Требуем аннулировать отчет EMPOLDEP

Экологический отчет EMPOLDEP – сюрреализм нашего времени 

С 01.01.2018 на бизнес был возложен очередной бюрократический груз – отчет по выбросам загрязнителей EMPOLDEP. До этого времени расчеты производились экологами, предприятия лишь оплачивали итоговую сумму.         

Сказать, что отчет непонятен – значит, ничего не сказать. Кто его не видел – почитайте инструкцию по заполнению

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112519&lang=ru         

Непонятен не только отчет – непонятно даже кто его должен представлять?

В экологической службе диапазон мнений о субъекте налогообложения колеблется от «все должны сдавать» до «очень немногие».         

Большинство предприятий не обладают специалистами-экологами, поэтому отчет приходится заполнять бухгалтеру, не имеющему необходимого образования.

Можно прибегнуть к услугам экологов для заполнения отчета, но это будет стоить в разы больше чем сумма сбора. И верх беспринципности – для заполнения отчета нужна информация об атмосферных осадках, которая продается задорого… государственной службой.         

Отчет EMPOLDEP является венцом неразумных решений, принятых вопреки налоговым принципам достоверности и эффективности налогообложения (ст. 6 (8) НК).         

Требуем аннулировать отчет EMPOLDEP, учитывая мизерность сумм сбора и неудобства его администрирования. Если целесообразно отчет сохранить – тогда обязанность расчета сбора следует, как прежде, возложить на экологическую службу.

Darea de seamă ecologică EMPOLDEP – suprarealismul timpului nostru           

Din 01.01.2018 businessul a fost împovărat cu o povară birocratică suplimentară – raportul EMPOLDEP privind emisiile poluante. Pînă la acel moment calculele respective erau făcute de ecologiști, întreprinderile doar plăteau suma finală.         

A spune că raportul este de neînțeles înseamnă a nu spune nimic. Cine nu l-a văzut - citiți instrucțiunea de completare

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112519&lang=ro       

Nu numai raportul este de neînțeles - nu este clar nici cine ar trebui să-l prezinte?

Gama de opinii despre subiectul impozitării în cadrul serviciului de mediu variază de la „toată lumea ar trebui să-l prezinte” la „foarte puțini”.         

Majoritatea întreprinderilor nu au specialiști în mediu, așa că raportul adesea este completat de contabil, care nu are studiile necesare. Se poate de apelat la serviciile ecologiștilor pentru a completa raportul, dar costul serviciului va fi de multe ori mai mare decît valoarea taxei. Și topul neprincipalității – pentru a completa darea de seamă se cer informații despre precipitații, care sînt vîndute scump ... de un serviciu public.         

Raportul EMPOLDEP este coroana deciziilor nejustificate luate contrar principiilor fiscale privind certitudinea impunerii şi randamentul impozitelor (art. 6 (8) Codul fiscal). 

Solicităm anularea raportului EMPOLDEP, luînd în considerare sumele mizere ale taxei și inconvenienţele administrării acestuia. Dacă totuşi este util a păstra acest raport – atunci obşigaţia de calculare a taxei trebuie să fie atribuită serviciului de mediu, aşa cum era pînă acum.


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Татьяна Тунгус să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook