Eliminarea votului secret din Parlamentul României

VOTUL SECRET TREBUIE SĂ DISPARĂ DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

Eliminarea votului secret este un act necesar de transparență ce va permite fiecărui cetățean să cunoască opțiunea de vot pentru o lege, o hotărâre de numire sau un regulament, a parlamentarului pe care l-a votat să îi reprezinte interesele.  

Votul secret este folosit de prea multe ori pentru a ascunde malversațiuni politice, trocuri și înțelegeri oculte ce nu au de-a face cu interesul alegătorilor.  

În sprijinul acestui act de transparență a forului legislativ și pentru respectare ideii de reprezentare prin vot cetățenesc, prezentăm mai jos motivele acestei cerințe publice:

  Expunere de motive:  

·       Având în vedere faptul că votul cetățeanului, în alegerea unor deputați sau senatori din circumscripția lor nu poate fi  un vot conștient câtă vreme nu știu cum au votat parlamentarii o lege, un regulament, o hotârâre de numire,  

·       Având în vedere că senatorii și deputații nu votează în nume propriu ci în numele celor care i-au votat, ca reprezentați aleși ai cetățenilor,  

·       Având în vedere că menținerea votului secret în Parlament disipează până aproape spre zero răspunderea individuală a aleșilor, făcând imposibilă sancționarea lor prin vot la următoarele alegeri;

·       Având în vedere că votul secret, folosit de senatori și deputați, a făcut și face posibilă atacarea unei legi la Curtea Constituțională a României, pe motiv de neconstituționalitate, chiar de către cei care au votat pentru respectiva lege, făcând astfel imposibilă aplicarea principiului din dreptul roman: „Nemo auditur propriam trupitudinem allegans” (Nimeni nu se poate prevala de propria culpă în susținerea intereselor sale).  

·       Având în vedere că stabilirea unui vot la vedere și excluzând votul secret pentru adoptarea legilor, hotărârilor, moțiunilor și regulamenteloe, adoptate de senatori și deputați, nu încalcă nici un articol din Constituție. 

Constituția stabilește doar că alegerea senatorilor și deputaților se face prin vot secret (art. 62) și că deputații şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului (art. 76).  

·       Având în vedere că singurele acte care reglementează votul secret pentru adoptarea actelor emise de Senat și Camera Deputaților sunt:  

a)    Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994 şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 14 noiembrie 2019. A se vedea art. 22, art. 24 alin.2, art. 26, art. 28 alin. 1, art. 58 alin. 2, art. 123 alin. 1, 5, 6 și 7, art. 126, art. 132, art. 159 alin. 5 și 8, art. 220 alin 5 și 8.

b)   Deși din dispozițiile art. 123, pct. 6 rezultă că: „Votul este, de regulă, deschis. Votul este secret în următoarele situații: în cazul în care prin regulament se stabileşte astfel şi în cazul în care la propunerea preşedintelui de şedință sau a unui lider de grup Camera hotărăşte în acest sens”, din studierea articolelor menționate la aliniatul precedent rezultă că principiul „de regulă” este cel mai adesea încălcat.  

c)    Regulamentul Senatului, publicat în Monitorul Oficial nr. 948 din 2005. A se vedea: art. 23 alin.1,  art. 31 alin.1, art. 34, art. 137 alin.1 și 2, art. 140 alin 1, art. 161 alin 4 și 7, art. 168 alin 1, art. 186, alin 7, art. 187, 96 din 2006. A se vedea art. 24 alin 2 și 4   Având în vedere necesitatea conștientizării electoratului dar și a responsabilizării aleșilor în parlament:  

PROPUNEM:  

Adoptarea în Parlamentul României a unei Legi cu articol unic:  

Votul în Camera Deputaților și în Senat (ca și în situațiile prevăzute de lege pentru Plenul reunit al celor două camere) va fi doar vot la vedere în toate situațiile (adoptarea de legi, regulamente, moțiuni, hotărâri).


Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...