Apel pentru Schimbare Adevărată!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Apel pentru Schimbare Adevărată!

Sile

#1576

2012-05-03 06:17

Pentru cine ati creat acest site ? Nu vad nicio informatie despre Casa Romania. In schimb pe Fb nu vad decat diverse informatii despre nulitatea Ponta. Fac alergie si numai la numele lui, dar sa-l mai si vad si aud. Nu inteleg care e scopul acestui site ?
luiza volf

#1577 concret:

2012-06-19 23:56

CAMPANIA “Pentru VIATA in Romania/ For LIFE in ROMANIA”
Sune DA! pastrarii resurselor Romaniei semnand petitia eco-resurse (varianta on-line http://www.petitieonline.com/signatures/petiia_eco-resurse/) sau descarca formularul (de aici: http://forlifeinromania.webs.com/) si semneaza impreuna cu prietenii tai
http://www.facebook.com/groups/246196742147526/events/#

Este o campanie de STRANGERE DE SEMNATURI PENTRU CELE MAI IMPORTANTE CAUZE ECOLOGISTE si de APARARE A RESURSELOR ROMANIEI. Este o campanie care trage un semnal de alarma asupra urgentei nevoii unei POLITICI UNITARE CU PRIVIRE LA RESURSELE ROMANEI, care sa promoveze INTERESUL NATIONAL AL POPORULUI NOSTRU, in special, CONSERVAREA MEDIULUI si CALITATEA VIETII LOCUITORILOR.
Campania este deschisa TUTUROR ORGANIZATIILOR si PERSOANELOR care sustin cauze din domeniile sus-mentionate. Derularea și evenimentele cheie ale campaniei vor fi permanent înregistrate și apoi difuzate pe Internet (site-ul campaniei, rețele de socializare, comunicate de presă etc) și, în măsura posibilităților, în mass media. Se vor organiza, de asemenea, spectacole dedicate acestor cauze, proiecții de clipuri documentare și prezentări pe temele vizate, conferințe de presă etc. Se vor organiza, de asemenea, spectacole dedicate acestor cauze, proiecții de clipuri documentare și prezentări pe temele vizate, conferințe de presă etc. Intenționăm să extindem apoi campania, în timpul cel mai scurt, la nivel național, începând cu zonele în care mediul și resursele țării sunt cele mai amenințate.
Partea din Petiția Eco-Resurse pe care noi o aducem în cadrul Campaniei "Pentru VIAȚĂ în România", constă în următoarele puncte:
1. Modificarea Constituției (Art.135 lit.d) astfel ca, în loc de"exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional" să se introducă "exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul national, fără a aduce atingere ecosistemelor și patrimoniului cultural de interes național și internațional".
2. Adăugarea unui punct la art. 136 și anume: "Concesionarea nu este aplicabilă resurselor naturale ale României; ele pot fi exploatate prin Regii autonome ori instituții publice sau parteneriat public-privat, în care pachetul majoritar de acțiuni să fie deținut de stat."
3. Desecretizarea contractelor dintre Statul Roman și terți.
4. Interzicerea contractelor cu clauze secrete dintre Statul Roman și terți.
George

#1578 Ce se doreste?

2012-06-24 16:12

As semna petitia daca as intelege ce doreste exact. Ca in descriere sunt doar lozinci. Vreau sa vad enuntate masuri, fapte.
1024

#1579 geoana si Ilie nastase.........

2012-06-24 17:02

Am sa subscriu , dar nu ii mai bagati pe astia in fata ! Ce schimbare cu Geoana ? Poate sa-si schimbe soacra! Ilie este in calduri , nu mai trebuie sa batem tam-tam pe personalitatea lui , nu cred ca mai este reprezentativa : amante,batai cu jurnalisti,procese,etc
albu

