S.O.S. familia!


Musafir

/ #17

2013-10-16 17:22

raspunsul CNA:
http://www.cna.ro/article6435,6435.html

aceeasi Conventie a Drepturilor Omului, la acelasi articol 10, aduce completarea:
"2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti."
cu alte cuvinte, aceasta libera exprimare trebuie sa se desfasoare si in limitele sanatatii si a moralei, pentru ca altfel devine atentat la corectitudine, morala si bunacuviinta, conditii fundamentale in cadrul unei societati civilizate si curata.
motivarea CNA-ului este puerila, partinitoare si in acelasi timp impotriva propriului regulament si a legii audio-vizualului, neluand in seama efectele asupra moralitatii si a sanatatii psihice a minorilor. aluziile si jignirile facute fata de romanii crestini in cadrul emisiunii reprezinta un alt argument pentru a fi sanctionat postul Pro-tv.
probabil ca la CNA nu se intelege ce inseamna morala si ca o familie sanatoasa, fireasca, este rezultatul unei moralitati sanatoase, in schimb deviatiile sunt rezultatul decaderii morale, al alterarii acesteia. CNA-ul ar trebui sa verifice si moralitatea protagonistilor homosexuali din cadrul emisiunii, usor de analizat tinand seama de site-urile si asociata pe care le administreaza si ideile pe care le promoveaza in public prin intermediul acestora, pentru a se intelege ce implicatii a avut acea emisiune si ce fel de mesaje s-au transmis in mod direct si indirect.
si sa-i intrebam pe cei de la CNA ce inseamna "orientare sexuala" pentru ei? ce categorii sunt cuprinse in definitia "orientarilor sexuale". daca CNA poate da un raspuns argumentat concret asupra acestor sintagme pe care le folosesc cu atat usurinta, atunci vor putea fi considerati onesti si adevarati aparatori ai drepturilor universale ale omului (integru). altfel sunt doar utilizatori ale unor clisee si stereotipuri periculoase.

Conventia Drepturilor Omului

Articolul 12. Dreptul la căsătorie
Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept.

Articolul 13. Dreptul la un recurs efectiv
Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.

Articolul 14 . Interzicerea discriminării
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex (n.p. barbat sau femeie), rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie (n.p. chiar si pedofilia).

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului
Articolul 16
1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbătul și femeia, fără nicio restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei și la desfacerea ei.
2. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimțământul liber și deplin al viitorilor soți.
3. Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...