Demiterea primarului

Necesar 65.000 de semnături.
PETITIE PENTRU STRÂNGEREA DE SEMNĂTURI
ÎN VEDEREA DEMITERII PRIN REFERENDUM
A PRIMARULUI SECTORULUI 1 BUCURESTI
CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND

 

NOI, cetăţenii Sectorului 1 din Bucuresti dorim demiterea primarului CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND prin procedura legala a REFERENDUMULUI declansata de noi cetatenii afectati, in temeiul art 162 si urm din Codul Administrativ, drept urmare a nesocotirii de către acesta persoana a intereselor generale ale colectivității locale / neexercitării atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii

In acest sens, toti locuitorii Sectorului 1 Bucuresti pot strange toate semnăturile necesare indeplinirii proceduril prevăzută de Articolul 162 - Incetarea mandatului primarului in urma referendumului, prevazut in Codul Administrativ- OUG 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, citam:
Art 162 (1) Mandatul primarului incetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 si 145, care se aplică in mod corespunzător.
(2) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atributiilor ce li revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.
(3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnăturà olografa ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot inscrişi in Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinta in unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat in fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.

Motivele demiterii primarului CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND sunt urmatoarele:
1. Nesocotirea de către aceasta a intereselor generale ale colectivităţii locale şi a neexercitării atribuţiilor ce ii revin, potrivit legii, in sensul in care, timp de peste două luni, a determinat impiedicarea colectării deseurilor/gunoiului menajer din sectorul 1, generând, in plină pandemie si criza epidemico-sanitara de virus SARS-COV 2, reale focare de infecţie, punând astfel în pericol sănătatea publica.
2. Incălcarea flagrantă, cu ştiinta, a dispoziţiilor legale impuse de normele sanitare şi de mediu.

3.Anularea drepturilor copiilor cu dizabilități si tăierea drepturilor burselor de merit și sociale ale elevilor din școlile gimnaziale din sectorul 1,prin aceasta aducând prejudicii incomensurabila din punct de vedere al educației copiilor cat si un atentat la siguranta socială de întreținere a copiilor nevoiași atât cu probleme medicale cât și cu probleme socio economice.

în măsura in care exista persoane interesate pentru iniţierea acestui demers, ne puteți contacta tel.0786987976.
Pentru demararea acestui demers ne sunt necesare un minimum 65.000 de semnături.
Pare greu, dar nu imposibil. Pentru ca noi cetăţenii responsabili ai Sectorului 1 Bucuresti putem lua masuri impotriva abuzurilor si sa ne manifestam legal pentru apărarea drepturilor şi intereselor proprii.
Legislatia ne apara dar sin oi trebuie sa ne aparam recurgand la procedurile legale pentru proasta administrare si batjocora la care ne expune actualul primar.

Grupul de initiativa
CETATENI SECTOR 1 Bucuresti 

254074 populatei Sector 1 la data d e01 ian 2019 63.518


Motocu Alexandra    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Motocu Alexandra să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...