#1580 pentru un stat de drept

2012-07-09 11:43

citind comentariile observ ca schimbarea se refera la notiuni ca taxa auto, marire de pensii,salarii...degeaba sunt saptemii de semanaturi daca schimbarea se rezuma la lururi atat de materiale...pana la urma pentru multi dimtre semnatari schimbarea inseamna avantaje materiale(fiecare intelege ce vrea)...adevarata schimbare, asa cum o inteleg eu este primenirea clasei politice,un stat de drept ,legi egale pentru toti,o adevarata democratie nu una "originala" cum am avut

Musafir

#1582

2012-07-20 19:27

Functiile de conducere ale statului Romania trebuie sa fie cele mai calificate functii. Alegerile democratice nu pot fi un impediment pentru aceasta. Constitutia si toate legile tarii trebuie sa canalizeze institutia alegerii democratice catre alegerea unor conducatori profesionisti. Chiar si parlamentarii ar trebui sa fie niste meseriasi ai functiei parlamentare, care sa-si reprezinte electorii si numai electorii. As vrea sa-l vad pe parlamentarul PSD, PNL sau PD caruia sa i se propuna o circumscriptie electorala una si aceasi de la o legislatura la alta cum se prezinta in fata electorilor sai dupa ce a procedat ca PD-L-istii de azi. Sigur ofertarea circumscriptiei electorale sa fie una pe viata, migrarea in alta circumscriptie sa fie interzisa.
un om de bine

#1583 Amanarea platii ratelor bancare corelat cu impunerea reducerii dobanzilor de catre banci

2012-08-03 14:46

GREVA IMPOTRIVA PLATII RATELOR BANCARE! Cred ca s-ar putea initia o petitie comuna la nivel national prin care sa se propuna sistarea/amanarea la plata pt un interval de cca 2-6 luni a platii impozitelor pe salarii + rate bancare. La aceasta petitie cred ca ar achiesa f multi cetateni ai acestei tari, si poate se va lua in acest sens si o masura legala!!!! in sprijinul romanilor!!! Guvernul si Parlamentul sa faca ceva si pt sprijinirea romanilor aflati in dificultate!
LICA

#1584

2012-08-21 07:05

DECIZIE din 15 mai 2012 cu privire la Cererea nr. 63.627/11 introdusă de Constantin Abăluţă şi alţii împotriva României
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la 15 mai 2012 într-o cameră compusă din Josep Casadevall, preşedinte, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Jan Sikuta, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,
privind cererea menţionată anterior, introdusă la 20 iunie 2011,
după deliberare, pronunţă următoarea decizie:

ÎN FAPT
1. Reclamanţii, domnul Constantin Abăluţă şi alţi 306 reclamanţi ale căror nume sunt disponibile la grefa Curţii, sunt resortisanţi români, toţi militari pensionaţi. Sunt reprezentaţi în faţa curţii de domnul I. Olteanu, avocat în Bucureşti.
Circumstanţele cauzei
2. Faptele cauzei, astfel cum au fost prezentate de reclamanţi, pot fi rezumate după cum urmează,
3. Reclamanţii, foste cadre militare, beneficiau de o pensie calculată potrivit Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. Pe durata serviciului au contribuit la bugetul de stat cu aproximativ 5% din soldă, pentru a beneficia de o pensie suplimentară. Pensia lunară de bază reprezenta aproximativ 60% din ultima soldă şi era achitată în întregime de la bugetul de stat.
4. Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor a abrogat mai multe sisteme speciale de pensii, inclusiv pe cel al pensiilor militare, pentru a asigura echilibrul bugetar şi pentru a corecta inegalităţile dintre diferitele sisteme de pensii. Conform Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensiile militare trebuie să fie recalculate şi incluse în sistemul public de pensii în termen de 5 luni de la data intrării în vigoare a noii legi.
5. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a instituit un nou sistem general de pensii, aplicabil şi militarilor. Pensiile acestora din urmă au fost recalculate pe baza vârstei la momentul pensionării, duratei şi cuantumului cotizaţiilor la fondul de pensii. Durata serviciului militar a fost asimilată cu perioadele de contribuţie în sensul legii.
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 735/2010, a modificat anumite aspecte tehnice de calcul al pensiilor şi a prelungit termenul pentru punerea în aplicare a noului sistem general de pensii.
7. Reclamanţii susţin că introducerea noului sistem a condus la reducerea cuantumului pensiilor acestora.
8. Între timp, multe foste cadre militare, inclusiv o parte dintre reclamanţi, au solicitat instanţelor interne de contencios administrativ anularea Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 şi menţinerea vechii metode de calcul al pensiilor.
9. După abrogarea hotărârii sus-menţionate, instanţele naţionale, inclusiv curţile de apel din Cluj şi Bucureşti, au respins sau au declarat inadmisibile aceste acţiuni.

