Demiterea viceprimarului din Mileștii Mici

Petiție privind demiterea d. Botezatu Adela din funcția de viceprimar al comunei Mileștii Mici, r. Ialoveni

Semnatarii acestei petiții solicită primarului comunei Mileștii Mici, r. Ialoveni, d. Agrici Rodica, să decidă asupra demiterii viceprimarului comunei, d. Botezatu Adela, și să înainteze această propunere Consiliului local Mileștii Mici pentru a fi luată decizia corespunzătoare.

Articolul 31, pct. 2 al  Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală stipulează următoarele: „Eliberarea din funcţie a viceprimarului se face, la propunerea primarului, prin decizia consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi, în conformitate cu Legea serviciului public şi legislaţia muncii”.

Cerem demiterea viceprimarului din anumite considerente pe care le vedem importante și anume:

Dna Botezatu Adela, în calitatea de viceprimar al comunei, dar și ca cetățean, este obligată să respecte Constituția R. Moldova care garantează libertatea opiniei și a exprimării prin articolul 32 alineatul 1: „Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil..

Ca administrator al paginii primăriei Mileștii Mici, dna Botezatu Adela a obstrucționat ideile, exprimarea liberă a consătenilor, recurgând la ștergerea unor mesaje inconveniente, dar și la intimidarea, prin mesaje denigratoare trimise unor persoane  și prin presiunea asupra persoanelor vizate ca acestea să nu critice articolele de pe pagina primăriei.

Articolul 32 din Constituția R. Moldova interzice cenzura, cât și acordă libertatea de a critica statul și autorităţile publice, iar nerespecarea Constituției R. Moldova duce la sancționarea celor care o încalcă.

Cunoașterea și respectarea Codului de conduită a funcționarului public din R. Moldova este o datorie a tuturor funcționarilor, deci și a celor din comuna noastră. Astfel,articolul 7, alineatul 2 prevede că „Funcţionarul public are obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă ce poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale autorităţii publicePrincipiul loialităţii presupune că funcţionarul public trebuie să fie ataşat de autoritatea în care activează, aceasta însemnând că el nu trebuie să întreprindă acţiuni ce ar denigra, sabota sau ştirbi imaginea instituției. Respectarea principiului loialităţii presupune că funcţionarul public nu trebuie să împărtăşească oricui nemulţumirile acumulate, care uneori sunt întemeiate, alteori nu. Acesta nu trebuie să denigreze instituția ori chiar să îi ştirbească imaginea prin acțiuni necorespunzătoare.

D. Botezatu Adela a catalogat activitatea sa în cadrul primăriei precum că ar „avea de scos din gunoi și ... satul nostru”. Considerăm că avem un sat frumos, cu oameni gospodari, care merită aprecierea tuturor, mai ales că avem și Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” inclus în cartea recordurilor Guiness. Suntem mândri de satul nostru, iar acțiunile de denigrare ne lezează onoarea.

În conformitate cu DISPOZIȚIA nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale care dispune următoarele: „Se interzice începând cu 27 martie 2020 aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane”, administrația primăriei a încălcat legea prin organizarea și ieșirea la văruirea copacilor pe timp de pandemie, implicând și angajații instituțiilor educaționale din comună, a dat exemplu greșit tuturor locuitorilor satului nu doar prin nepăstrarea distanței sociale, ci și prin postarea fotografiilor în spațiul on-line care demonstrează încălcarea legii ce privește starea de urgență. Egoismul, dorința de manifestare proprie au fost mai presus decât siguranța propriilor cetățeni! În afara pericolului la care au fost expuși cetățenii, comuna Mileștii Mici a fost prejudiciată financiar în sumă de 75 mii lei, care vor fi plătiți ca amendă pentru acțiunile nechibzuite ale administrației primăriei. 
 
Reieșind din cele scrise, facem concluzia că un funcționar public care trebuie să fie un promotor al respectării legii, al apărării drepturilor omului, a demonstrat contrariul. Acțiunile dnei Adela Botezatu au dezamăgit și au umilit mai multă lume, atât în spațiul on-line, cât și în viața reală.

Cerem ca dna Adela Botezatu să-și recunoască greșelile admise în fața întregului sat și să-și dea demisia de onoare, pentru a evita astfel de situații în viitor.

Mai jos avem atașate câteva imagini cu discuțiile dintre dna Adela Botezatu și câțiva dintre săteni. Aceste imagini sunt dovada încălcării de către dna Adela Botezatu a dreptului la exprimarea liberă. 

Imaginile sunt preluate de pe Grupul "Mileștenii pentru Mileștii pentru Mileștii Mici"

D1270F52-0AAF-443B-9142-765BC9FDEBAF.jpegF253CE04-FCD7-41B7-94B4-56E4D24A44C4.jpeg7C6DDA33-E7FC-4A64-930C-9A7F86CFC73E.jpeg

 
Dacă și Dumneavoastră vreți să vă alăturați solicitării noastre, semnați petiția pentru demiterea dnei Botezatu Adela din funcția de viceprimar al comunei Mileștii Mici!


Mișcare Civică Mileștii Mici    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Mișcare Civică Mileștii Mici să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook