/auditorul-independent-al-oltchim-are-mari-rezerve-in-privinta-viitorului-societatii/

Luna trecută, societatea de audit PKF Finconta a publicat raportul auditorului independent cu privire la situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pe 2013. „După cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, acesta nu a putut efectua proceduri alternative pentru a obţine asigurare în legătură cu soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Drept urmare, noi nu am putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, ca urmare a unor eventuale ajustări ale soldurilor de deschidere aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Aşa cum este prezentat în raportul de audit emis pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, auditorul nu a putut participa la observarea inventarierii fizice a stocurilor la 31 decembrie 2012 având în vedere numirea acestuia ulterior datei de 31 decembrie 2012. Acesta nu a putut să se asigure asupra existenţei stocurilor cantitative la data menţionată mai sus prin aplicarea altor proceduri de audit. Drept urmare, nu ne putem exprima asupra impactului pe care aceste stocuri l-au generat în situaţia consolidată a rezultatului global aferentă anului 2013 precum şi asupra situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013. SC Oltchim SA a intrat în insolvenţă la data de 30 ianuarie 2013, dar situaţiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. La data de 31 decembrie 2013, Grupul a înregistrat capitaluri proprii negative în sumă de 2,29 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 947,6 milioane de lei, iar datoria curentă netă este de 3,48 miliarde de lei. La data aprobării situaţiilor financiare consolidate, SC Oltchim SA nu avea un plan de reorganizare care să indice măsuri de redresare, aprobat de către adunarea creditorilor, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Situaţia indică existenţa unei incertitudini semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a-şi continua activitatea şi prin urmare va fi inaptă să realizeze activele şi sa execute obligaţiile sale în cursul desfăşurării normale a activităţii sale. Situaţiile financiare consolidate şi notele explicative ale acestora nu prezintă acest fapt. Datorită riscului ca SC Oltchim SA să nu îşi mai continue activitatea, există indicii că valoarea netă a activelor raportate de către SC Oltchim SA este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată şi în acest caz valoarea activelor ar trebui redusă la valoarea recuperabilă respectivă. Nu am fost în măsură să estimăm impactul unor eventuale ajustări asupra poziţiei financiare consolidate la 31 decembrie 2013 şi a performanţei financiare consolidate a SC Oltchim SA la aceeaşi dată. Nu am putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază pentru o opinie de audit. În acest sens, nu exprimăm nici o opinie cu privire la situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară”, se arată, printre altele, în raportul de audit realizat de PKF Finconta. Potrivit raportului anual consolidat pe 2013 al SC Oltchim SA, aprobat de acţionari în data de 29 aprilie 2014, la sfârşitul anului trecut, societatea a decis să efectueze evaluarea imobilizărilor corporale, evaluare ce a fost efectuată de un evaluator independent, respectiv firma Winterhill SRL România, autorizat ANEVAR. La data de 31 decembrie 2013, valoarea amortizării cumulate anulate a fost de 343 milioane de lei. În urma reevaluării activelor SC Oltchim SA au rezultat: majorări de valori la mijloace fixe de 207,8 milioane de lei, din care s-au înregistrat în rezerva de evaluare suma de 204,36 milioane de lei, iar suma de 3,48 milioane de lei a acoperit deprecierile înregistrate la reevaluările precedente, în 2013 înregistrându-se venituri; diminuări de valoare în suma de 291,2 milioane de lei, care au fost înregistrate în totalitate pe contul de cheltuieli. La investiţii în curs s-a înregistrat o diminuare a valorii cu suma de 340 milioane de lei, întreaga sumă afectând contul de cheltuieli al SC Oltchim SA. La terenuri s-au înregistrat majorări din reevaluări în sumă de 2.300 lei, care au majorat surplusul din reevaluare, şi diminuări de 20.000 lei, ce s-au înregistrat pe costuri. În acelaşi timp, s-au achiziţionat terenuri, în urma executării silite a unui client în comuna Arbore, în suprafaţă totală de 19.100 mp în valoare de 71.000 lei. La finalul anului 2013, SC Oltchim SA nu a mai avut în derulare contracte de leasing, contractele cu Porsche Leasing România şi ING Lease Romania IFN finalizându-se până în luna octombrie 2013. În cursul anului trecut, SC Oltchim SA nu a mai înregistrat dobânzi plătite pentru împrumuturi bancare contractate pentru investiţiile la instalaţiile de PVC. Mijloacele fixe având valoarea netă în sumă de peste 1 miliard de lei (la 31 decembrie 2012 erau de 1,2 miliarde de lei) au fost gajate ca şi garanţii colaterale împrumuturilor contractate de SC Oltchim SA.