CAPĂT DE CERERE
10. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 1 şi art. 14 din Convenţie, reclamanţii au susţinut că reforma sistemului de pensii a adus atingere dreptului lor de proprietate, lipsindu-i de pensia stabilită la data pensionării, în timp ce alte grupuri sociale, cum ar fi foştii magistraţi, continuă să beneficieze de un mod mai avantajos de calcul al pensiilor.

ÎN DREPT
11. Reclamanţii invocă încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 şi a art. 14 din Convenţie, pe motivul diminuării cuantumului pensiilor lor. Reclamanţii susţin, de asemenea, că, din cauza modificărilor legislative operate, nu au beneficiat de un recurs efectiv, care să le fi permis să se plângă de situaţia în cauză şi să pretindă redresarea acesteia.
12. Curtea nu consideră necesar să se pronunţe cu privire la existenţa în dreptul intern a unui recurs efectiv şi asupra obligaţiei reclamanţilor de a-l exercita, atât timp cât plângerea este inadmisibilă, pentru motivele prezentate în continuare.
13. Curtea reaminteşte că, deşi art. 1 din Protocolul nr. 1 garantează plata prestaţiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuţii unei case de asigurări, acest lucru nu poate fi interpretat ca dând dreptul la acordarea unei pensii într-un cuantum determinat [a se vedea, în special, Skorkiewicz împotriva Poloniei (dec.), nr. 39.860/98, 1 iunie 1999, Jankovic împotriva Croaţiei (dec), nr. 43.440/98, CEDO 2000-X, Kuna împotriva Germaniei, (dec), nr. 52.449/99, CEDO-2001, Blanco Callejas împotriva Spaniei (dec.), nr. 64.100/00, 18 iunie 2002, şi Maggio şi alţii împotriva Italiei, nr. 46.286/09, 52.851/08, 53.727/08, 54.486/08 şi 56.001/08, pct. 55, 31 mai 2011].
14. Curtea reaminteşte, de asemenea, că statele părţi la Convenţie dispun de o marjă de apreciere destul de largă atunci când este vorba de reglementarea politicii lor sociale. Întrucât adoptarea legilor în vederea stabilirii echilibrului între cheltuielile şi veniturile statului implică, de regulă, o examinare a aspectelor politice, economice şi sociale, Curtea consideră că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai potrivite pentru a atinge acest obiectiv, iar Curtea respectă alegerea lor, cu excepţia cazului în care acestea se dovedesc, în mod evident, lipsite de un temei rezonabil [Mihăieş şi Senteş împotriva României, (dec.), nr. 44.232/11 şi 44.605/11, 6 decembrie 2011].
15. În speţă, Curtea subliniază că reforma sistemelor de pensii a fost fundamentată pe raţiuni obiective, şi anume contextul economic şi corectarea inegalităţilor existente între diferitele sisteme de pensii (supra, pct. 4).
16. În această privinţă, Curtea constată că pretinsa diminuare a pensiilor reclamanţilor a reprezentat o modalitate de a integra aceste pensii în sistemul unitar prevăzut de Legea nr. 263/2010 şi consideră că motivele invocate pentru adoptarea acestei legi nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate.
17. Curtea reţine, de asemenea, şi faptul că reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv, precum şi că perioada serviciului militar a fost asimilată perioadelor de contribuţie în sensul legii. În consecinţă, reclamanţii nu au pierdut pensia care le era datorată în temeiul contribuţiilor la buget vărsate în timpul serviciului militar, ci doar o parte din pensie, care era susţinută integral de la bugetul de stat şi care reprezenta un avantaj de care reclamanţii beneficiaseră anterior datorită naturii profesiei lor [a se vedea, mutatis mutandis, Frimu şi alţii împotriva României, (dec.), nr. 45.312/11, 7 februarie 2012)].
18. În ceea ce priveşte diferenţa de tratament în raport cu alte categorii de pensionari, Curtea reaminteşte că o distincţie este discriminatorie în sensul art. 14 din Convenţie dacă îi lipseşte o justificare obiectivă şi rezonabilă.
19. În speţă, Curtea susţine că faptul că alte categorii sociale se bucură în continuare de un mod de calcul mai favorabil al pensiilor ţine, de asemenea, de marja de apreciere a statului.
20. Având în vedere aceste elemente, Curtea consideră că măsurile criticate de reclamanţi nu au fost de natură să îi facă pe aceştia să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, incompatibilă cu dreptul de proprietate, şi reclamanţii nu au fost în mod nejustificat discriminaţi în raport cu alţi pensionari.
21. Reiese că cererea trebuie respinsă în temeiul art. 35 § 3 şi 4 din Convenţie.
-****-
Pentru aceste motive, Curtea, în unanimitate, declară cererea inadmisibilă.

