Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #28708 Planul de reorganizare al OLTCHIM iese după alegeri

2014-11-07 13:53

Planul de reorganizare al OLTCHIM iese după alegeri

• Gheorghe Piperea, unul dintre administratorii judiciari ai combinatului, a anunțat că planul este gata demult, doar data lansării a fost stabilită de curând
În cadrul celei mai recente a Consiliului Județean, avocatul bucu­reștean a ținut să explice viitorul combinatului, dezvăluind ce speranțe de final de an nutrește echipa pe care o con­duce: „Pe data de 19 noiembrie, vom de­pu­ne la judecătorul sindic aşa numi­tul tabel definitiv al cre­ditorilor. Este un act de proce­dură care de­pinde de multe elemente, inclusiv de evaluarea bunurilor şi a garan­ţiilor, iar din momentul în care acest tabel definitiv se afişează, conform legii, pentru cei care nu ştiu, sunt 30 de zile, termen în care trebuie să depui planul de reorga­ni­zare. Noi ne-am anunţat această in­ten­ţie cu mult înainte. Acest plan de reorganizare este gata de des­tul de multă vreme. Nu vom aş­tepta cele 30 de zile pentru a depune proiectul planului. Un re­zumat al acestui proiect al pla­nului îl vom depune chiar pe 19 noiem­brie. Sigur, la momentul acela mai sunt şi alte discuţii de făcut, mai mult tehnice decât eco­nomice. În legătură cu crean­ţa pe care CET o are contra Olt­chim. Ea se compu­ne din două mari categorii, care au un regim juridic extrem de diferit. Mai întâi este vorba de 137 mili­oane de lei, care reprezintă crean­ţa ante­rioară deschiderii procedurii de insolvenţă şi care figurează în tabelul creanţelor. Deşi în mod nor­mal este o creanţă chirogra­fară şi ar trebui să aibă soarta tuturor celorlalte creanţe chiro­gra­fare, pe care vă anunţ încă de pe acum că sunt în proporţie de 99 la sută zero, creanţa Oltchim faţă de CET Govora va fi tratată într-o categorie specială, creditări esenţiale. Cre­an­ţa va primi, în momentul în care se va realiza planul, un procent pe care îl estimăm în momentul de faţă la 30 – 35 la sută. În legă­tură cu creanţa cealaltă, de 63 milioane de lei, este una curentă. Conform legii, aceasta se plăteşte pe mă­sură ce devine scadentă. Din pă­cate, până în momentul de faţă, numai o foarte mică parte din aceas­tă sumă s-a plătit. Este vorba de o plată făcută în septem­brie, în jur de 10 milioane lei. Important este de spus că pe luna octom­brie, conform cu previziunile noas­tre, se va efectua o plată de 13 milioane lei, ceea cea în­seam­nă că începând din luna oc­tombrie ne plătim toată fac­tura, atât cea de energie, cât şi cea de abur tehno­lo­gic. De ase­menea, fără să aş­tep­tăm planul de reorganizare, vom începe să plătim, după un plan agreat cu CET Govora, astfel încât toată această creanţă să fie achitată până la sfârşitul anului 2015”.