Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea
Musafir

/ #6 CREAN_TELE SAL_ARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-01 13:21

 

CREAN_TELE SAL_ARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea, BANI FURATI:

 

 

Decizia din data de 15.05.2013

DECIDE 14.06.2013 :

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE. (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

Ceea ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:
".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului."

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2011-2014:


Art.36, Art. 37 si Art.42
,Art38.
Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:
1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;
2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;
3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

 

REGULAMENTUL DE SAL_ARIZARE:


Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite sa_lariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, sa_lariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Sa_lariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.
Art. 39
Al.2. Intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului.


Ceea ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:
".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului."

 

SA_LARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI


1. 17.106 lei pentru o vechime intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2. 34.212 lei pentru o vechime intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3. 51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

Legea 85/2006

Art. 3,


Al.7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica care detine un drept de crean_ta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata crean_ta in tabelul definitiv de crean_te sau in tabelul definitiv consolidat de crean_te si care poate face dovada crean_tei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi.

Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de crean_ta, sa_lariatii debitorului;

Al. 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a crean_tei sale pe tabelul definitiv al crean_telor contra debitorului si care are dreptul de a participa si vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege;


Al. 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a crean_telor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului; 

Al. 22. prin program de plata a crean_telor se intelege tabelul de crean_te mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de crean_te si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de crean_te pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
b) nici o categorie sau nici o crean_ta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a crean_tei sale;

Art. 105 (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul special poate solicita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art.107 si urmatoarele. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin.(1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, prin incheiere.

Art. 106 (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa prezinte, trimestrial, rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor. (2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art.102 alin.(4), care va fi avizata de catre comitetul creditorilor. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin.(1), comitetul creditorilor va putea convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.