Josep Casadevall,

preşedinte

Marialena Tsirli,

grefier adjunct
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 586 din data de 16 august 2012
serban

#1585

2012-09-03 16:51

Cred ca nesupunerea civica este singura cale prin care sa reusim sa impunem ca la modificarea constitutiei sa se redea suveranitatea tarii celor in drept cetatenii Romaniei, dar trebuie sa avem organizatori ai unor actiuni de acest fel
GIPS - OLT

#1586 Distrugera si jaful continua!

2012-09-03 17:00

Atentie, se inchid uzine! Urmeaza OLTCHIM - ARPECHIM.

Va rugam sa accesati linkul de mai jos, sa semnati si sa poularizati (atat pe plan local cat si la nivel international) "apelul" nostru pentru a strange cat mai multe semnaturi:
http://www.petitieonline.com/salvati_oltchim_si_arpechim
Poate reusim impreuna sa mai facem ceva pentru OLTCHIM - ARPECHIM.

Va multumim,
Grupul de Initiativa pentru Salvarea OLTCHIM - ARPECHIM

Musafir

#1588

2012-09-28 15:06

Doriti investitii de miliarde de euro in economia romaneasca?

Doriti zeci de mii de slujbe bine platite in Romania?

Doriti impulsionarea cercetarii si transferul de tehnologii de ultima ora in tara?

Doriti dezvoltare economica sustinuta in urmatorii 10 ani?

Doriti inzestrarea armatei romane la cele mai inalte standarde?

Semnati aceasta petitie, prezentati-o familiei voastre, prietenilor si colegiilor de serviciu, pentru ca este o batalie pentru noi toti, este o lupta care inca mai poate fi castigata… Depinde doar de noi daca vom accepta sa traim in continuare astfel, fara sa ne pese de cum foloseste statul banii nostri sau dimpotriva, vom face ceva…

http://www.petitieonline.com/avioane_noi_si_dezvoltare_economica_prin_offset

Musafir

#1589 Re: da

2012-12-05 22:06

POPOR

#1590 da da daaaaaaaaaaaaaaaaaa

2012-12-11 22:33

au taiat salariile milioanelor de oameni ca sa mai aduca 100 de parlamentari in plus...nu mai bine sa dispara inca 300 de parlamentari si sa creasca salariile oamenilor a caror familii sufera....sa traiasca ei cu 700 lei pe luna macar un an de zile.salariile lor sa nu depaseasca 1000 lei si sa vedeti cum economia tari creste prin munca nu prin somaj si stat acasa (lipsa locurilor de munca).locurile cu salarii decente sunt ocupate de pile relatii si incompetenta.ROMANIA TREZESTE-TE

cipry

#1591

2012-12-12 15:58

e timpul sa ne desteptam cu adevarat si sa fim mai uniti ca niciodata impotriva acestor paraziti care ne-au distrus viitorul nostru si al urmasilor nostrii...!
nergal

#1592

2013-01-15 09:33

la munca!

Musafir

#1593

2013-02-27 22:23

Sa scriu,sa nu scriu,oare citeste cineva ceva sau ne baga in seama? Ce sa comentez? Noi semnam petitii si facem comentarii,iar cei care ar trebui sa tina cont de asa ceva,adica ALESII,pana in prezent nici ca le pasa,la asa ceva cred ca toti au o singura culoare politica,aceea a interesului si bunastarii materiale personale,iar FRAIERII sa lase ciocul mic si sa faca bine sa iasa la vot,nu tine nimeni cont de ce a promis in campanie,foamea de averi e mare,flamanzi sunt multi si de cand cu PDL-ul nu mai sunt siguri nici de aia patru ani,asa ca se cauta si se fura cat mai mult in aproximativii ani de alesi ai poporului. Da ca nu am dreptate, sa demonstreze prin ceea ce fac,adica sa aibe toti romanii unde munci,sa poata sa-si cumpere o paine,sa deschida daca mai sunt si inca nu s-au vandut la fier vechi fabricile si uzinele,dar slabe sperante,mai degraba mai luam imprumuturi niste miliarde de euro care in final dispar in cine stie ce conturi.Daca nu am dreptate justificati fiecare eurocent din totalul sumei imprumuturilor,sau,faceti altfel:faceti totalul la imprumuturi si impartitit la numarul populatiei vedeti ce iese,cam cat e de platit de "contribuabili",ca banii sunt ei undeva,nu s-au evaporat,dar mai crede cineva in justitia romaneasca?

Musafir

#1594 Re:

2013-03-27 10:38

#28: -  

 


Musafir

#1595

2013-04-08 10:39

Sper sa apuc finalitatea apelului. Succes.

Anonymous

#1596 Re:

2013-04-27 23:10

#6: -

dada jos timbru de mediu


Musafir

#1597

2013-05-16 12:04

Daca nu ne vom trezi, intreaga natie romaneasca va dispare.Planul lor este acapararea Romaniei si disparitia natiunii romane.In locul natiunilor doresc o populatie. Cei ce l-au rastignit pe Hristos, incearca acum rastignirea lumii. Ganditi-va! Acestea nu sant vorbe in vant. Cine are ochi sa vada ,cine are urechi sa auda.

Musafir

#1598

2013-05-27 14:33

O floare fara radacina se ofileste repede,asa este si cu Romania la ora actuala.Romani trezitiva! nu fiti indiferenti la ce se intampla cu Romania la ora actuala,fiecare dintre noi trebuie sa ne aducem aportul cat de mic la reconstructia Romaniei sau cel putin sustineti ideile celor mai destoinici dintre noi.
NU FITI INDIFERENTI!!!
NOI SUNTEM URMASII DACILOR!!!
Vor sa regionalizeze Romania,in acel moment nu mai avem tara(casa,acasa).
Ce ne-au lasat stramosii noi nu lasam copiilor,copiilor nostri,din cauza neatentiei noastre.
In acest moment nu a-m decat un strigat disperat
"TREZESTETE ROMANE"
Jansenn-California

#1599

2013-06-01 03:28

Sa ne explice doamna Alexandra Copos sau domnul Gheorghe Copos cum pot fura de 23 de ani din Ro cu legea in mana shi njimeni nu le face nimic.Cine sa salveze Ro?
O tara controlata de un sistem comunist cu fosti comunisti la putere care nu se mai face bine.
Cu becali , dragomir ,copos ,tiriac,nastase etc care au furat din greu shi au spalat bani.....Au distrus ro shi voi despre ce vb aici cind ei semneaza petiti...ha ha
Jansenn-California

#1600

2013-06-01 03:30

Sau sa ne explice doamna Alexandra Copos cum tatal ei au furat shi a falimentat Clubul RAPID BUCURESTI?