ROMÂNII NU ACCEPTA AMESTECUL ALTOR STATE ÎN TREBURILE ROMÂNIEI


Musafir

/ #14

2016-05-20 19:21

Nici noi nu le dám indrumári , nimánui, nici unui stat din lume, Cu cine sá tráiascá, pe cine sá primeascá in tará, De ce ar avea alt stat indiferent , (cát de mare sá fie,) dreptul sá ne impuná sá-i primim pe musulmani, sau orice alt popor in tará? Cine-i iubeste sá-i ducá acasá. Pt cá nu are dreptul nimeni, sá ne ceará sá facem , ce nouá, ne creiazá probleme, si necazuri.Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...