Eliberate Alexandru Ursu! Eliberați-l pe Alexandru Ursu! Oсвободи

APPEAL in connection with the upcoming formal 5+2 negotiations in Vienna

On 21 July 2009, ALEXANDRU URSU, an officer of the Moldovan Ministry of Internal Affairs (police inspector in the village of Hagimus, Căușeni district) was arrested by the illegitimate militsiya forces in Bender town. Later, an illegitimate court arbitrarily deprived him of freedom, sentencing him to 15 years in prison.

According to his family and lawyers, Alexandru Ursu is now being held in Prison no.1 in Hlinaia, Grigoriopol. He is held in a cell with inmates who suffer from hepatitis, tuberculosis and HIV/SIDA. In January 2012, Alexandru Ursu suffered a stroke, which may reoccur because of the inhuman detention conditions.

Promo-LEX Association , which monitors the situation of human rights in the Transnistrian region, expresses its concern for the security and freedom of the police officer “sentenced” by the de facto authorities. Art.29 of Law no.416 on Police states that “the police officer is an inviolable person and enjoys state protection. His/her personality, honor and dignity are protected by law”.

Promo-LEX Association considers that Alexandru Ursu's detention is a serious problem for the Moldovan authorities, as the residents and citizens living in the eastern region of Moldova continue to remain defenseless against human rights violations.

On 21 July 2012 it will be three years since Ursu Alexandru was sentenced by the illegitimate forces in Tiraspol. Throughout this period, the Moldovan authorities haven't undertaken serious efforts to free the police officer from illegal detention.

Considering the above and in light of the upcoming formal 5+2 negotiations on the Transnistrian settlement in Vienna on 12-13 July 2012, as well as noting the statements of the Moldovan government concerning the intention to discuss this case during the 5+2 meeting in Vienna, we REQUEST:

- the INCLUSION on the Vienna meeting agenda of discussions on the situation of Alexandru Ursu with a view to securing his immediate and unconditioned release from illegal detention;

- the active and effective INVOLVEMENT in defending the rights of the illegally sentenced police officer Alexandru Ursu;

- the INTENSIFICATION of efforts to identify a reliable, legal and effective instrument for defending and guaranteeing fundamental human rights and freedoms for the residents and citizens living in the Transnistrian region.

APEL în legătură cu organizarea reuniunii formale 5+2 la Viena

La 21 iulie 2009, ALEXANDRU URSU, colaborator al Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova (inspector de sector Hagimus, r-nul Căușeni) a fost sechestrat de către reprezentanții miliției ilegale din or. Bender. Ulterior, aceste structuri ilegale l-au privat arbitrar de libertate pe un termen de 15 ani închisoare.

Potrivit rudelor și avocaților, la moment, Alexandru Ursu este deţinut în Închisoarea nr.1 din Hlinaia, Grigoriopol. În celulă este deținut împreună cu alte persoane bolnave de hepatită, tuberculoză și HIV/SIDA. În ianuarie 2012, ultimul a suferit un insult, care poate fi repetat din cauza condițiilor inumane de detenție.

Asociaţia „Promo-LEX” , care monitorizează respectarea drepturilor cetăţenilor în regiunea transnistreană, îşi exprimă îngrijorarea privind libertatea şi securitatea poliţistului „condamnat” de administrația de-facto. Conform art.29 din Legea nr.416 din 18.12.1990 cu privire la poliție „colaboratorul poliţiei este persoană inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sunt ocrotite de lege”.

Asociația „Promo-LEX” consideră că detenţia lui Alexandru Ursu rămâne o gravă problemă pentru autorităţile Republicii Moldova, deoarece locuitorilor și cetățenilor domiciliaţi în regiunea de est a R. Moldova, nu le sunt asigurate şi protejate drepturile şi libertăţile fundamentale.

La 21 iulie 2012 se vor împlini 3 ani de detenție ilegală a cetățeanului Ursu Alexandru de către structurile de la Tiraspol. În această perioadă, autoritățile constituționale R. Moldova nu au depus eforturi semnificative în vederea eliberării polițistului din detenția ilegală.

În acest context, având în vedere faptul că la 12-13 iulie 2012 va avea loc reuniunea formală 5+2 la Viena, precum și declarațiile reprezentanților Guvernului privind intenția de a discuta acest subiect-caz în cadrul reuniunii 5+2 de la Viena, SOLICITĂM:

- INCLUDEREA pe agenda discuțiilor de la Viena a subiectului legat de situația lui Alexandru Ursu precum și eliberarea imediată și necondițională din detenția ilegală;

- IMPLICAREA activă şi efectivă în apărarea drepturilor colaboratorului de poliţie, Alexandru Ursu, condamnat ilegal de administrația de la Tiraspol;

- INTENSIFICAREA eforturilor în vederea identificării unui instrument credibil, legal și eficient de apărare și garantare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru locuitorii și cetățenii domiciliați în regiunea transnistreană.