DRUMUL RUȘINII- DN 74 -CÂMPENI-ABRUD-ZLATNA

Domnule Ministru al Transporturilor,

Domnule Prefect al Județului Alba,

Domnule Director al DRDP CLUJ,

Prin prezenta, subsemnații, ne adresăm dumneavoastră, cu o profundă îngrijorare și dezamăgire față de starea drumului DN 74 care leagă Zlatna de Câmpeni, afectat grav de inundațiile din iulie 2021.

Dorim să subliniem că situația actuală a acestui drum național, manifestată prin surpări, degradări ale caii de rulare, rambleuri și debleuri afectate, șanțuri colmatate, podețe rupte și lipsa parapeților, prezintă o reală amenințare pentru siguranța și integritatea participanților la trafic. Este de o importanță crucială să acționați în regim de urgență pentru remedierea acestei situații.

Este regretabil că, până în prezent, în urma inundațiilor din Iulie 2021, nu s-a efectuat nicio lucrare pentru reparația acestui drum vital pentru legătura Țării Moților cu Alba-Iulia. Înțelegem că, conform unui răspuns primit de la CNAIR, s-au contractat serviciile de proiectare pentru reparație, încă din 2021, însă, de atunci, se așteaptă ”identificarea sursei de finanțare”. Această atitudine pare să ignore pericolul iminent și consecințele grave asupra vieților participanților la trafic.

Vă solicităm insistent și ferm să acționați în conformitate cu legislația în vigoare, prioritatea fiind remedierea și modernizarea acestui drum național vital pentru comunitatea locală și pentru întreaga regiune. Este inacceptabil ca cetățenii, atât români cât și străini, să fie expuși la riscul producerii de  accidente pe acest traseu din cauza lipsei de întreținere și a elementelor siguranță a drumului, atribuții care cad în sarcina administratorului drumului public, conform legii.

Pe lângă repararea imediată a drumului DN 74, solicităm luarea în considerare a modernizării acestuia, pentru a asigura condiții optime de siguranță și circulație, ca premiză a scoaterii Țării Moților din izolare și reducerea decalajelor de dezvoltare dintre această regiune și restul județului.

Având în vedere gravitatea situației și necesitatea acțiunii prompte, ne rezervăm dreptul de a organiza acțiuni de protest în Alba-Iulia și de a duce această problemă în atenția publicului și a instituțiilor cu atribuții în domeniul respectării securității cetățeanului, inclusiv privind integritatea corporală, dat fiind riscul iminent de accidente și incidentele din trafic deja existente, soldate cu rănirea unor participanți la trafic.

Vă solicităm să aveți în vedere că CNAIR, prin DRDP CLUJ și SDN ALBA, este administrator al acestui drum care nu își îndeplinește atribuțiile care îi revin, conform legii. Neîndeplinirea acestor atribuții va avea consecințe din punct de vedere civil și penal, fiind întrunite condițiile constitutive ale unor infracțiuni. 

Vă rugăm să acordați atenție acestei situații critice și să acționați în mod nediscriminatoriu, precum pe alte drumuri din județul nostru (doar DN75 neputând constitui un exemplu demn de urmat) pentru rezolvarea ei, ținând cont de impactul asupra comunității și a celor care folosesc acest drum în mod regulat. Vă aducem la cunoștința domniilor voastre că prin atitudinea delăsătoare condamnați zona Țării Moților la depopulare, la subdezvoltare economică, cu consecințe ireparabile pentru viitor.

Câmpeni,

08 12 2023


377943927_2545190875640643_2188331102415882181_n.jpg

 

345656105_1409653633131111_8985102656190451685_n.jpg 


STOICA RADU-APUSENI SPIRIT, ANDREI BARBU-Inițiativa ALBA CURATĂ, POPA IRIMIE-Asociația CONCORDIA TRANSILVANĂ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că STOICA RADU-APUSENI SPIRIT, ANDREI BARBU-Inițiativa ALBA CURATĂ, POPA IRIMIE-Asociația CONCORDIA TRANSILVANĂ va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:




Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...