Raspunsuri


Musafir

#24738 Vâlcea este într-un mare rahat !!!

2014-07-28 18:17:40

#24733: - Auditorul independent al OLTCHIM are mari rezerve în privinţa viitorului societăţii

http://www.viatavalcii.ro/index.php/component/content/article/49-opinia-mea/29119-valcea-este-intr-un-mare-rahat.html

Vâlcea este într-un mare rahat

Judeţul Vâlcea este, să ne fie iertată exprimarea, într-un mare rahat.
Pentru Oltchim nu sunt veşti bune, deşi Guvernul, autorităţile judeţului şi alţi aplaudaci se dau cu fundul de pământ şi se jură că va fi bine.

Pârtia de schi de la Vidra a rămas aşa cum era în 2012, nefinalizată pentru a putea atrage cât mai mulţi turişti. Transalpina este ba închisă, ba deschisă, după cum vor muşchii celor care ne conduc sau după cum dau interesele de imagine pe la Bucureşti şi pe la Vâlcea.
O alternativă economică la dezastrul din judeţ nu a fost găsită şi credem că nici nu s-a vrut a fi căutată. Sau dacă a fost căutată s-a descoperit că nu mai este nimic de făcut pentru ca Vâlcea să se redreseze economic.
Există însă şi varianta ca cei care conduc destinele judeţului să nu aibă nici un dram de viziune asupra a ceea ce înseamnă dezvoltare economică, dar şi varianta că aceştia nu au fost lăsaţi de la Bucureşti să facă ceva în acest sens.

De ce a ajuns Vâlcea în situaţia de faţă?
Cu mâna pe inimă şi convinşi de realitatea afirmaţiei noastre: din cauza lui Victor Ponta.
Are premierul ăsta o ură pe judeţul Vâlcea, ceva de nedescris!
De unde vine ura lui Victor Ponta? Ar fi mai multe de comentat şi de speculat. Însă, nu motivele urii sale contează, ci modul în care şi-a manifestat-o şi a dus-o până la răzbunare.

Dar culmea, cu o astfel de situaţie dezastruoasă în judeţ, politicienii Vâlcii nu sunt decât buni de gură şi atât.
Ei se bat pe indemnizaţii prin consiliile de administraţie sau prin adunările generale ale acţionarilor în diverse societăţi, ei au gânduri de preamărire pe funcţii cu care n-au nici în clin, nici în mânecă, aruncă pisica moartă din curtea Opoziţiei în curtea Puterii şi invers, iar lupta pentru supremaţie în cine dă mai bine la imagine în faţa opiniei publice este din ce în ce mai acerbă.
Din capul locului vă spunem că oamenii aceştia n-au habar că dacă judeţul dispare, dispar şi ei ca politicieni. Dar vă mai spunem că nici nu le pasă. Indiferent de culoarea lor politică, politicienii Vâlcii, poate cu mici excepţii - însă cu o floare nu se face primăvară -, nu sunt interesaţi de soarta celor mulţi şi amărâţi.
Ei îşi văd doar propriul interes, să fie cât mai în centrul atenţiei şi, din când în când, mai ridică câte o problemă, dar şi atunci tot cu interesul de a ieşi în faţă, fără să facă nimic.

Gabriela Bercea