DREPTATE PENTRU VLAD! Patriotismul nu este ilegal! Cerem anularea sancțiunii elevului din Baia Mare, pedepsit pentru mesajul "Basarabia e România"

Către: Colegiul Tehnic “George Barițiu”din Baia Mare

În atenția: Doamnei Director Simona Valeria Popescu,

Consiliului de Administrație

Consiliului Profesoral

Subsemnații și subscrisele organizații civice, vă facem cunoscute, pe această cale, sentimentele de consternare și revoltă pe care ni le-a produs știrea conform căreia Vlad Țăranu, elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic „George Barițiu”, a fost sancționat cu scăderea notei la purtare, după ce a adus la școală stikere cu tricolorul și mesajul „Basarabia e România”. Considerăm că acordarea unei astfel de sancțiuni este aberantă, iar asimilarea respectivelor materiale autocolante cu fapta prevăzută de articolul din Regulamentul intern care interzice elevilor „să aducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța”, este excesivă și neîntemeiată.

Ceea ce ni se pare și mai revoltător sunt declarațiile publice ale directorului colegiului, care a afirmat că, înainte de acest incident, profesorul de istorie ar fi purtat numeroase discuții cu elevul și că, în prezent, Vlad Țăranu beneficiază de consiliere psihologică (!!!).

Așadar, într-o vreme în care consumul de droguri, alcool și tutun, violența fizică și morală, bullingul, agresiunile, inclusiv sexuale, au ajuns să constituie adevărate flagele morale în liceele din România, reflectându-se în nenumărate cazuri prezentate zilnic de mass-media, în contextul în care studiile dezvăluie o realitate îngrijorătoare, aceea că tot mai puțini elevi citesc și mult mai puțini înțeleg ce citesc, un elev pasionat de istorie recentă, care își cultivă, prin lectură și studiu, spiritul patriotic și creștin, recunoștința față de eroii naționali și evlavia față de martirii temnițelor comuniste, adevărate fundamente ce stau la baza unei educații adecvate, este sancționat cu scăderea notei la purtare pentru distribuirea unui mesaj patriotic, pentru care, în deceniile de tristă amintire din perioada totalitară, mii de oameni au suportat rigorile represiunii. Ba mai mult, elevului i se recomandă și o consiliere psihologică, de parcă atitudinea sa ar fi una deviantă!

Vă mărturisim că unii dintre noi am avut plăcerea de a-l cunoaște pe Vlad Țăranu atunci când acesta a venit, de la Baia Mare, până la București, pe propria sa cheltuială, pentru a participa la ceremoniile și festivitățile prilejuite de Ziua națională a foștilor deținuți politici (9 martie), când s-a alăturat nouă pentru a depune o coroană de flori la Memorialul Rezistenței Anticomuniste din România (Aripi). Pentru noi a fost o onoare să avem alături reprezentanți ai celei mai tinere generații a României de azi, elevii, vlăstarele societății românești de mâine, pe care o dorim una întemeiată pe valori înalte, pe conștiința identitară și civică.

Constatând că, la nivelul conducerii liceului, există serioase tare în privința cunoștințelor istorice, considerăm necesar un scurt excurs istoric. Ocupată și anexată, pentru prima oară, în 1812, de Imperiul Rus, și supusă unui atroce regim de rusificare, revenită la Patria Mamă în 1918 și parte integrantă a Regatului României, în interbelic, Basarabia a fost ruptă din trupul țării în 1940, prin forță, de Uniunea Sovietică, în urma unui pact încheiat între Stalin și Hitler. După efemera eliberare din 1941, Basarabia a fost din nou ocupată de sovietici în 1944, fiind supusă unei crunte terori, soldată cu sute de mii de asasinate și alte sute de mii de familii deportate în hăurile Rusiei. Timp de o jumătate de secol, pământul dintre Prut și Nistru a fost un teritoriu al foametei, pauperizării și dezromânizării agresive. Ultima agresiune armată rusească a avut loc în 1992, când eroicul popor român din Basarabia a luptat cu arma în mână împotriva încercărilor Moscovei de a stăvili curentul unionist de pe ambele maluri ale Prutului.

Considerăm necesar să reamintim că, prin rezoluția Nr. 148 din 28 iunie 1991, Senatul Statelor Unite ale Americii a hotărât că guvernul american are datoria de a susține eforturile de reunificare pe cale pașnică a României cu Republica Moldova și cu Bucovina de Nord, conform tratatului de pace de la Paris, din 1920, în conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul întâi al actului final de la Helsinki, recunoscând că Basarabie este un străvechi teritoriu românesc, ocupat și anexat, în mod ilegal, de Uniunea Sovietică.
Este de conceput că, la nivelul conducerii unei instituții de învățământ liceal din România anului 2024, nu se cunosc aceste aspecte tragice ale istoriei României. Practic, prin hotărârea de a sancționa difuzarea mesajului “Basarabia e România”, conducerea Colegiul Tehnic „George Barițiu” se face promotoare a tezelor impuse de comisarii sovietici din anii 1950. Atunci, în acei ani ai terorii roșii, un elev care ar fi purtat mesajul “Basarabia e România”, asemenea lui Vlad, ar fi fost aspru sancționat. De altfel, în anii comunismului, foarte mulți români au luat calea închisorilor și lagărelor de exterminare doar pentru exprimarea acestei idei unioniste.

De altfel, lista semnatarilor acestei petiții este deschisă, deloc întâmplător, de venerabila doamnă dr. Galina Răduleanu, fost deținut politic, ea însăși basarabeancă, refugiată cu tatăl său, preotul Boris Răduleanu, din calea ocupației sovietice și sancționată, ca elevă, cu eliminarea din liceu, pentru atitudinea ostilă ocupantului sovietic.

Ca foști deținuți politici, ca urmași ai luptătorilor anticomuniști și ca români care păstrăm vie amintirea victimelor terorii comuniste instaurate de Uniunea Sovietică, vă cerem în mod imperativ să dispuneți deîndată anularea sancțiunii pe care ați dat-o elevului Vlad Țăranu. De asemenea, vă solicităm, să dispuneți acordarea unei distincții pentru nivelul ridicat de conștiință națională și pentru preocupările sale ce vădesc o maturitate deosebită.
Credem că este necesar ca inițiative precum cea a lui Vlad să constituie o încurajare pentru reprezentanții generației actuale a elevilor de liceu din România, și așa lipsită de o educație patriotică și de preocupări înalte, care să depășească orizontul teluric al unor efemere satisfacții personale și să ridice spiritul către valorile naționale, ale binelui public și spiritului cetățenesc.

Vă aducem la cunoștință că ne considerăm îndreptățiți să facem demersurile legale pe lângă oricare dintre instituțiile publice în drept, precum și să mediatizăm demersul nostru, în vederea obținerii unei reconsiderări a sancțiunii primite pe nedrept de elevul Vlad Țăranu. Socotim că nu este vorba doar de dreptatea unui elev, ci de însăși dreptatea făcută idealului național al reîntregirii României și memoriei sutelor de mii de oameni sacrificați în lupta împotriva ocupației sovieitce și regimului ilegitim și criminal instaurat de aceasta.
Încheiem cu reafirmarea devizei nădejdii reîntregirii neamului românesc, de la Nistru până la Tisa: Basarabia e România!

Semnează, pentru conformitate (lista este deschisă tuturor organizațiilor și persoanelor):

- Dr. Galina Răduleanu – fost deținut politic, basarabeancă refugiată, eliminată din liceu pentru atitudine antisovietică

- Octav Bjoza - fost deținut politic, președintele filialei Brașov a AFDPR

- Mirel Stănescu -  fost deținut politic

- Zoe Rădulescu – fost deținut politic de la naștere, fiica luptătorului anticomunist Gogu Puiu, căzut în luptă cu Securitatea (1949)

- Marius Oprea - istoric

- Fundația Ion Gavrilă Ogoranu prin președinte Coriolan Baciu, fiu și nepot de deținuți politici

- Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, prin Elena Sechila-Rădulescu

- Florian Cristache - luptător rănit în Revoluție

- Marina Popa - fiică de deținut politic

- Adrian Tomuța - fiu de deținut politic

- Viorica Lupu - fiică și nepoată de deținut politic

- Lavinia Constantinide - profesor, fiică de deținut politic

- Mihai Serpoianu - urmaș de deportat, membru al Consiliului Unirii,ex-președinte al As. Pro Basarabia și Bucovina(fil.Constanța),președinte al AFDPR filiala Constanța

- Mirela Stănescu - soție de fost deținut politic

- Diana Bjoza - nepoată de deținut politic

- Ioana Dobrescu-Blanariu -nepoată de deținut politic

- Frăția Ortodoxă Sf. M Mc Gheorghe prin președinte Dan Grăjdeanu

- Frăția Ortodoxă "Mihai Viteazul" - Ploiești, prin Marius Vintilă

- Dana Pantofaru - fiică de deținut politic

- Ramona Jurcă - fiică de deținut politic

- Anca Monica Popa Mărăscu - fiică de deținut politic

- Cristina Tudose, profesor de liceu

- Florin Dobrescu - secretar al Fundației Ion Gavrilă Ogoranu

LISTA RĂMÂNE DESCHISĂ


Florin Dobrescu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Florin Dobrescu va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...